Şirket Adı İş Planı Hedef Bildirimi Şirketinizin uzun dönemli hedefini

advertisement
Şirket Adı
İş Planı
Hedef Bildirimi
• Şirketinizin uzun dönemli hedefini açıklıkla belirtin.
– Şirketinizin büyümesine yön verecek sözcükleri
seçmeyi deneyin, ancak olabildiğince kısa tutun.
Ekip
• Genel başkanın ve başlıca yöneticilerin adlarını listeleyin.
• Bu kişilerin başarılı birer kariyerleri olduğunu göstermek
üzere önceki başarılarını ekleyin.
• Bu alanda kaç yıldır çalışmakta olduğunu belirtin.
Pazar Özeti
• Pazarınızın geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki durumunu
özetleyin.
– Pazar payında, liderlikte, katılan oyuncularda, pazar
kaymalarında, maliyetlerde, fiyatlandırmada veya
rekabette ortaya çıkan ve şirketinizin başarısı
yönünde fırsatlar yaratan değişikleri gözden geçirin.
Fırsatlar
• Sorunları ve fırsatları tanımlayın.
– Müşteri sorunlarını belirtin ve bu sorunların ortaya
çıkardığı ürün/hizmet fırsatlarının doğasını tanımlayın.
İş Kavramı
• İşinizin temelini oluşturan anahtar teknoloji, kavram veya
stratejiyi özetleyin.
Rekabet
• Rekabeti özetleyin.
• Şirketinizin rekabet avantajını genel çizgileriyle gösterin.
Amaçlar ve Hedefler
• Beş yıllık amaçları listeleyin.
• Beş yıllık amaçlarınıza ulaşmak için belirgin ve ölçülebilir
hedefler belirleyin.
– Pazar payı hedeflerini listeleyin.
– Gelir/karlılık hedeflerini listeleyin.
Mali Plan
• Mali modelinizi ve fiyatlandırma varsayımlarınızı
tanımlayan üst düzey mali planınızı genel çizgileriyle
gösterin.
– Bu plan, gelecek üç yıl için beklenen yıllık satış ve kar
rakamlarını içermelidir.
– Bu malzemenin gereken düzeyde yer almasını
sağlamak için birkaç slayt kullanın.
Kaynak Gereksinimleri
• Aşağıdaki kaynaklar için gereksinimleri listeleyin:
– Personel
– Teknoloji
– Mali
– Dağıtım
– Promosyon
– Ürünler
– Hizmetler
Riskler ve Ödüller
• Önerilen projenin risklerini ve bunların nasıl ele
alınacağını özetleyin.
• Özellikle fon bulmaya çalışıyorsanız, beklenen ödüllerle
ilgili tahminlerinizi yapın.
Başlıca Sorunlar
• Yakın dönem
– Hemen veya yakın dönemde çözüm gerektiren önemli
kararları ve sorunları tanımlayın.
– Karar gecikmesinin sonuçlarını belirtin.
• Uzun dönem
– Uzun dönemde çözüm gerektiren sorunları
tanımlayın.
– Karar gecikmesinin sonuçlarını belirtin.
• Fon bekliyorsanız, çözüm için mali kaynak gerektiren
sorunlar konusunda net olun.
Download