6.group bellek türleri

advertisement
GENEL BAKIŞ
•









Bu bölümde aşağıdakileri öğreneceksiniz
Hafıza ile ilgili temel kavramları
Hafıza türleri
RAM in fiziksel yapısı ve çalışma prensipleri
RAM türleri
ROM
ROM un çalışma prensipleri
RAM – ROM arasındaki fark
ROM çeşitleri
PROM – EPROM – EEPROM
TEMEL KAVRAMLAR
 Hafıza (Bellek) : Hesaplama sisteminin temel parçası olup
veri depolama birimidir.
 RAM: Sadece bir hafıza türüdür.
Hafıza = Bellek > RAM
 Hangi kavramı kullandığımız o kadar önemli olmayabilir
ama doğru sınıflandırmayı yapmak önemlidir.
HAFIZA TÜRLERİ
Hafıza Türü
Veri Saklama
Açılımı
RAM
Geçici
Random Access Memory
CMOS
Geçici
Complementray Metal Oxide
Semiconductor
ROM
Kalıcı
Ready Only Memory
PROM
Kalıcı
Programmable ROM
EPROM
Kalıcı
Erasable Programmable ROM
EEPROM
Kalıcı
Electronically Erasable Programmable
ROM
RAM NEDİR?
• RAM = Random Access
Memory
• İşlem sırasında
kullanılacak verilerin
saklandığı alandır.
• Kalıcı depolama alanı
değildir.
• Performans ve yazılım
desteği açısında kaliteli
RAM’ e sahip olmak son
derece önemlidir.
RAM’ İN FİZİKSEL YAPISI
RAM NASIL ÇALIŞIR?
• RAM hesap çizelgesi(excel tablosu) gibi organize
edilmiştir.
• RAM bölümü adreslenerek adresten okuma veya
adrese yazma işlemleri yapılır.
• Programlar ve veriler kullanımda olmadıkları
zamanlarda yığın depolama alanında depolanır.
• Talep olduğunda program yığın depolama aygıtında
RAM’e kopyalanır ve ardından çalışır.
RAM’E KOPYALAMA





Neden RAM e kopyalama yapılır?
Temel amaç, veri ve komutlara CPU’nun daha hızlı
erişebilmesidir.
CPU RAM’e sabit disklerden daha hızlı erişir.
Çalıştırılan program RAM’den daha büyükse ne olur?
Belli aralıklarla sabit diskten transfer yapılır.
Genelde oyunlar ve ileri tasarım programlarında söz
konusudur.
Windows işletim sistemi PageFile servisi ile sabit diskin
bir kısmını RAM gibi kullanmaya çalışır.
SANAL BELLEK = PageFile
 Windows işletim sistemine ait bir özeliktir.
 Sabit diskin bir bölümünün RAM gibi kullanılması için tasarlanmış özel
bir dosyadır.
 RAM’lerden yavaş çalışır ve bilgisayarın hızını yavaşlatır.
 Veri fiziksel ve sanal RAM arasında hareket edebilir.
 Verinin çok sık hareket etmesi
«Disk trashing» yani aşırı disk kullanıma
neden olur.
• Büyük RAM’iniz varsa bile
PageFile çalışır.
RAM KAPASİTESİ
 RAM’lar bir excel tablosu gibi organize edilmiştir.
RAM GENİŞLİĞİ:
Bu tablodaki sütün sayısı
RAM DERİNLİĞİ: Bu tablodaki satır sayısı
 Genişlik ve derinlik bit’ler türünden ölçülür.
 Program ve veriler 8 bit (1 byte) boyutunda bellek parçaları
halinde depolanır.
 Fiziksel boyut ile yonganın iç organizasyonu doğrudan
bağlantılı değildir.
 Yoğunluk = Genişlik X Derinlik ( bit cinsinde kapasite)
 Kapasite = Yoğunluk / 8 (Klasik kullanılan RAM
kapasitesi)
RAM
DRAM
(DİNAMİK RAM)






