dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar kimlerdir?nasıl

advertisement
DEZAVANTAJLI VE
RİSK ALTINDAKİ
ÇOCUKLAR
KİMLERDİR?NASIL
TESPİT EDİLİR?
RİSKLİ DAVRANIŞLAR NEDİR?









Şiddet eğilimi
Sık sık kavga etme
Madde veya alkol kullanımı
Evden kaçma
Okuldan kaçma
Kendine zarar verme
Sokakta çalışma
Riskli cinsel davranış
Davranış sorunları
Bu davranışlardan bir yada birden fazlası bir
arada olabilir.
NEDENLER, RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE SONUÇLARI
Nedenler
Ailevi
Çevresel
Genetik
Psikolojik
Riskli davranışlar
Şiddet eğilimi
Alkol, madde kullanma
Evden kaçma
Erken cinsel ilişkide bulunma
Okuldan kaçma
Sokakta çalışma
Sık yalan söyleme
Kendine ve çevreye zarar verme
Aşırı hareketlilik
Dikkat eksikliği
Otorite ile sorun yaşama
Suç işleme
Sonuçlar
Suç işleme
Madde bağımlılığı
Sokakta yaşama
Okuldan atılma

Nedensel faktörlerin etkileşimi
sonucunda ortaya çıkan riskli
davranışlara eğer zamanında müdahale
edilmezse;bu durum olumsuzluklarla
sonuçlanır. Bu bir süreçtir ve toplumda
her kuruma bunu önlemek görevi
düşmektedir.
SORUNUN GELİŞİM SÜRECİ
Birinci dönem
Yoksulluk, ailevi, çevresel ve bireysel etkenler
İkinci dönem
Düşük okul başarısı
Okuldan soğuma
Zayıf öğretmen ve ebeveyn desteği
Akranlardan dışlanma
Son dönem
Okulla devamsızlık, okuldan atılma
Aileden dışlanma
Marjinalizasyon,
Kendine uygun akranlarla çete oluşturma
Madde Kullanan Kişiyi
Öğretmen Nasıl Anlar?
 Dikkati yoğunlaştırmada güçlük çeker.
 Sözel iletişiminde farklılaşma gözlenebilir.
 Hafif uykulu, halsiz ve yorgun gözükebilirler.
 Daha sinirli olabilirler.
 Okula devamı azalmaya, başarısı düşmeye başlar.
 Kendisine olan özeni azalabilir, çevre ve arkadaşlar eski
önemlerini yitirebilirler.
 Okuldaki arkadaş grubu değişebilir.
 En kesin yöntem kan ve idrar testleridir.
Bağımlı kişide..






Madde kullanımını kontrol etmekte güçlük çekme,
Giderek kullanılan maddenin dozunun artırma,
Zarar vermesine rağmen madde kullanmaya devam
etme,
Aile, iş ve çevre ilişkilerinde bozulma,
Başarısız bırakma girişimleri,
Bıraktığı zaman ruhsal ya da fiziksel yoksunluk
belirtilerinin ortaya çıkması (huzursuzluk, uykusuzluk vb)
gözlenebilir.
İyi bir öğretmen olarak
YAPABİLECEKLERİNİZ ....

Sorunu küçümsemeyin
“Benim sınıfımda böyle şey
olmaz”




Ön yargılarınızın farkında
olun.
Bilgi sahibi olun.
Açık, samimi ve inandırıcı
olun.
Konuşması için bir fırsat
verin.






Genellemeler yapmaktan
kaçının.
Söylediği şeylere ani
tepki vermeyin.
Korkularınıza dayanarak
konuşmayın.
Özendirmemeye dikkat
edin.
Merakı arttırmayın.
Öğüt vermeyin.
Sigara içtiğinden
şüphelendiğinizde...
Nasihat dilini kullanmadan sigaranın
etkileri hakkında konuşun.
 Sınıf içindeki konuşmalarınız ona değil,
üçüncü şahsa yönelik olsun.
 Sınıf içinde sigara ve etkileri başlıklı bir
tartışma düzenleyin.

İçerken
yakaladığınızda...

Gerilimi azaltın.
“Aa, sigara mı içiyorsun?”,

Kuralları hatırlatın.
“Biliyorsun okulda içmek yasak, bu yüzden ceza alabilirsin...”

Kararın sorumluluğunu ona verin.
“Paketi bana verebilirsin ya da içebilirsin, ama kuralları
biliyorsun karar senin.”
Madde kullanan öğrenciye nasıl
yaklaşabilirsiniz?(1)


Onu etiketlemekten
kaçının, çünkü
“kullanıcı olarak”
etiketlenen öğrenciye
yaklaşmak çok
zordur “Keş bu...”
Önyargılarınızın
farkına varın, böylece
iletişimi aksatma
olasılığını azaltırsınız
“Bunlar iflah olmaz”
Madde kullanan öğrenciye nasıl
yaklaşabilirsiniz?(2)




Eğer öğrenci maddenin etkisi altında ise onunla bu
durumda konuşmanın yararı olmaz.
Kendinizi hazır hissetmeden onunla konuşmayın.
Öfke duyabilirsiniz, sakinliğinizi korumaya çalışın.
Kendinizi onun yerine koymayı deneyerek onun
düşünce, yaşantı ve korkularını anlamaya çalışın.
Madde kullanan öğrencinin annebabasına nasıl yaklaşabilirsiniz?





Eğer sadece şüpheleniyorsanız önce kuşkularınızı
destekleyecek bilgiler edinin.
Konuşmanın özel olduğunu ve mutlaka gelmeleri
gerektiğini dile getirin.
Size güvenmelerini sağlayın. Gencin evdeki
davranışları, arkadaşlarıyla ilgili bilgi alın.
Geldiklerinde genel olarak madde bağımlılığından
söz ederek konuya girin.
Genç hakkındaki endişelerinizi ve bunları
destekleyecek bilgilerinizi aktarın.
Download