Meme ile ilgili konular - İndir

advertisement
Geçişler için
Lütfen tıklayınız
www.slaytyerim.com
MEMELERLE İLGİLİ
SORUNLAR





Emzirme sırasında problem yaratan
bazı meme sorunları mevcuttur ;
Düz yada içe dönük meme uçları
Uzun yada büyük meme uçları
Tıkanma
Kanal tıkanıklığı ve mastit
Meme ucunda yara ve çatlaklar
www.slaytyerim.com
BU DURUMLARIN TANISI
VE GEREKENLERİN
YAPILMASI ;
ANNENİN RAHATLAMASI
VE EMZİRMENİN
DEVAMI AÇISINDAN
ÇOK ÖNEMLİDİR
www.slaytyerim.com
MEME BİÇİMİ ÇEŞİTLERİ




Memelerin görünümü değişik biçim
ve boyutlarda olabilir
Bir çok anne memenin boyutları
konusunda kaygılanır
Meme şekli ve büyüklüğü kısmen
kalıtımsaldır
Çocuğu olmamış kişilerde memelere
uzun olabilir
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com



Küçük memeli kadınlar yeterince süt
üretemeyeceklerini düşünürler ;
Oysa ki memelerin boyutu yağ
miktarına bağlıdır, salgı bezleriyle
ilgili değildir
Çocuk emziren bir çok kadında meme
küçük ve düz görünür
Meme boyutu ne olursa olsun , tüm
kadınları yeterince süt
üretebilecekleri konusunda
rahatlatmak çok önemlidir
www.slaytyerim.com


Meme uçları ve çevresindeki alan da
çeşitlilik gösterir.
Yapısal meme ucu varyasyonları
bazen patolojik seviyelere ulaşmakta
ve ciddi boyutta emzirme
güçlüklerine yol açabilmektedir.
www.slaytyerim.com



Yine de bebekler her boyuttaki
memeden, meme ucu ne şekilde
olursa olsun yeterince süt
alabilmektedirler.
Bazen meme ucunun şekli bebeğin iyi
yerleşmesini zorlaştırır.
Bebeğin iyi emmeyi gerçekleştirmesi
için annenin başlangıçta yardıma
ihtiyacı olur
www.slaytyerim.com



Bazen meme ucu düz
görünümdedir,ancak bebek meme
ucunu emmez.
Meme ucu ve çevresindeki halkayı
ağzına alıp bir “ meme başı “
oluşturur.
Meme ucu, bebeğin ağzındaki “
meme başının “ yalnızca üçte birini
meydana getirir.
www.slaytyerim.com


Memenin uzayabilmesi meme ucunun
şeklinden daha önemlidir.
Gebelik döneminde ve doğumdan
sonraki ilk hafta memenin
uzayabilme kabiliyeti artar, yani
gebeliğin ilk zamanlarında memeler
düz görünse de bu bebeğin
emmesinde bir zorluk çıkarmayabilir.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com


Bazen meme ucu içeriye çökük
görünümdedir.
Bir kadın memelerinin uzama
kabiliyetini kontrol ederken meme
ucu dışarı çıkacağına içeri girer.
www.slaytyerim.com


Bebeğin memeye iyi yerleşmesi
konusunda deneyimli birinin
yardımıyla bu anne başarılı bir
emzirme yapabilir.
Neyse ki bu tür zorluk çıkaran meme
uçları çok nadir görülmektedir.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
DÜZ VE İÇE ÇÖKÜK MEME
UÇLARININ DÜZELTİLMESİ
Doğum öncesi tedavi genellikle
yararsızdır. Örneğin meme ucunu
germek yada meme kılıfı takmak
işe yaramaz. Meme uçlarının
çoğu herhangi bir tedavi
gerektirmeksizin doğum zamanı
düzelir.
www.slaytyerim.com
Hemen doğum sonrasında, bebek
emzirilmeye başlandığı zaman yardım
önemlidir. Anneye özgüven
kazandırılmalı, başlangıçta güçlükler
olabileceği, ancak sabır ve kararlılıkla
başarılı olacağı anlatılmalıdır.
Doğumdan sonraki iki hafta içinde
memelerin gelişip yumuşayacağı
belirtilmelidir.
www.slaytyerim.com