EDODRAM
SDRAM
RDRAM
DDRRAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
SRAM
(STATİK RAM)
ARADAKİ FARKLAR
DRAM
SRAM
 Yavaştır. (50-70 ns)
 Hızlıdır (10-25 ns)

 Pahalıdır
Ucuzdur
 Küçük mimari
 Yüksek kapasiteli esnek çözümler
sunar
 Sistem hafızası olarak kullanılır.
 Veriler sürekli yenilenerek kalıcılık
sağlar (güncellenebilir.)
 Büyük mimari
 Düşük kapasiteli
 Ön bellek olarak kullanılır
 Daha çok devreye entegre olup
değiştirilmesi zordur
DRAM ÇEŞİTLERİ
EN GELİŞMİŞİNDEN EN BASİTİNE
DDR3 > DDR2 > DDR > RDRAM > SDRAM > EDODRAM
 Günümüzde en çok kullanılan ve herşeyiyle en çok beğenilen DRAM
çeşidi DDR2 – DDR3 dür.
ERİŞİM ZAMANI / ACCESS TİME
 Erişim zamanı, işlemcinin bellekten veriyi okuması için gerekli olan
minimum zamandır.
 Nanosaniye (saniyenin milyarda biri) ile ifade edilir.
insan gözünün bir kez kırpılması minimum 1/10 saniye içinde
olabilir.
Aynı zaman içinde bir bilgisayar milyonlarca işlemi gerçekleştirebilir.
RAM İHTİYACININ TESPİTİ
 Genelde daha fazla RAM daha fazla performans anlamına
gelmektedir.
 Daha fazla RAM’in gerekli olduğunu gösteren 2 belirti vardır.
1- özellikle birden fazla program açıkken genel sistem
yavaşlığı
2- Aşırı disk kullanımı «disk trashing»
 Kontrol etmeniz gereken iki nokta var.
a- RAM boyutu önerilen düzeyde mi?
b- PageFile kullanımı ile uygulamalar açık ve kapalı olması
durumunda nasıl değişiyor?
WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİNİN RAM
ÖNERİLERİ
Microsoft’un minimum RAM önerileri çok düşüktür.
ROM (READ ONLY MEMORY)
ROM Read Only Memory; bilgisayarın
kalıcı belleği olup yalnızca okunabilir
bellektir.
 ROM bellek PC içerisinde sürekli
olarak hazır bulunması gereken
sistem seviyesindeki programların
temel saklanma alanıdır.
Bütün bilgiler ROM’a üretim
aşamasında yüklenmektedir. Dolayısıyla
silinemez fakat güncellenebilir.
 ROM; elektrik kesintisi yada bilgisayarın
kapatılması durumunda içindeki bilgileri
saklar.
ROM sistemde her zaman olması gereken
program ve verileri kaydetmek için kullanılır.
ROM bellekte bilgisayarın açılışı sırasında
çalışan kısa programlar bulunur. Bunlara
BIOS adı verilir.
 ROM; bilgisayar sistemini başlatmak ve işletim sistemi yapılarını okumak için
gerekli bileşenleri içermektedir .
 Bir işletim sistemi bilgisayar ve onun çevresel birimleri arasındaki iletişimi
kontrol ederek, bilgisayara veri girişi yapma, kaydetme ve çıkış işlemlerini
gerçekleştirmeden sorumludur.
 ROM belleklerin veri iletim hızı
RAM belleklerden daha
yavaştır fakat disklerden daha
hızlıdır.
 ROM belleklere örnek olarak
anakartın üzerindeki
BIOS,elektrikli silinip
programlanabilir salt okunur
bellek (EEPROM),silinip
programlanabilir salt okunur
bellek(EPROM) ve Flash ROM
verilebilir.
 ROM bellek bilgisayarın açılış sırasında ihtiyaç
duyduğu teknik bilgileri içerir.
