ELEKTR*K S*STEM*

advertisement
ELEKTRİK SİSTEMİ
2. ELEKTRİK SİSTEMİ
3 amaç için kullanılır ve buna göre 3 alt sistemden oluşur:
1. İlk hareket (marş) sistemi
2. Ateşleme sistemi (Benzinli -Otto motorlar)
3. Akü doldurma (şarj) sistemi
Elektrik Sistemi
1-Akü
2- Şasi kablosu
3-Akım kablosu
4-Anahtar
5-Yardımcı anahtar
6-Konjektör
7-İlk hareket motoru
8-ilk hareket motoru otomatiği
9-Alternatör (şarj dinamosu)
10-Krank mili volanı
11-Vantilatör
12-İndüksiyon bobini
13-Distribütör
14-Buji
Akü
• Doğru akım elektrik enerjisini kimyasal
enerjiye çevirip depo eden, devresine alıcılar
bağlandığında bu enerjiyi tekrar elektrik
enerjisine dönüştürerek alıcıları çalıştıran,
elektro kimyasal statik bir elemandır.
Akünün Görevleri
• Motor çalışmadığı zamanlarda kullanılacak alıcılara akım göndermek
(Radyo, Kalorifer, çakmak, lambalar gibi alıcılar)
• Motorun ilk çalıştırılmasında marş motoruna elektrik akımı vermek
• Motor çalışırken elektrik sisteminde akım ve gerilim dengelemesi yapmak.
Akü Yoğunluk Kontrolü
• Elektrolit yoğunluğunu ölçmeye yarayan
alete Hidrometre denir.
• Batarya işlerinde kullanılan hidrometreler bir
cam tüp içerisinde bölümlenmiş
şamandıradan ibarettir.
• Tüpün ucundaki lastik şırınga sıkılıp
bırakılınca tüpe elektrolit alınır.
• Sıvının yoğunluğuna göre şamandıra yüzer.
• Sıvı seviyesinde elektrolit yoğunluğunun
değeri okunur.
Elektrolit yoğunluğuna göre bataryanın şarj durumu
• 1,28 - 1,26 tam şarjlı
• 1,26 - 1,23 3/4 şarjlı
• 1,23 - 1,20 1/2 şarjlı
• 1,20 - 1,17 1/4 şarjlı
• 1.17 - 1,14 şarjsız
• 1,14 - 1,11 tamamen boş
Renklere göre hidrometrede batarya şarj durumu
• Mavi - Şarjlı
• Sarı - 1 / 2 Şarjlı
• Kırmızı- Şarjsız
1- İlk Hareket (Marş) Motoru
Görevi, motora ilk hareketi vermek olan marş
sistemi bunu marş motoru ile gerçekleştirir.
• Marş motoru elektrik enerjisini hareket
enerjisine çevirir.
• Hareket için ilk enerjiyi akümülatörden alır.
• Marş motoru hareketini volan dişlisine iletir.
• Volan dişlisi de krank milini harekete geçirerek
motorun çalışmasını sağlar.
İlk Hareket (Marş) Motoru
• Bir motoru çalıştırabilmek için gereken en az
döndürme hızı, motorun yapısına ve çalışma
koşullarına bağlı olarak değişir;
– Benzinli motorlar için 40-60 d/d
– Dizel motor için 80-100 d/d’dır.
İlk Hareket (Marş) Motoru
• Uzun süreli marş yapma, aküye ve marş motoruna zarar verir.
• Sürekli olarak marş yapma süresi 10–15 sn.dir.
• 10–15 sn.den fazla marş yapılırsa akü boşalır.
• Motor çalışırken marş yapılmaz. Eğer yapılırsa marş dişlisi ve
volan dişlileri zarar görür.
• Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun akünün
zayıflaması olabilir.
Marş Sisteminin Parçaları
1. Akü,
2. Kontak anahtarı,
3. Marş motoru,
4. Marş şalteri veya
marş selenoidi,
5. Volan,
6. Volan dişlisi
2- Ateşleme Donanımı
• Otto motorlarda emme zamanında silindir içerisine alınan havayakıt karışımının kontrollü bir şekilde tutuşturulması gereklidir.
