KENDİNİ AÇMA ENVANTERİ

advertisement
KENDİNİ AÇMA ENVANTERİ
Bu envanter sizin çevrenizdeki bazı bireylere karşı kendinizi açma davranışlarınızı
ölçmeyi amaçlamaktadır. Envanterdeki yer alan ifadeleri dikkatle okuyan. Bu ifadelerde
belirtilen konularda annenize öğretmeninize ve psikoloji danışma uzmanınıza ne ölçüde içinizi
dökebileceğinizi, düşünce ve duygularınızı açıklayabileceğinizi düşünün.
Eğer bir konuyu bu bireylerden herhangi birine olduğu gibi rahatlıkla anlatabiliyorsanız
ilgili boşluğa “2” rakamını yazın. Eğer aynı konuyu rahatlıkla anlatamıyor ve yüzeysel olarak
geçiştiriyorsanız ilgili boşluğa “1” rakamını yazın. Yine aynı konuyu o bireyle hiç
konuşmuyorsanız, ona bu konuda açılmış olsanız bu boşluğa “0” rakamını yazın. Lütfen bu
işlemi her bir ifade ve her bir birey için yapın.
Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Dikkatle ve içtenlikle cevaplayınız.
Teşekkürler
İFADELER
0.0. Kadın – erkek eşitliği ile ilgili düşüncelerim.
0.1. Günlük siyasal konulurda ilgili düşüncelerim.
0.2. Paranın insan hayatındaki yerine ilişkin görüşelim.
0.3. Yeni ve değişik yollara karşı tavrım.
0.4. Çevremizdeki insanlar hakkındaki düşüncelerim.
0.5. Günlük hayatında dinin yeri.
0.6. Ana-baba, çocuk ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşelim.
0.7. İnsanların nasıl daha mutlu olacağına ilişkin görüşelim.
1.0. Sınavlardaki başarım.
1.1. Derslerin hoşuma giden ve gitmeyen yanları.
1.2. Öğretmenlerimle olan ilişkilerimdeki problemlerim.
1.3. Aldığım kırık notlar.
1.4. Sınıf arkadaşlarımla olan ilişkilerimdeki problemlerim.
1.5. Okullardaki kuralların gerekliliği veya gereksizliği.
1.6. Sınav zamanlarına ilişkin problemlerim.
1.7. Ailenin sosyal ve kültürel özellikleri.
2.0. Annemle olan ilişkilerimin iyi ve kötü yanları.
2.1. Babamla olan ilişkilerimin iyi ve kötü yanları.
2.2. Ailemin maddi durumu.
2.3. Kardeşlerimle olan ilişkilerim.
2.4. Ailemin beni desteklediği konular.
2.5. Ailemin beni engellediği konular.
2.6. Anne veya babamın benimle ilgili düşünce ve isteklerim.
2.7. Ailemin sosyal ve kültürel özellikleri.
3.0. Toplumumuzdaki cinsel davranış standartları konusundaki görüşleri.
3.1. Karşıt cinsten biri ile olan arkadaşlık ilişkilerin.
3.2. Karşıt cinsten bireylere nasıl davrandığım.
3.3. Kız- erkek arkadaşlığının sınırları konusundaki düşüncelerim.
3.4. Karşıt cinsle ilgili güzellik veya yakışıklılık standartları.
3.5. Cinsel yaşamla ilgili konular.
3.6. Karşı cinsten ilgi duyduğum bireyle ilgili düşünce ve duygularım.
3.7. Cinsel problemlerim.
4.0. Beğendiğim kişilik özelliklerim.
4.1. Huylarım ve alışkanlıklarım.
4.2. Kişiliğimin beni kaygılandıran yanları.
4.3. Kendimi suçladığım konular.
4.4. İnsanların beğenisini kazanmak için neler yaptığım.
4.5. Günlük duygusal değişmelerim.
4.5. Günlük duygusal değişimlerim.
4.6. Gizli sırlarım.
4.7. Başka insanların beni nasıl gördükleri.
5.0. Okuduğum kitaplar.
5.1. Hoşlandığım müzik türü.
5.2. Sevdiğim sinema, tiyatro eserleri ve televizyon programları.
5.3. Giyimle ilgili zevklerim.
5.4. Boş zaman uğraşlarım.
5.5. Ne tür arkadaşlardan hoşlandığım.
5.6. Hoşlandığım sportif faaliyetler.
5.7. İlgimi çeken insanlar ve olaylar.
Kendini Açma Envanteri Puan Sonuçları
360, 150, 280, 526
312, 222, 365, 427
404, 407, 268, 169
515, 409, 333, 375
292, 395, 418, 427
503, 418, 505, 372
385, 302, 401, 311
307, 301, 327, 338
475, 252, 197, 419
391, 224, 380, 376
Envanter kırk kişiye uygulanmıştır puanlanması şu şekilde olmuştur: Verilen ifadeleri
envanterdeki bireylerden herhangi birine tam olarak anlatılıyorsa uygun boşluğa 2, eğer aynı
yüzeysel olarak anlatılıyorsa uygun boşluğa 1, hiç anlatılamıyorsa uygun boşluğu 0 rakamları
yazıldı. Daha sonra envanterdeki her bir sütun ayrı ayrı toplandıktan sonra sütunların tamamından
toplum puan elde edildi. Envanter uygulanan kişi sayısına bölünerek ortalama alındı ve
ortalamanın altında olanların kendilerini açamadıkları ortalamanın üstünde olanların kendilerin
açtıkları şeklinde yorumlandı.
