KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ EK

advertisement
KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ
SIRA
NO
SUT
KODU
MALZEME ADI
EK-5/H
BİRİM
FİYAT (KDV
HARİÇ) (TL)
DEFİBRİLATÖRLER
1
KR1000
ICD, VVI
2
KR1005
ICD, VVIR
3
KR1010
ICD, DDD
4
KR1015
ICD, DDDR
10.560,00
5
KR1020
KALP PİLİ, Bİ VENTRİKÜL+ICD
11.900,00
8.700,00
KALP PİLLERİ
6
KR1025
KALP PİLİ, DDDR
7
KR1030
KALP PİLİ, DDD
8
KR1035
KALP PİLİ, VDDR
1.850,00
9
KR1040
KALP PİLİ, VDD
1.864,00
10
KR1045
KALP PİLİ, VVIR
1.580,00
11
KR1050
KALP PİLİ, VVI
12
KR1055
KALP PİLİ, Bİ VENTRİKÜL
3.600,00
13
KR1060
KALP PİLİ, DDDRP
2.950,00
1.800,00
ELEKTRODLAR
14
KR1065
ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU
15
KR1070
ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON)
280,00
16
KR1075
ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF)
280,00
17
KR1080
ELEKTROD, GEÇİCİ
18
KR1085
ELEKTROD, EPİKARDİAL CERRAHİ İŞLEMLERDE KULLANILMAK
ÜZERE
400,00
19
KR1090
KORONER SİNÜS ELEKTRODU (AKTİF-PASİF)
900,00
1.500,00
60,00
ELEKTROFİZYOLOJİ
KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ
20
KR1095
KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, DİAGNOSTİK FİXED CURVE
390,00
21
KR1100
KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, DİAGNOSTİK STEERABLE
KATETERLER
753,00
22
KR1105
KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, ÖSEFAGUS
KATETER, ABLASYON
23
KR1110
KATETER, ABLASYON MULTİCURVE
24
KR1115
KATETER, ABLASYON, DONDURMALI (CRYO)
25
KR1120
KATETER, ABLASYON, HARİTALAMA
26
KR1125
KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA, 3 BOYUTLU
5.250,00
27
KR1130
KATETERLERİ, REFERANS
2.100,00
28
KR1135
PULMONER VEN DONDURMALI ABLASYON KATATERİ
925,00
5.800,00
10.250,00
ANJİOGRAFİ MALZEMELERİ
29
KR1140
DİAGNOSTİK KATATERLER
10,00
30
KR1145
DİAGNOSTİK KATATERLER, RADYAL ARTER
40,00
31
KR1150
İNTRODUSER, ANJİOGRAFİK
13,00
32
KR1155
İNTRODUSER, ANJİOGRAFİK, RADYAL ARTER
37,00
33
KR1160
KILAVUZ TEL
24,00
ANJİOPLASTİ
PTCA MALZEMELERİ
34
KR1165
PTCA, BALON
35
KR1170
PTCA, BALON, NONKOMPLİAN
149,00
36
KR1175
PTCA ANJİOPLASTİ, PERİFERİK BALON
290,00
37
KR1180
CUTTİNG BALON
803,00
38
KR1185
OVER THE WİRE BALON
39
KR1190
BASINÇÖLÇER KILAVUZ TEL, KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA
1.490,00
40
KR1195
ULTRASON KATETERLERİ (IVUS)
1.034,00
41
KR1200
MİKRO KATATER
1.218,00
42
KR1205
TORNUS KATATER
1.674,00
43
KR1210
ROTABİLATÖR VE KATATERİ
44
KR1215
İNTRACORONER TROMBÜS ASPİRASYON KATATERİ
45
KR1220
EMBOLİ KORUMA SİSTEMİ
73,00
55,00
387,00
1.350,00
STENTLER
46
KR1225
KORONER STENT (ÇIPLAK TÜM BOYLARI)
47
KR1230
KORONER STENT (İLAÇ SALINIMLI TÜM BOYLAR)
1.018,00
48
KR1235
STENT, KORONER, BALONA MONTE EDİLMİŞ GRAFT STENT
2.279,00
49
KR1240
STENT, AORT KOARKTASYONU (KAPLI, KAPSIZ)
50
KR1245
STENT, PERİFERİK
1.000,00
51
KR1250
STENT, KAROTİS
1.545,00
52
KR1255
STENT, RENAL
194,00
985,00
VALVULOPLASTİ MALZEMELERİ
53
KR1260
PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL MİTRAL VALVULOPLASTİ BALON
KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET)
54
KR1265
MONOFOİL VALVULOPLASTİ BALON KATETER VE DİĞER
AKSESUARLARI (SET)
850,00
55
KR1270
MİYOKARDİYAL BİYOPSİ FORSEPSİ
647,00
3.870,00
PATENT DUCTUS ARTERİUS, PDA KAPATILMASI
56
KR1275
OCCLUDER DEVİCE
2.300,00
57
KR1280
OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ
1.300,00
58
KR1285
COİL DELİVERY SİSTEM
1.600,00
59
KR1290
COİL CİHAZI
ATRİAL SEPTAL DEFEKT, ASD KAPATILMASI
60
KR1295
ASD OCCLUDER DEVİCE
61
KR1300
ASD OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ
62
KR1305
ASD OCCLUDER RETRİEVAL KİT
6.350,00
840,00
PATENT FOREMAN OVALE KAPATILMASI
63
KR1310
PFO OCCLUDER DEVİCE
64
KR1315
PFO OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ
6.950,00
840,00
65
KR1320
PFO OCCLUDER, PTFE MEMBRANLI
66
KR1325
PFO OCCLUDER RETRİEVAL KİT
VENTRİKÜLAR SEPTAL DEFEKT, VSD KAPATILMASI
67
KR1330
VSD OCCLUDER DEVİCE
68
KR1335
VSD OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ
69
KR1340
VSD OCCLUDER RETRİEVAL KİT
70
KR1345
HEMODİNAMİ ÇALIŞMALARI(KARDİAK AUT-PUT, PULMONER
REZİSTANS, SİSTEMİK REZİSTANS) VE DİĞERLERİ
TERMODİLÜSYON KATATERİ
71
KR1350
PERİKARDİYOSENTEZ SETİ
72
KR1355
İNTRAAORTİK BALON KATATERİ VE AKSESUARI (SET HALİNDE)
73
KR1360
KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN LAZER, RF VEYA MEKANİK
CİHAZLAR
74
KR1365
TRANSEPTAL SHEATH VE İĞNE
75
KR1370
ATEREKTOMİ CİHAZI
76
KR1375
İNTRAVASKÜLER EMBOLİ TUTUCU FİLTRE KATATER
77
KR1380
SNARE KATATER
720,00
78
KR1385
GUİDE-WİRE
140,00
79
KR1390
SİZİNG BALON
450,00
7.775,00
840,00
332,00
1.190,00
290,00
1.350,00
Download