ROM’un bilgisayar başlatıldığında yerine
getirdiği görevler:
 POST (Power On Self Test): Bütün komutların test edilmesi işlemidir.
 CMOS komutlarına bağlı olarak Setup komutlarını işletir.
 Donanımla bağlı olan BIOS komutlarını yerine getirir.
 İşletim sistemini çağıran BOOT komutlarını yürütür.
 RAM
 ROM
RAM VE ROM KARŞILAŞTIRMASI
RAM
ROM
ERİŞİM
RASTGELE
RASTGELE
OKUMA/YAZMA
OKUMA VE YAZMA
SADECE OKUMA
FONKSİYON
GEÇİCİ OLARAK
İŞLEMLERİ VE VERİYİ
TUTAR
SABİT BİR ŞEKİLDE
İŞLEMLERİ VE VERİYİ
TUTAR
ÇEŞİTLERİ
DRAM VE SDRAM
PROM, EPROM, EEPROM
HIZ
VERİ İLETİM HIZI
FAZLADIR
VERİ İLETİM HIZI DAHA
YAVAŞTIR
DEĞİŞKENLİK
SİLME YA DA BİLGİ GİRİŞİ
YAPILABİLİR
BİLGİLER
DEĞİŞTİRİLEMEZ AMA
GÜNCELLEŞTİRİLEBİLİR
ROM BİRİMLERİ
Bir bilgisayarda kullanılan 3 çeşit ROM vardır:
EPROM
EEPROM
PROM
ROM
PROM(Programmable Rom/
Programlanabilir Rom)
 PROM’lar üretici
tarafından boş olarak
sağlanır ve sadece bir
kere programlanabilirler
(yazılabilirler).
 Yazılan bilgiler kalıcıdır.
 Tekrar silme ve
programlama şansımız
yoktur.
27
PROM’lar NASIL
PROGRAMLANIRLAR?
 Promlar üretildikleri zaman bütün yuvaları 0 veya 1
değeri ile yüklüdür. Her bellek yuvası içinde bir
sigorta bulunur. Bu sigortalar özel bir cihazla ve
yöntemle değiştirilebilir.Bunun anlamı sigortanın
bulunduğu lojik konumun değişmesidir.
 Örneğin tüm yuvaları 0 olan bir belleğin istenen
gözeleri 1 konumuna getirilerek programlanmış
olur.Fakat 1 konumuna getirilmiş gözenin tekrar 0
konumuna dönme şansı yoktur.
28
 PROM’lar ilk üretildiklerinde
programlanabilme özellikleri
olması nedeniyle, geniş
kullanım alanı bulmuşlardır.
Ancak;
PROM
EPROM
29
EPROM:
 Silinebilen ve tekrar
programlanabilen bir ROM
türüdür.
 Ultraviyole ışınları ile silinebilirler.
 EPROM’un silinmesi ve
programlanmasında bir sınırlama
yoktur fakat bu, EPROM’un
sınırsız programlanabileceği
demek değildir.
 Araştırma-geliştirme işlerinde
oldukça kullanışlıdır.
30
EEPROM
 Günümüzde BİOS programları nı denetlemek için





kullanılan en esnek ROM türüdür.
EPROM ile benzerliği tekrar programlanabilmesidir.
Tekrar programlanabilmesi için EPROM gibi
bilgisayardan çıkartmamıza gerek yok.
EEPROM Flashing adı verilen özel bir yazılım
kullanılarak tekrar programlanabilir.
EEPROM’un bu özel uygulaması Flash Bellektir.
EEPROM’lar bytle ile yazılırken Flash beleğe sabit
bloklar halinde yazılır.
31
 EPROM’a benzer olarak yazılabilir ve silinebilir.
 Silme işi ultraviyole ışınları ile olur.
 Çünkü bu tür belleklerde ,belleğin yuvalarına
istenen bir değer yazılabilir ve yazılan bu bilgi
yeni bir bilgi yazmaya kadar kalır.
 EEPROM’lara veri yazılması işinde çok özel
cihazlar ve yöntemler kullanılır.
 Buradaki incelemeden bütün ROM çeşitlerinin
sadece okunabilir olmadığını görüyoruz.
32
ABDULGANİ TÜRKAN
FATMA ATMACA
MEDİNE GÜZEL
Download