H Sesi Hece Kelime ve Cümle Sunusu

advertisement
h
H
ah
eh
ıh
ih
oh
öh
uh
üh
ha
he
hı
hi
ho
hö
hu
hü
Ah
met
Ahmet
Se
mih
Semih
ha
lı
halı
ho
horoz
roz
hin
hindi
di
has
hasta
ta
seh
sehpa
pa
he
sap
hesap
hi
ka
hikaye
ye
kah
ra
man
kahraman
hır
sız
hırsız
ham
si
hamsi
HEDİYE
Ahmet horon oynuyor.
Horoz daha ötüyor.
Semih hemen koşuyor.
Henüz hediye bakmıyor.
Hüseyin hediye istiyor.
İhtiyar hiç anlamıyor.
Hulusi havaya bakıyor.
Havada hediye arıyor.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards