çevre politikamız

advertisement
20.08.2014
Rev: 02
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Mutlu Akü çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç
olarak benimsemiştir.
Bu amacın başarılması için;




Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel
gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.
Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
Kirlenmenin önlenmesi için;
1. Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate
alacaktır.
2. Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde
kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları
araştıracaktır.
3. Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı
ve geri dönüşümü için çalışmalar yapacaktır.
4. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve
doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlayacaktır.
5. Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

Mutlu Akü Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde
yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan
kararların takipçisi olacaktır.
GENEL MÜDÜR
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards