26022318_haberyazilari

advertisement
HABER YAZILARI
Gazetecilikle birlikte karşımıza çıkan bir öğretici
yazı türüdür.
Bu yazılarda amaç yurtta ve dünyada olup
bitenler konusunda gazete okurlarını
bilgilendirmektir.
İyi bir haber metninde aranan özellikler:
• Haber doğru ve önemli olmalıdır.
• Geniş bir okuyucu kitlesini ilgilendirmelidir.
• Eski olmamalıdır.
• Temel kişi hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıcı
bir içerik taşımamalıdır.
• Haber metni, “5 N 1 K” kuralına uygun, yani “ne,
nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim” sorularının
yanıtlarını içermelidir.
• Hiçbir yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek
ölçüde açık bir anlatımla ve gazete okurlarının
rahatça anlayabilecekleri yalınlıkta bir dille
yazılmalıdır.
• Hiçbir yorum içermemelidir.
• Gereksiz ayrıntılardan arındırılmış olmalıdır.
• Haber yazılarının planı başlık, haber özeti,
ayrıntılar şeklindedir.
Download