çevre politikamız

advertisement
20.08.2014
Rev: 02
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Mutlu Akü çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç
olarak benimsemiştir.
Bu amacın başarılması için;




Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel
gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.
Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
Kirlenmenin önlenmesi için;
1. Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate
alacaktır.
2. Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde
kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları
araştıracaktır.
3. Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı
ve geri dönüşümü için çalışmalar yapacaktır.
4. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve
doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlayacaktır.
5. Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

Mutlu Akü Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde
yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan
kararların takipçisi olacaktır.
GENEL MÜDÜR
Download