Bebeğin meme ucunu değil,
memeyi emdiği açıklanmalıdır.
Bebeğin ağzına alabildiğince çok
meme alması gerekir.
Bebek emdikçe memeyi ve meme
ucunu dışarı çekeceği
anlatılmalıdır.
www.slaytyerim.com



Anne tensel temas ve bebeğin
memeyi keşfetmesi için
özendirilmelidir.
Bebeğin kendi istediği şekilde
memeye yerleşmesine izin
verilmelidir.
Bazı bebekler bunu kendileri
öğrenirler
www.slaytyerim.com
YASSI VE İÇE ÇÖKÜK MEME
BAŞLARININ BAKIMI
Doğum öncesi tedavi; Yardımcı olmayabilir
Doğumdan hemen sonra;
- annenin kendine güvenini sağlayın
- bebeğin meme başını değil, MEME’yi
emmesi gerektiğini açıklayın
- bebeğin tensel temas ile memeyi
tanımasına izin verin
- anneye emzirme pozisyonu konusunda
yardım edin
www.slaytyerim.com
Eğer bebek kendi başına memeye
iyi yerleşemiyorsa, anneye bu konuda
yardım edilmelidir. Bu yardımın erken
yapılması, hatta ilk gün süt gelip
memeler dolmadan yapılması iyi olur.
Annenin bebeği değişik pozisyonlarda tutmasına yardım edilmelidir.
Bazen bebeğin pozisyonunu
değiştirmek memeye yerleşmesini
kolaylaştırır.
www.slaytyerim.com
Emzirme öncesinde meme ucunu
çıkarmak için anneye yardım edilmelidir.
Emzirme öncesinde meme ucunun çıkmış
olması bebeğin yerleşmesini kolaylaştırır.
Bunun için bazen meme ucunun
uyarılması yeterli olabilir, meme ucunu
uyarmak için meme pompası veya şırınga
kullanılabilir.
www.slaytyerim.com
Bazen memenin elle
şekillendirilmesi de bebeğin işini
kolaylaştırır. Elle şekillendirme
için avuç memeyi dıştan
desteklerken başparmakla da
yukardan yavaşça bastırılır.
Eli meme ucundan uzak
tutmaya özen gösterilmelidir.
www.slaytyerim.com
İLK 2 HAFTA BAŞARILI
EMZİRME YAPILMAMIŞSA ;



Anne sütünü alıp bebeğe bardakla
vermek denenebilir.
Anne sütünün boşaltılması memeyi
yumuşatacağından bebeğin memeyi
almasını kolaylaştırır, aynı zamanda
süt üretiminin devamlılığını sağlar.
Biberon kullanımı bebeğin memeyi
almasını zorlaştıracağından bundan
kaçınılmalıdır.
www.slaytyerim.com




Anne sütünün doğrudan bebeğin
ağzına sağılması denenebilir.
Bazı anneler bunu çok yararlı
bulurlar.
Bebek sütü doğrudan alacağından
sinirlenmez, hatta emmeye daha
istekli bile olabilir.
Sık sık memeyi keşfetmesi için
bebeğe fırsat verilmeli, tensel temasa
devam edilmeli, bebeğin memeye
kendi başına yerleşmesine izin
verilmelidir.
www.slaytyerim.com
UZUN VEYA BÜYÜK MEME
UÇLARI
Büyük meme uçlarının emzirmeyi
kolaylaştıracak bir avantaj olduğu
düşünülebilir, ancak büyük meme
uçları da emzirme konusunda sorun
çıkarabilir. Büyük olasılıkla sadece
meme ucunu emip, süt sinüslerinin
bulunduğu bölgeye ulaşamayacaktır.
www.slaytyerim.com
Bu annelere emzirme tekniğiyle
ilgili yardımda bulunmak gerekir.
Bebeğin sadece meme ucunu
değil, memeyi de ağzına alması
sağlanmalıdır.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
MEMELERDE DOLULUK VE
TIKANMA



