Gemiadamlarının Periyodik Muayenesi için Gereken Tetkikler

advertisement
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GEMİADAMI PERİYODİK MUAYENESİ İÇİN
GEREKEN TETKİKLER:
Gemiadamının
Adı Soyadı : …………………………………………..…
Kimlik No : …………………………………………..…..
Sınıfı
: ……………………………………………….
- PA Akçiğer Grafisi (Radyoloji Uzmanı Yorumu)
 -EKG
(Kalp Ritim Deriveleri)
-Hemogram
- AKŞ
 -TİT
 -Anti HİV
- HBsAg
 - Odyometre (makine sınıfı, makine stajyeri, elektrik –elektronik ve telsiz sınıfları için)
-DİĞER (Periyodik muayene yapan hekimin gerek görmesi halinde)
NOT: 10 iş günü içerisinde yapılan tetkiklerle beraber yetkili merkezlere başvurulmalıdır.
Bu tetkikler yetkili sağlık kuruluşlarında yapılmalıdır.
Download