YORUM:
50. Yıl Lisesi’nde envanter lise ikinci sınıflara uygulandı. Envanter sonuçlarına göre
ortalama 390 çıktı. ........ en yüksek 526 en düşük puan ise 150 idi. 390’ın altındaki öğrenci sayısı
23 idi. Buradan da anlaşıldığı gibi sınıftaki öğrencilerin yarısından fazlasının kendilerini açma
problemleri olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler düşünce ve görüşler ile okul konularında
kendilerini sormaktadırlar. Lise öğrencilerinin açıkladıkları bu konulara dikkat edilirse hepside
genelde yüzeysel konular olup düşünce düzeyinde konuşmanın daha kolay olduğu söylenebilir.
En düşük ortalamayı cinsellik, kişilik ve aile konularında almışlardır. Kızların erkeklere
oranla daha rahat açılabildikleri görülmüştür. Lise öğrencilerinin en az anne ve babalarıyla ve
okulda psikolojik danışmanlarının olmamasından dolayı psikolojik davranmalarının
olmamasından dolayı psikolojik danışmanlarına açıldıkları ortaya çıkmıştır. En çok hem
cinslerine ve karşı cinslerine açıldıkları ortaya çıkmıştır.
Envanter sonucuna göre lise öğrencilerinin anne ve babalarına açılamamaları onların aile
içi ilişkileri konusunda problemleri olduğunu göstermiştir.
KİŞİSEL BİLGİ ANKETİ
1. Cinsiyetiniz:
Kız ( )
Erkek ( )
2. Öğrenim gördüğünüz sınıf:
...............
................
3. Anne – babanız sağ mı?
Evet ( )
Hayır ( )
4. Babanız üvey mi?
Evet ( )
Hayır ( )
5. Anneniz üvey mi?
Evet ( )
Hayır ( )
6. Annenizin öğrenim durumu:
.......................................
7. Babanızın öğrenim durumu:
........................................
8. Yaşamınızın büyük bir bölümünü geçirdiğiniz yerleşim birimi:
a. kent ( )
b. Küçük şehir ( )
c. kasaba ( )
d. Köy ( )
9. Size karşı anne ve babanızın genel tutumu:
a. koruyucu ( )
b. Demokratik ( )
c. ilgisiz ( )
d. Otoriter ( )
OKUL- AİLE İLİŞKİSİ
Sayın Veli,
Çocuğumuzun daha iyi bir geleceği olması için iyi bir eğitim – öğretimden geçmesi ve
iyi yetişmesi gerekir düşüncesinde hem fikiriz. Böyle bir eğitimin en iyi verildiği yer de okuldur.
Bu bakımdan birbirimizi daha yakından tanımak ve sağlıklı, verimli bir iletişim kurmak gerekir.
Bu nedenle bizim için okul –öğrenci –veli üçlü diyaloğu çok önemlidir.
Bu düşünceler doğrultusunda okulumuzun Rehberlik Servisi elinizdeki anketi hazırladı.
Çalışmanın amacına ulaşmanın amacına ulaşmasında vereceğiniz samimi, doğru, açık bilgiler
büyük önem taşımaktadır. İlginiz daha iyiye, güzele ulaşmada bize güven ve cesaret verecektir.
NOT: Lütfen cevapsız soru bırakmayın, teşekkür ederiz.
ANKET SORULARI
1. Çocuğunuzun eğitiminde ve bu liseyi tercih etmenizde size etki eden en az üç faktörü önem
derecesine göre yazar mısınız?
2. Size göre bu faktörlerin hangisi hiçbir zaman ihmal edilmemelidir?
3. Okulumuz hakkındaki genel kanaatiniz nedir?
4. Eğitim, öğretim üzerine herhangi bir çalışmanız oldu mu?
5. Okula çocuğunuzu ziyaret amacı ile de olsa en az kaç defa geldiniz?
6. Çoçuğunuzun ders durumunu veya genel durumunu öğrenmek için der öğretmenleri ile hiç
görüşme yaptınız mı?
7. Hiç gelmediyseniz hangi sebeplerden dolayı gelmediniz?
8. Yatılıysa, çocuğunuzu niçin yatılı yaptınız?
9. Yatılılığın çocuğunuzun üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
10. Yatılılığın çocuğunuz üzerinde olumsuz etkileri oluş mudur, nelerdir?
11. Veli olarak adınız, soyadınız ve çocukla ile akrabalık dereceniz nedir?
12. Tahsiliniz nedir ve hangi kurumda ne iş yapıyor?
13. Kaç yaşındasınız, en çok sevdiğiniz işler nelerdir? Kendinizi biraz anlatır mısınız?
14. Meslek hayatınızdan biraz söz eder misiniz? Bu seviyelere nasıl geldiniz?
15. Yurt dışında bulundunuz mu? Hangi ülkede, kaç yıl, ne sebeple bulundunuz?
16. Aylık gelirleriniz yaklaşık olarak ne kadar? Hangi ek bir iş yapıyor musunuz?
17. Eviniz kira mı, kaç odalı?
18. Çocuğunuza haftada (ayda) ne kadar harçlık veriyorsunuz?