Dolu memeler ağır, sıcak ve serttir.
Ancak sütün akışı gayet iyidir, hatta
kendiliğinden memeden damlar.
Bu normal doluluktur.
www.slaytyerim.com


Bazen dolu memeler nodüler
görünüm alır.
Anneye gereken tek tedavi daha sık
emzirmeyle sütün boşaltılmasıdır.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com



Emzirme sonrası ağırlık, sertlik ve
nodüler görünüm azalır, memeler
yumuşayıp rahatlar.
Birkaç gün içinde bebeğin ihtiyacına
göre bir ayarlama yapılır ve memeler
artık bu kadar dolu olmazlar.
Tıkanma ; memelerin kısmen süt,
kısmen de fazla kan ve doku sıvısıyla
haddinden fazla dolup süt akışının
engellenmesi demektir.
www.slaytyerim.com




Tıkalı memeler ödemden dolayı
gergin ve parlak görünümdedir.
Bu durumdaki memeler acı verir ve
süt iyi akmaz.
Bazen meme derisi kırmızı görünür
ve annenin ateşi çıkar.
Bu meme iltihabı gibi görünse de ateş
24 saat sonra düşer.
www.slaytyerim.com
MEME TIKANMASININ
NEDENLERİ VE ÖNLEMLER
Tıkanmanın başlıca nedenleri ;
 Fazla süt
 Emzirmeye başlamanın gecikmesi
 Memeye kötü yerleşme sonucu sütün
yeterince boşaltılmaması
 Sütün seyrek boşaltılması
 Emzirmenin kısa kesilmesidir.
www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
NEDENLERİ





Emzirme aralarının
uzun olması
Etkisiz emme
Sıkı giysiler
Emzirme sırasında
parmaklarla
oluşturulan basınç
Drenajı kötü olan
büyük meme
www.slaytyerim.com
Memenin bir
bölümü veya
tamamının
zayıf drenajı
Tıkanmayı önlemek için
yapılacak en önemli şeyler ise ;
 Emzirmeye
doğumdan hemen
sonra başlamak
 Bebeğin memeye iyi
yerleşmesini sağlamak
 Emzirme süresini
sınırlandırmamaktır.
www.slaytyerim.com
Emzirmenin sıklığında ve
süresinde sınırlandırma
olmayınca, bebek doğum
sonrasından başlayarak
başarılı bir emzirme yapacak,
bunun sonucunda memenin
içinde fazla sütten basınç
oluşmayacak ve tıkanma
olasılığı azaltılmış olacaktır.
www.slaytyerim.com
TEDAVİ
Tıkanmanın tedavisinde esas olan
sütün boşaltılmasıdır;
süt boşaltılmazsa iltihap yada abseye
yol açıp süt üretimini azaltabilir.
Anneye “memeyi dinlendirmesi”
önerilmemelidir.
www.slaytyerim.com
Bebek emebiliyorsa ;
Sık beslenmelidir
Sütü boşaltmanın en iyi yolu
budur. Bebeğin memeyi iyi
alması ve meme ucunu tahriş
etmemesi için anneye pozisyon
konusunda yardım edilmelidir.
www.slaytyerim.com
Bebek Ememiyorsa ;



Sütün boşaltılması sağlanmalıdır
Anne bu işi kendi başına elle, meme
pompasıyla ya da ılık bir şişeyle
yapabilir.
Bazen bebeğin emebileceği
yumuşaklığı sağlamak için az
miktarda sütün boşaltılması yeterli
olmaktadır
www.slaytyerim.com
Emzirmeden ya da süt
boşaltılma işleminden önce
oksitosin refleksini uyarmak için ;
memelere ılık, yaş pansuman ya
da ılık duş, omuz ve sırta masaj,
memelere hafif masaj, meme ucu
derisine uyarı yapılabilir ve
annenin rahatlamasına yardımcı
olunabilir..
www.slaytyerim.com
Bazen ılık duş sütün akmasını
ve memelerin bebeğin
emebileceği kadar yumuşamasını
sağlar.
Emzirme sonrası ödemi
azaltmak için ise memelere
soğuk, yaş pansuman uygulanır.
www.slaytyerim.com
MEME İLTİHABI




