Deney 4: Işığın Soğrulması

advertisement
Bölüm 06: YANSIMA
Prof. Dr. M. Halûk Güven
ZKÜ Fen-Ed. Fak.
Fizik Bölümü
GENEL BİLGİLER
• Işık, geometrik optikte türdeş bir ortamda bir doğru
boyunca ilerleyen ışınlarla temsil edilebilir.
• Yüzeyine gelen ışın demetini düzgün ve belirgin bir
biçimde yansıtan cisimlere düzgün yansıtıcılar denir.
• Deneyde tek bir ışık ışınının düzgün yansıtıcı (ayna)
üzerine gönderilerek davranışı incelenecektir.
YANSIMA
• Deneyde tek bir ışık ışını bir ayna üzerine gönderilerek
yansıyan ışın gözlenmektedir. Yansıyan ışının normalle
yaptığı açılar kaydedilerek gelme açısı ile yansıma açısı
arasındaki ilişki araştırılabilir.
• Elde edilen verilerden faydalanarak yansıma kanunlarının gerçekliği
görülebilir. Işığın yansıması ile ilgili kanunlar şu şekilde ifade edilir:
1. Işık düzgün bir yüzeyden yansırken gelen ışın, yansıyan ışın ve ışının
düştüğü noktada yüzeye dik olan doğru (normal) aynı düzlemdedir.
2. Yansıyan ışının yüzey normali ile yaptığı açı, daima gelen ışının yüzey
normali ile yaptığı açıya eşittir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards