ROTASYON: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ SÜRE: 2

advertisement
ROTASYON: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
SÜRE: 2 AY
ROTASYONA GİDİLECEK KIDEM: 2. yıl
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ROTASYON HEDEFLERİ
1-Dikiş Tekniklerinin Geliştirilmesi
2-Kronik Yaralarda Cerrahi Yaklaşımın Öğrenilmesi
3-Benin ve Malin Deri Lezyonlarının Eksizyon ve Kapama Tekniklerinin
Öğrenilmesi
Download