19. Öğrencinin harcamaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Harcamalar konusunda biraz
sıkılmalı mı, yoksa....?
20. Eve geldiğinde çocuğunuzun ders durumu ile ilgilenir, takip eder misiniz?
21. Eve geldiğinde çocuğun ders durumunu sormuyor, yüzüne karşı bu konuyu açmak
istemiyorsanız, ne düşünce ile böyle davranıyorsunuz?
22. Çocuğunuzun ileride ne olmasını istiyorsunuz?
23. Çocuğunuzda bu istek ve yeteneği görüyor musunuz?
24. Çocuğunuzu nasıl tanıyorsunuz? (İşaretleyiniz)
( ) Çok çekingendir,
( ) Yalnız iş yapamaz,
( ) Atılgan ve işbitiricidir,
( ) Ona güvenirim, verilen işi en iyi şekilde yapar,
( ) Kendisine mutlaka iş bulur, hiç boş durmaz,
( ) Bir işten çabuk usanır, uzun süre aynı yerde oturamaz,
( ) Daima neşeli, sokulgandır,
( ) Hep heyecanlı ve telaşlıdır,
( ) Başkalarına yardım etmekten hoşlanır,
( ) Ödev ve sorumluluk almaktan hoşlanmaz,
( ) Diğer gözlemleriniz neler...
25. Çocuğunuzun mutlaka üniversite okumasını istiyor musunuz? İstemiyorsanız onun nerede,
nasıl çalışmasını istersiniz?
26. Çocuğunuz ileride ne olmak istiyor? Bunun için yeterli çabayı gösteriyor mu?
27. Yeterli çabayı göstermiyorsa, siz müdahale ediyor musunuz, etmiyorsanız niçin
etmiyorsunuz.
28. Çocuğunuzla diyaloğunuz nasıl, size her konuda rahatlıkla soru sorabiliyor, konuşabiliyor
musunuz?
29. Bu konuda çocuğunuz annesi veya bir yakınınızı mı kendine daha yakın hissediyor,
açılabiliyor?
30. Çocuğunuzun sağlık sorunları ve geçirdiği önemli hastalıklar nelerdir?
31. Varsa diğer çocuklarınız ne iş yaparlar?
32. Çocuklarınızla yeteri kadar ilgilenebiliyor musunuz, ilgilenemiyorsanız niçin?
33. Çocuğunuz evde zamanını nasıl geçiriyor, siz nasıl değerlendirmesini istiyorsunuz?
34. Çocuğunuz evde zamanını nasıl geçiriyor, siz nasıl değerlendirmesini istersiniz?
35. Şehirde oturuyorsanız, çeşitli sosyal etkinliklere katılabiliyor, onları takip edebiliyor
musunuz? Edemiyorsanız niçin?
36. Çocuğunuzun eğitim ve öğretiminde bizlere neler önerebilirsiniz (teklif ve tavsiye
edebilirsiniz)
37. Sizden nasıl istifade edebiliriz. Bize hangi konularda yardımcı olabilirsiniz?
38. Size göre, çocuğunuz ve bütün öğrencilerimiz okulumuzun bir ferdi olarak nasıl olmalılar,
beklentileriniz nelerdir?
OKUL VE ÇEVREYİ TANIMA ANKETİ
Adı Soyadı:
Tarih :
Sınıfı No :
Gündüzlü-Yatılı :
1. Bu okulu niçin tercih ettiniz?
2. Okulunuz hakkında şimdi neler düşünüyorsunuz?
3. Okulunuzun bütün kısımlarını gezdiniz mi? Bunlardan yeterince faydalanabiliyor musunuz?
4. Okulunuzun bütün öğretmenlerini tanıyor musunuz?
5. Öğretmenlerinizin en çok hangi yönlerini beğeniyorsunuz? (Öğretmenlerin isimleri de
yazılacak)
6. Yatılı olanlar için; Belletmenlerinizin en çok hangi yönlerini seviyorsunuz? (Belletmenlerin
isimleri de yazılacak)
7. Okulumuza ve sınıfınıza uyum sağlayabildiniz mi?
8. Öğrenci kurallarını bütünüyle biliyor musunuz?
9. Arkadaşlarınızı çeşitli yönleriyle yeterince tanıyabiliyor musunuz?
10. Arkadaşlarınızın en çok hangi yönlerini beğeniyorsunuz? Niçin?
11. Daha önce okuduğunuz (ders,sınıf, rehberlik ve öğretmenler...vb. hakkında) hoşlandığınız
yönlerini yazar mısınız?
12. Başka düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz.
Download