1C:PARA Programı

advertisement
CRM
CRM – şirket felsefesi olarak düşünülebilir:
Bu şirket felsefesini hayata
geçirmek için geliştirilen
araçlardan bir tanesidir.
CRM Avantajları





Başarı,
Müşteri ilişkileri,
Müşteri sadakati,
Hizmet verimliliği,
Bilgi sistemi
CRM
•
•
•
•
•
•
Müşteriler bilgileri,
Müşteri ilişkileri geçmişi;
Hızlı erişim,
Alım ve Satışlar,
Planlama,
Analitik raporlama.
Arayüz Görünümü
Müşteri İletişim Bilgileri
Arayüz Görünümü
Borç/Alacak Durumu
Arayüz Görünümü
Evrak Listesi
Arayüz Görünümü
Müşteriler ile etkileşimi
Sekmeler
Banka Hesabı
Sözleşmeler
Sekmeler
Siparişler
Olaylar
Dosyalar
Resimler
Download