H Sesi Hece Kelime ve Cümle Sunusu

advertisement
h
H
ah
eh
ıh
ih
oh
öh
uh
üh
ha
he
hı
hi
ho
hö
hu
hü
Ah
met
Ahmet
Se
mih
Semih
ha
lı
halı
ho
horoz
roz
hin
hindi
di
has
hasta
ta
seh
sehpa
pa
he
sap
hesap
hi
ka
hikaye
ye
kah
ra
man
kahraman
hır
sız
hırsız
ham
si
hamsi
HEDİYE
Ahmet horon oynuyor.
Horoz daha ötüyor.
Semih hemen koşuyor.
Henüz hediye bakmıyor.
Hüseyin hediye istiyor.
İhtiyar hiç anlamıyor.
Hulusi havaya bakıyor.
Havada hediye arıyor.
Download