Golgi Aygıtı Golgi kofulları Düz endoplazmik retikulum Ribozomlar

advertisement
İpliksi hücre iskeleti
Golgi Aygıtı
Plazmodesmata
Hücre zarı
Hücre duvarı
Golgi kofulları
Kloroplast
Tilakoid zar
Nişasta taneciği
Düz
endoplazmik
retikulum
Koful
Koful
Tonoplast
Ribozomlar
Mitokondri
Peroksizom
Çekirdek
Sitoplazma
Çekirdek gözeneği
Çekirdek zarı
Çekirdekçik
Küçük kofullar
Tanecikli
endoplazmik
retikulum
Download