TBMM B:67 Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince verilen

advertisement
TBMM
B:67
22 . 2.2007
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince verilen cevaba göre;
Genel sekreterliğimizde kadro yetersizliği nedeniyle Teşkilat Kanunu'nda
değişiklik yapılması ve yeni personel kadroları tahsis edilmesi amacıyla kanun
çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu kanun çalışmaları sonucunda alınacak
kadrolar ile özürlü kontenjanı bulunabilecektir.
2005 ve 2006 yıllarında Genel Sekreterliğimizde çalışan engelli personel
bulunmamaktadır.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca verilen cevaba göre;
Hazine Müsteşarlığı
YILI
İSTİHDAMI
ZORUNLU
KONTENJAN
2005
42
2006
44
ÇALIŞAN
SAYISI
ÖZÜRLÜ BOŞ
SAYISI
40
41
Darphane ye Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Memur)
YILI
İSTİHDAMI
ÇALIŞAN
ÖZÜRLÜ
ZORUNLU
SAYISI
KONTENJAN
2005
4
4
4
4
2006
KADRO
2
3
BOŞ
SAYISI
KADRO
0
0
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İşçi)
İSTİHDAMI
YILI
ÇALIŞAN
« URLU BOŞ
ZORUNLU
SAYISI
SAYISI
KONTENJAN
2005
2006
KADRO
Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen cevaba göre;
2005-2006 yıllarında Dış Ticaret Müsteşarlığımda; 26, bağlı kuruluşlarında 14,
Gümrük Müsteşar!ığı'nda ise 56 özürlü personel istihdam edilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen cevaba göre;
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 yılında özürlü
personel alımı yapılamamıştır. 2006 yılında ise 40 özürlü personelin istihdamı
cihetine gidilmiş olup, Başkanlık teşkilatında halen 828 özürlü personel çalışmaktadır.
Maliye Bakanlığınca verilen cevaba göre;
Bakanlığımda, 2005 Aralık ayı sonu itibariyle 776, 2006 Aralık ayı sonu
itibarıyla da 702 engelli personel görev yapmaktadır.
-366
Download