A) Brock MİKROORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ . Sorumlu Olunan

advertisement
A) Brock MİKROORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ .
Sorumlu Olunan Konular
ÜNİTE 1.
Bölüm 2- Mikrobiyal Yaşama Genel Bir Bakış
Bölüm 3- Makromoleküller
Bölüm 4- Hücre yapısı ve işlevi sayfa 66’ya kadar (Hücre Zarları ve Hücre
Duvarlarına Kadar)
B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ÖĞRENCİLERE VERİLEN SLAYTLAR ( İSİMLERİNE GÖRE)
Canlılar Alemi isimli slayt
Hücre Çeperi, Flagella isimli slayt
Hücre Morfolojisi ve Küçük Olmanın Önemi isimli slayt
Sitoplazmik zar, Nüklear, Endospor isimli slayt
Cyanobacteria, Fungi isimli slayt
Protozoa, Virüs isimli slayt
Çevresel İstek isimli slayt
Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Klavuzu.
Sorumlu Olunan Bölümler:
Bölüm 1- Mikrobiyoloji Laboratuvarında uyulması gereken kurallar
Bölüm 2- Mikrobiyoloji Laboratuvarında Bulunması Gereken Araç Gereç ve Aletler
Bölüm 4- Mikroorganizmaların Canlılar Alemindeki Yeri
Bölüm 5- Funguslar
Bölüm 6- Protozonlar
Bölüm 7- Mavi-Yeşil Bakteriler
Bölüm 8- Bakteriler ve Boyama Teknikleri ----Basit Boyama
Negatif Boyama
Gram Boyama
Bölüm 11- Besiyeri ve Hazırlanması
Bölüm 13- Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Saf Kültür Elde Etme Yöntemleri
Bölüm 14- Mikroorganizmaları Sayım Yöntemleri
Katı Besiyerinde Sayım
Download