Meme iltihabı (mastitis);
Meme glandlarının parankimatöz
infeksiyonudur.
Multipar ve nullipar kadınlarda
görülüş sıklığı birbirine yakındır.
Daima unilateraldir.
İltihap, tıkanık bir memede
görülebileceği gibi “tıkalı kanal”
denen durumda da görülebilir.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
Tıkalı kanal ;


Memenin bir bölümündeki sütün
dışarı verilememesidir.
Tıkanıklık sütün koyulaşmasına bağlı
olabilir.
www.slaytyerim.com
Belirtiler;


Dokunmakla hassas bir nodül ve
nodül’ün üstündeki deride kızarıklık
Annenin genel durumu iyidir, ateş
yoktur.
www.slaytyerim.com
Tıkanıklık nedeniyle biriken süt
atılmazsa, meme dokusunun
inflamasyonuna, yani infektif
olmayan iltihaba yol açar.
Memenin bakterilerle infekte
olması ise infektif iltihaptır.
www.slaytyerim.com
İnfektif olmayan iltihabın
nedeni büyük ihtimalle, basınçla
çevre dokuya kaçan süte karşı
dokunun “yabancı cisim”
reaksiyonudur.
Ayrıca sütte inflamasyona yol açan
maddeler de bulunur
www.slaytyerim.com
Tıkalı kanal ve meme
iltihabının nedenleri ;
Esas neden, memenin tamamında
yada bir kısmında süt akışının
azalmasıdır.
Akışın azalması memenin tümünde
ise şunlara bağlı olabilir ;
www.slaytyerim.com
Yetersiz emzirme örneğin; anne
çok meşgulse, düzensiz yada az
meme isteyen bebeklerde, seyahat
gibi nedenlerle emzirme programının
değişmesinde söz konusu olabilir.
Bebek iyi yerleşmemişse etkin
emme yapamaz.
www.slaytyerim.com
Kısmi akış azalmasının
nedenleri ise şunlar olabilir ;


İyi yerleşmemiş bir bebek memenin
bir kısmından süt alıyorsa tıkanma
görülebilir.
Giysilerin darlığı, sütyenin bütün
gece giyilmesi, memenin üstüne
yatmak kanalları tıkayabilir.
www.slaytyerim.com


Büyük memelerin alt bölümünden süt
akımı, memenin sarkmasına bağlı
olarak azalabilir.
Bir başka neden, annenin stresi ve
fazla çalışmasıdır ki bu, bebeği daha
seyrek ve daha kısa emzirmesine
neden olur.
www.slaytyerim.com


Daha büyük bir çocuktan kazayla
gelebilecek bir yumruk yada
tekmenin yol açacağı travma, meme
dokusunu zedeleyip iltihaba neden
olabilir.
Ayrıca meme ucundaki çatlaklar,
bakterilerin meme dokusuna
girmesini kolaylaştırır.
www.slaytyerim.com
Tıkalı kanal ve iltihabın
tedavisi ;

Tedavideki en önemli nokta, tıkalı
bölümdeki süt akışını arttırmaktır.
Bunun içinde öncelikle süt akışının iyi
olmamasının nedeni aranıp,
düzeltilmeye çalışılmalıdır.
www.slaytyerim.com


Yerleşmenin başarılı olup olmadığına
bakılır.
Giysilerden, özellikle sütyen den
(gecede giyiliyorsa), memenin üstüne
baskı olup, olmadığına bakılır
www.slaytyerim.com


Emzirirken annenin parmaklarına
dikkat edilmelidir, meme
çevresini tutup süt akışını
engelliyormu ?
Tıkanıklık alt taraftaysa
memenin büyüklüğü dikkate
alınmalı, emzirme sırasında
meme biraz kaldırılarak akıma
yol sağlaması önerilmelidir.
www.slaytyerim.com