 2 veya 4 zamanlı “Otto” motorlarında emme zamanında içeri
alınan karışım, sıkıştırma zamanında sıkıştırılarak basınç ve
sıcaklığı yükseltilir.
 Sıkıştırma sonunda, karışımın mümkün olduğu kadar üst ölü
noktaya yakın bir zamanda (yerde) tutuşturulması ile üst ölü
noktayı birkaç derece geçe maksimum basınç oluşturulması
kontrollü bir yanma ile sağlanmalıdır.
 Bu nedenle emme zamanında silindir içerisine alınan karışımın
tutuşturulması bir kıvılcım (elektrik arkı) ile olur.
ATEŞLEME SİSTEMİ NEDİR?
• Benzinli motorlarda silindir içindeki karışımı tutuşturabilecek
kıvılcım oluşabilmesi için; yüksek gerilim üreten ve bu gerilimi
motorun değişik çalışma koşullarında ateşleme sırasına göre
silindirlere dağıtan sisteme ateşleme sistemi denir.
• Bu amaçla 6 V yada 12 V akü gerilimi 15 000-20 000 V arasında
bir değere yükseltilerek, buji tırnakları arasında elektrik arkı
oluşturulmaktadır.
Ateşleme sistemleri
 Manyetolu Ateşleme Sistemi
 Akülü (klasik) Ateşleme Sistemi
 Elektronik Ateşleme Sistemi
İndüksiyon Bobini Nedir?
• Akü veya manyetodan alınan 6-12 V’luk
gerilim indüksiyon bobini ile 15 000-20 000 V
değere yükseltilir, bu yüksek gerilim, bujide
ateşleme için gereken kıvılcımı oluşturur.
• Bu kıvılcım, yanma odasındaki bujinin iki
elektrodu arasında meydana gelmektedir
Distribütör (dağıtıcı) Nedir?
• Distribütör (dağıtıcı) oluşan yüksek gerilimi
ateşleme sırasına göre bujilere dağıtır,
hareketini kam (eksantrik) milinden alır.
Dağıtıcı
Buji
Kıvılcım
(Elektrik arkı)
Kontak
Devre Kesici
Akü
İndüksiyon Bobini
Kapasitör/kondansatör/meksefe
Buji
Aldığı çok yüksek elektrik gerilim (20 000 V) ile
kıvılcım oluşturarak ateşleme yapar ve silindirde
sıkıştırılan dolgunun yakılmasını sağlar
3- Akü Doldrma Sistemleri (Şarj Jeneratörleri)
Görevi, motorun ilk harekete geçmesi sırasında aküden çekilen
elektrik enerjisini yeniden doldurmak ve çalışma sırasında tüketiciler
için gerekli olan enerjiyi sağlamaktır.
Jeneratör motor tarafından bir kayış-kasnak düzeni ile tahrik edilir.
Şarj jeneratörleri iki gruba ayrılır:
1. Şarj dinamoları (doğru akım jeneratörleri) – Eski sistem
2. Alternatörler (alternatif akım jeneratörleri) – Günümüzde
kullanılan araçlarda
Konjektör (Regülatör)ün görevi, aternatörlerde şarj gerilimini belli bir değerde
sınırlayarak sistemdeki bütün alıcıları yüksek gerilimden korumaktır.
• Motor yüksek devirlerde çalışıyor ve
• Şarj sisteminin ürettiği akım alıcıların harcadığı
akımdan yüksek
Sistemin ürettiği akımın bir bölümü alıcılara
bir bölümü de akünün şarj edilmesine harcanır.
• Elektrikli alıcılar kullanılmıyor ve Akü tam şarjlı
şarj sisteminde konjektör devreye girerek şarj
akımını sınırlar ve sistemi boşta çalıştırır.
• Araç motoru düşük devirlerde çalışırken şarj sisteminin vereceği
akım alıcıları beslemeye yetmeyebilir.
 Bu durumda alıcıların beslenmesi işini alternatör ve akü birlikte yapar.
Şarj Sisteminin Parçaları
 Akü,
 alternatör,
 regülatör (konjektör),
 şarj göstergesi,
 devre kabloları
Download
Study collections