HD.RB.15 TÜMORAL KİTLE ÇIKARIMI AMELİYATI İÇİN

advertisement
TÜMORAL KİTLE ÇIKARIMI
AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ
HASTA ONAM FORMU
DOKÜMAN KODU: HD.RB.15
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
SAYFA NO:1
 Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz ve önerilen
cerrahi,tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.
 Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi
uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir.
 Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz.
 Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen danışınız.
Tümöral kitlelerin tanısı, kitlenin tamamının çıkarımı veya parça alınımı sonrası patolojik incelemeyle
konur. Ancak kötü huylu tümörler çıplak gözle bakarak da büyük olasılıkla doğru olarak değerlendirilirler. Kötü
tiplerin çoğunluğu büyüme eğiliminde olup etraf dokuya yayılarak daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Patoloji
sonucuna göre ek bir cerrahi veya ışın tedavisi/ kemoterapi gerekebilir.
Bu tümörlerin bilinen en iyi tedavi yöntemi cerrahi olarak çıkarılmalarıdır. Tümörle beraber bir miktar
sağlam doku da nüks olasılığını azaltmak için güvenlik şeridi olarak çıkarılır. Böylece tümör çıkarımı sonrası
oluşan yara, tümörden daha büyük olacaktır. Eğer doğrudan dikişlerle kapatılamayacak kadar geniş bir yara
oluşursa çevreden doku çevirimi veya uzak bir bölgeden deri aşısı alınması gerekebilir. Deri aşısı alındığı verici
sahada, ya dikişlerle kapatılan ya da iltihaplanmazsa kendiliğinden iyileşen, kısmi kalınlıkta, ek bir yara
oluşacaktır.
Bu ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılacaktır. Genel anestezi hastanın tam olarak
uyutulması ve solunumunun nefes borusuna yerleştirilen bir tüple anestezi ekibince denetlenmesi, lokal
anestezi ise ameliyat bölgesinin uyuşturularak hastanın ağrı duymasını engelleme anlamına gelmektedir.
Herhangi bir sorun yaşanmaması için öncelikle bazı laboratuvar testleri yapılmaktadır. Anestezi uzmanı
ameliyattan önce hastayı değerlendirmeye alacaktır. Ameliyathanede hastanın kalp atımları ve kan oksijen
seviyesi ameliyat süresince devamlı olarak elektronik cihazlar yardımıyla takip edilmektedir. Alerji veya ilaç
reaksiyonu nadiren de olsa görülmekte ve ölümcül olabilmektedir. Üstelik rutin testlerle duyarlı kişiler
önceden saptanamazlar. Ancak bu istenmeyen durumlar hastane koşullarında oluştuklarında, başarıyla tedavi
edilebilirler ve hastaya zarar verecek bir durum olma olasılığı son derece azdır.
Ameliyat sonrası; Enfeksiyon (iltihaplanma) oluşursa yara iyileşmesi gecikebilir ve daha uzun süre
pansuman ve ilaç tedavisi gerektirebilir. Hatta çok nadiren de olsa yaranın tekrar dikilmesi veya aşılanması
gerekebilir.
Sorunların olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği antibiyotik, ağrı kesici ve
benzeri ilaçlar aksatılmadan kullanılmalı, pansuman ve bandaj düzenli olarak uygulanmalıdır. Ameliyatla ilgili
herhangi bir sorun olduğunda, sorunun kaynağını ve çözümünü en iyi değerlendirecek kişi olduğundan,
öncelikle ameliyatı yapan doktorla görüşülmelidir.
Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır.
Mutlak olarak içilmemelidir.
Ameliyat izleri 6 ay ile 2 yıl süren bir olgunlaşma dönemi boyunca giderek soluklaşarak ten rengine yaklaşır.
Ancak aşırı nedbe oluşmasına eğilimli kişilerde belirgin iz kalabilir. Ayrıca kitlenin yerleşim yerine göre, göz
kapağı, burun kanadı, dudak gibi yüz estetik ünitelerinde bir miktar çekme-çekilme de olabilir.
İşlemin Tahmini Süresi:
TÜMORAL KİTLE ÇIKARIMI
AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ
HASTA ONAM FORMU
DOKÜMAN KODU:AH.RB.15
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
SAYFA NO:2
Hasta,veli veya vasinin onam açıklaması:
- Doktor bana tıbbi durumumu açıkladı ve ameliyatı önerdi. Ben ameliyatı, ameliyatın bana özel içerdiği risklerini ve muhtemel
sonuçlarını anladım.
- Doktor bana konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve onlarla ilişkili riskleri açıkladı. Doktor bana prognozumu (ameliyatın
muhtemel seyrini, süresini ve sonuçlarını) ve bu ameliyata ait olmayan genel riskleri açıkladı.
- Bana ameliyat ve riskleri hakkında Hasta Bilgilendirme Formu verildi. Doktora durumum, uygulanacak ameliyat ve riskleri ve
bana özel tedavi seçenekleri konusunda endişelerimi ve sorularımı sorabildim. Endişelerim ve sorularım beni tatmin edecek şekilde
tartışıldı ve cevaplandı.
- Bu ameliyatın kan nakli gerektirebileceğini anladım.
- Bu ameliyat sırasında görevli doktorların ameliyata dahil olabileceğini anladım.
-Eğer cerrahi esnasında organlar veya dokular çıkarılırsa bunların test için bir süre alıkonulabileceğini ve bunların daha sonra
hastane tarafından hassasiyetle yok edileceğini anladım
-Doktor bana cerrahi esnasında yaşamı tehdit eden acil bir durumda ek müdahaleler de yapılabileceğini açıkladı.
-Ameliyat esnasında çekilen fotoğraf, video görüntülerinin ve radyolojik görüntülerin alınabileceğini ve bunların eğitsel ve bilimsel
çalışmalarda kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum.
-Bu ameliyatla durumumun düzeleceğinin garanti edilmediğini anladım.
-Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya
çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
-Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
-Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
-Tedavi/ girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
-Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
-İstemediğim takdir de tedavi ve girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi, tedavi
kararından vazgeçebileceğimi biliyorum.
-Yapılacak ameliyat sırasında sağlığım için gerekli görülmesi halinde kan ve kan ürünlerinin nakline de bu belge ile izin veriyorum.
Yukarıda sayılan tehlike ve riskleri biliyor ve bana önerilen ameliyatı bilinçli olarak kabul ediyorum.
Not: Lütfen el yazınızla “ 3 sayfadan oluşan bu onamı okudum , anladım ve kabul ediyorum” yazınız ve imzalayınız.
…………………………………………………………………………………………………
Adı – Soyadı
İmza
Tarih /Saat
Hasta / Hastanın Yakını Yasal Temsilcisi(*)
Hastanın Yakını-Yakınlık Derecesi: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne - baba, bunların bulunmadığı
durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar
Hastanın Yasal Temsilcisinden Rıza Alınma Nedeni:
□ Hastanın bilinci kapalı □ Hasta 18 yaşından küçük □ Hastanın karar verme yetisi yok □ Aci
Adı – Soyadı
İmza
Tarih /Saat
Bilgilendirmeyi yapan Hekim
Tanık
Tercüman (kullanılması halinde)
Tahmini ameliyat süresi:
NOT:Bu form 2 nüsha düzenlenir 1 nüshası hastaya verilir.
Diğeri hasta dosyasına konulur.
Bir nüshasını teslim aldım.
Hasta adı soyadı:
İmza:
Download