Nedenler bulunmasa da bir takım
tavsiyelerde bulunulmalı ve
özellikle şunlar önerilmelidir ;
Sık emzirme ; en iyisi bebeğin
uyuduğu zamanlar dinlenip,
bebeğin canı istediğin de
emzirmektir.
Emzirme sırasında memeye hafif
masaj yapılması önerilir.
www.slaytyerim.com


Emzirme sırasında meme ucuna
doğru hafif masaj, tıkalı bölge
üstünde ve tıkalı bölgeden meme
ucuna doğru nasıl masaj
yapacağı anneye gösterilir.
Bu tıkanıklığın kanalı
terketmesine yardımcı olur.
www.slaytyerim.com


Anne, tıkanıklığa yol açan koyu
tıkacın sütle çıkışını
farkedebilir.(Bebeğin bu tıkacı
yemesinde bir sakınca yoktur)
Bazen emzirmeyi sağlam memeden
başlatmak da yararlı olabilir. Eğer
ağrı, oksitosin refleksini engelliyorsa,
bu uygulama yararlı olacaktır.
Refleks tekrar çalışmaya başlayınca
tıkalı memeye geçilebilir.
www.slaytyerim.com


Emzirirken değişik öğünlerde değişik
pozisyonlar denemenin yararı,
memenin çeşitli bölgelerinden eşit
miktarda süt boşalmasını
sağlamasıdır.
Anneye koltuk altı ve yüzüstü
emzirme pozisyonları gösterilip,
sürekli kucakta beslemektense
bunları da denemesi söylenir. Yine de
rahat edemediği bir pozisyonda
emzirme önerilmez.
www.slaytyerim.com
Ağrılı ise, anne bebeğini tıkalı
memeden emzirmek istemez.
 Bazen de bebek tıkalı memeyi
emmek istemez
 Bu durumlarda sütün sağılması
gerekir, aksi takdirde abse olasılığı
artar.
 Genellikle süt akımı sağlandıktan
bir gün sonra tıkanıklık yada
iltihap düzelmeye başlar.

www.slaytyerim.com
ANCAK ;

Hasta ilk görüldüğünde ağır belirtiler
varsa, yada bakteri girişine elverişli
meme ucu çatlakları varsa, yada süt
akımı sağlandıktan 24 saat sonra bir
iyileşme söz konusu değil ise annenin
özel tedaviye ihtiyacı var demektir.
www.slaytyerim.com


Bu durumda uygun antibiyotikle
tedaviye başlamak gerekir.
Penisiline rezistans S.aureus
suşlarının varlığı göz önünde
tutularak , tedaviye sefalosporinler
veya cloxacilin başlanması uygundur.
www.slaytyerim.com


Medikal tedavi kısa sürede sona
erdirilmemeli ; çabuk ve etkin
klinik bir iyileşme sağlansa bile,
tedaviye 10 gün kadar devam
edilmelidir.
Eğer abse oluşmuşsa, cerrahi
drenaj şarttır.
www.slaytyerim.com


Akut peurperal mastitis tedavi
edilmekte iken meme ucunda aşırı
fissür yok ise, her iki memeden de
emzirmeye devam edilerek, süt stazı
önlenmelidir.
Bebeğin emzirilmesi, fetal bir
enfeksiyona yol açmayacağı gibi,
S.aureus yada süte geçen
antibiyotiklerin etkisiyle infantın
gastrointestinal sistemide
etkilenmeyecektir.
www.slaytyerim.com


Ancak süpüratif mastit
varlığında, abse olan memeden
bebeğin emzirilmesine kesinlikle
izin verilmemelidir.
Tedavide ayrıca mutlak yatak
istirahatı ve ağrı kesici olarak
paracetamol önerilir.
www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
SEMPTOMLARI
Süt kanallarında tıkanıklık
Sütün birikmesi
Enfektif olmayan mastit
Enfektif mastit
www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
SEMPTOMLARI
ŞİŞLİK
KİTLE
HASSASİYET
ŞİDDETLİ AĞRI
LOKALİZE
KIRMIZI ALAN
KIZARIKLIK DÖNÜŞÜR
ATEŞ YOK
ATEŞ
KENDİNİ İYİ
KENDİNİ KÖTÜ
HİSSETME
HİSSETME
www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
NEDENLERİ

Stres,aşırı çalışma
Emzirmenin süresi
ve sıklığını azaltır

Meme travması
Dokuları tahrip
eder
Meme başı çatlağı
Bakterilerin girişini
kolaylaştırır

www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
TEDAVİSİ
ÖNCE;
Meme drenajını sağlayın
- kötü emzirme tekniği
- sıkı giysiler
- drenajı kötü büyük meme olup
olmadığını kontrol edin, varsa
düzeltin
www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
TEDAVİSİ
ÖNERİN;
- Sık emzirme
- emzirme sırasında meme başına doğru
hafif masaj
- ılık kompres
Eğer faydalı ise anneye;
- beslemeye etkilenmemiş meme ile
başlamasını,
- her emzirmenin farklı pozisyonda
yapılmasını önerin.
www.slaytyerim.com
SÜT KANALLARINDA
TIKANIKLIK ve MASTİT
TEDAVİSİ
DAHA SONRA;
- Ciddi semptom, çatlak veya 24
saatten sonra iyileşme görülmez ise
ek olarak,
- Antibiyotik
- Analjezik verin
- Tam istirahat sağlayın.
www.slaytyerim.com
AĞRILI MEME BAŞI BAKIMI
Sebebleri araştırın
- Emzirme tekniğini kontrol edin
- Memeleri, göğüste süt birikmesi,
çatlaklar, candida yönünden
muayene edin
- Bebeği candida ve dil freni
yönünden muayene edin
www.slaytyerim.com
Meme ucunda çatlak ;
Meme uçlarının zedelenmesinin en sık
nedeni bebeğe iyi pozisyon verilmemiş
olması yada uygun olmayan yerleşmedir.
İyi yerleştirilmeyen bebek emzirme
süresince meme ucunu çekiştirecek, meme
derisini ağzıyla aşındıracaktır. Bu anneye
çok acı verir. Başlangıçta çatlak görülmez,
meme ucu normaldir yada emzirmeden
hemen sonra, uçta boydan boya bir çizgi
belirir.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
Bebek böyle bir durumda emmeye
devam ederse meme ucu zarar
görecek, çatlak oluşacaktır.
Bu durumda bebeğin daha iyi
yerleştirilmesi için anneye yardımcı
olmak gerekir.Genelde bebek daha iyi
pozisyona getirilir getirilmez acı azalır.
Bebek normal emmeye devam eder.
Meme uçlarının düzelmesi için
emzirmeye ara vermeye gerek yoktur.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
Candida enfeksiyonu ;



Meme ucu ve çevresindeki deride
yara ve kaşıntıya neden olan diğer bir
durum candida enfeksiyonu yada
pamukçuktur.
Candida genellikle antibiotik
kullanımı sonrası görülür.
Anne emzirmeden sonra da devam
eden yanma ve iğne batması hissi
tarif eder.
www.slaytyerim.com



Bazen ağrı memenin
derinliklerine kadar iner.
Deri kızarır, parlar ve pul pul
olur.
Meme ucu çevresindeki derinin
rengi açılabilir yada normal
görünümde olabilir.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
Bebeğin yerleşmesi iyi ise, buna
karşın meme ucunda yaralar devam
ediyorsa candidan şüphenilmelidir.
Bebekte pamukçuk kontrolü için,
yanakların içinde veya dilinde beyaz
lekeler, yada poposunda döküntü olup
olmadığına bakılır.
www.slaytyerim.com
Bebeğin emzik, annenin de meme
kılıfı gibi şeyleri bırakması öğütlenir.
Kullanıyorsa ;
Hergün 20 dakika kaynatılması ve
haftada bir değiştirilmesi söylenir.
www.slaytyerim.com
Tedavi için Gentian moru ve
Nystatin kullanılır
Gentian moru ; Bebeğin ağzına, % 0.25 lik
solüsyon lezyonların geçmesinden 3 gün
sonraya kadar, veya 5 gün süreyle hergün
yada 2 günde bir;
Meme uçlarına, % 0.5 lik solüsyon 5 gün
süreyle her gün uygulanır.
Nystatin krem ; memelere günde 4 kez
emzirme sonrası ( belirtiler geçtikten sonra 7
gün devam )
Nystatin süspansiyon ; bebeğin ağzına günde
4 kez emzirme sonrası damlalıkla 1 ml
uygulanır. ( 7 gün süreyle yada anne
iyileşene kadar devam )
www.slaytyerim.com
Kısa Frenulum ;
Meme ucunda zaman zaman
yaralara yol açan diğer bir durum ;
bebeğin frenulumun kısa oluşu
yada “dil bağı“ bulunmasıdır.
www.slaytyerim.com
Genelde bebeğin dili normal, fakat
biraz kısadır.Bu bebekler biraz
yardımla, kısa sürede öğrenerek gayet
güzel emebilirler.
Ancak bazen bebek dilini alt damağına
uzatamayınca süt sinüslerine ulaşamaz
ve iyi ememez.Yeterince süt alamadığı
gibi meme ucunda da yaralara neden
olur.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
Bebek emmede zorlanıyorsa
ve sorunun kısa frenulumdan
kaynaklandığı düşünülüyorsa,
bebeğin ağzına daha fazla
meme almasına çalışmak
gerekir.
Genelde bu yeterli olur.
Ancak dilin kısalığı önemli
boyuttaysa yada zorluklar
sürüyorsa , frenulumun
insizyonu için bebeği bir
cerraha göndermek gerekebilir.
www.slaytyerim.com
Meme Ucu çatlaklarında
Yapılacaklar




Öncelikle neden aranır ;
Bunun için emzirme izlenip, kötü
yerleşme belirtileri kontrol edilir.
Memeler kontrol edilir.
Candida belirtileri, tıkanıklık yada
çatlak olup olmadığına bakılır.
Bebeğin ağzında candida belirtisi veya
kısa frenulum, poosunda candida
döküntüsü kontrolü yapılır.
www.slaytyerim.com
Sonra uygun tedaviye geçilir ;



Annenin özgüvenini sağlamak için
yaraların geçici olduğu ve kısa sürede
emzirmeye geçeceği açıklanır.
Bebeğin yerleşmesini düzeltmesine
yardımcı olunur.Genelde gerekli olan
tek nokta budur.
Emzirmeye ara vermeksizin devam
edilir.
www.slaytyerim.com


Anneye tıkanıklığı geçirmek için
yardım edilir sık emzirme yapması ve
sütünü sağması öğütlenir.
Meme ucu çevresinde deri kızarık,
parlak, pul pul ise yada kaşıntı ve
yaralar geçmiyorsa candida tedavisi
uygulanır.
www.slaytyerim.com
Son olarak Anneye bazı
tavsiyelerde bulunulur ;

Memelerini günde bir kereden
fazla yıkamaması, yıkarken sabun
kullanmaması, havluyla
ovuşturmaktan kaçınması tavsiye
edilir.
www.slaytyerim.com


Memelerin emzirme öncesi yada
sonrasında yıkanması gerekmez,
vücudun diğer kısımları kadar
yıkanması yeterlidir.
Yıkanmasının derisindeki doğal
yağları azalttığından yara
oluşumunun kolaylaşacağı
belirtilir.
www.slaytyerim.com


İlaçlı losyon ve merhemlerin
deriyi tahriş ettiği, herhangi bir
yarası olmadığı zaman
kullanmaması gerektiği söylenir.
Emzirme sonrası çıkaracağı bir
miktar süt ile meme ucu
çevresini hafifçe ovmasının
iyileştirici özelliği olduğu
söylenir.
www.slaytyerim.com
www.slaytyerim.com
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards