XXI. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU

advertisement
XXI.
KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU:
TEMEL TEKNİKLER ve MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI
17-21 EKİM 2016
KOU-KÖGEM
KURS BAŞKANI
KURS SEKRETERİ
:
:
Doç. Dr. Yusufhan YAZIR
Yrd. Doç. Dr. Zehra Seda HALBUTOĞULLARI
KURS DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Melda YARDIMOĞLU
Prof. Dr. Murat KASAP
Doç Dr Yusufhan YAZIR
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GACAR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DURUKSU
Yrd. Doç. Dr. Gürler AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Z. Seda HALBUTOĞULLARI
Op. Dr. Adem AYDIN
Uzm. Bio. Ayşegül BAĞLAR
Uzm. Bio. Büşra ÖNCEL DUMAN
Uzm. Gen. Müh. Sema YUSUFOĞLU
Uzm. Bio. Gizem TURAÇ
Uzm. Mol. Bio. Ceren ÖZEL
Uzm. Mol. Bio. Ahmet ÖZTÜRK
Bio. Gülay ERMAN
Bio.Leyla KAYİŞ
Bio. Ayşenur KAYA
Mol.Bio. Selen ÖNDER
Mol. Bio. K. Can KILIÇ
Mol. Bio. Bulut YURTSEVER
Tıbbi Lab. Alparslan OKCU
SPONSORLAR:
KATILIMCI SAYISI:
20 kişi (4 gruba ayrılacaktır)
KURS YERİ:
Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Tıp Fakültesi C (Morfoloji) Binası, Umuttepe Yerleşkesi, İzmit/Kocaeli
KONAKLAMA:
İzmit Öğretmenevi
Tel:02623210634
: http://www.ogretmenevine.com/izmit-ogretmenevi
Pasha Palas 4* (oda+kahvaltı) :Tek kişilik oda: 90 TL/gece
Tel:02623110011
Çift kişilik oda: 140 TL/gece (oda fiyatıdır)
Not: Servis ulaşımı sadece bu otellere sağlanabilecektir.
KURS ÜCRETİ:
Uzman-Öğretim Üyesi- Araştırma Görevlisi : 1500 TL
Lisans- Yüksek Lisans-Doktora Öğrencisi
: 1250 TL
*Kurs ücretine kurs kitabı, kurs dokümanları, çanta, yaka kartı, eğitim amaçlı tüm
aktivite ve uygulamalar, öğle yemekleri, kahve araları, sertifikalar, gezi (hava
koşullarına göre düzenlenecektir), GALA yemeği dahildir.
Kurs ücreti, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Ziraat Bankası
Derince Şubesi IBAN: TR22 0001 0005 5413 2216 1952 38 (Açıklama kısmına
katılımcının adı-soyadı, kurs adı bilgilerinin verilmesi gerekmektedir).
KURS İÇERİĞİ:
İnsan ve sıçan kaynaklı iki farklı dokudan (adipoz doku, Wharton jeli ve/veya
kemik iliği), farklı yöntemlerle mezenkimal kök hücre izolasyonu, kök hücre
kültür yöntemleri, dondurma-çözme (vitrifikasyon), in-vitro farklılaştırma, kök
hücre çoğalma indeksi ve yaşlanma, flow sitometri ilkeleri ve kök hücre
karakterizasyonunda flow sitometri uygulamaları, temel moleküler biyoloji
teknikleri (RNA/protein izolasyonu, cDNA sentezi, PCR, Western Blotlama
tekniği, kök hücreye gen aktarımı) ve üç boyutlu yapı iskelesine hücre ekimi gibi
doku mühendisliği teknikleri bu kursun kapsamındadır.
Kursiyerlerin steril alana uygun forma/kıyafet getirmeleri tavsiye edilir.
SERTİFİKA:
Kocaeli Üniversitesi KÖGEM ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika
(İngilizce/Türkçe) verilecektir (sertifika için 1 adet fotoğraf gereklidir). Ayrıca
“Flow Sitometri” eğitimi sertifikası verilecektir.
BAŞVURU:
Başvuru, ekteki başvuru formuyla beraber kurs ücretinin yatırıldığını gösteren
banka dekontunun faksla veya [email protected] adresine e-posta ile
gönderilmesiyle tamamlanacaktır.
Not: Bankaya ücret yatırmadan önce telefon ile kontenjan durumunu öğreniniz.
İLETİŞİM:
Doç. Dr. Yusufhan Yazır
Kocaeli Üniversitesi
Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM).
Tıp Fakültesi C Blok, Kat.1.
Umuttepe Yerleşkesi, İzmit/Kocaeli
Tel: 0-262-3038685
Faks:0-262-3591278
http//:kogem.kocaeli.edu.tr
KURS PROGRAMI
1.Gün: 17 Ekim 2016 PAZARTESİ
08.20-08.50
:Kayıt
09.00-09.30
:Kurum Tanıtımı ve Kurs Programı
Dr. Y. Yazır
09.30-10.00
:Ön Test
Dr. Y. Yazır
10.00-10.30
:Kök Hücre Giriş
Dr. Y. Yazır
10 dk. Çay-Kahve Molası
10.40-11.10
:Kök Hücre Laboratuvarlarının Donanımı ve Aseptik
Uzm. Bio. A. Bağlar
Teknikler
10 dk. Çay-Kahve Molası
11.20-12.00
:Kök Hücre İzolasyon Teknikleri
T. Lab. A. Okcu
12.00-12.30
:Kök Hücre Kültür Teknikleri
T. Lab. A. Okcu
(sub-kültür, sayım yöntemleri, çözme ve dondurma)
12.30-13.30: Öğle yemeği
13.40-17.30
:Uygulama (KÖGEM/İNSAN KÖK HÜCRE LAB. VE HAYVAN KÖK HÜCRE LAB.)
 Kök Hücre Laboratuvarının Tanıtımı
Y. Yazır, G. Duruksu
 Kök Hücre İzolasyonu;
(İnsan adipoz doku kökenli MKH’lerin izolasyonu ve kültürü, sıçan kemik iliği
kökenli MKH’lerin izolasyonu ve kültürü)
Y. Yazır, G. Duruksu, A. Okcu, A. Bağlar, B. Öncel Duman, A. Öztürk, G. Turaç
2.Gün: 18 Ekim 2016 SALI
09.00-09.40
:Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve Farklılaşması,
Dr. G. Duruksu (Plastisite).
10 dk. Çay-Kahve Molası
09.50-10.30
:Apoptozis
Dr. M. Yardımoğlu
10 dk. Çay-Kahve Molası
10.40-11.20
: Hücre Çoğalması ve Canlılık Testleri
Dr. G. Duruksu
10 dk. Çay-Kahve Molası
11.40-12.10
:Telomer, Telomeraz Aktivitesi ve Hücre Yaşlanması
Dr. G. Duruksu
12.10-13.20: Öğle yemeği
13.30-17.30
:Uygulama (KÖGEM/İNSAN KÖK HÜCRE LAB. VE HAYVAN KÖK HÜCRE LAB.)
Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı
 Sub-kültür, sayım yöntemleri, çözme ve dondurma.
Y. Yazır, A. Okcu, B. Öncel Duman, C. Özel
İnsan Kök Hücre Laboratuvarı
 Hücre Çoğalması ve Canlılık Testleri-WST
G. Duruksu, A. Öztürk
 İn-vitro kök hücre farklılaştırması
A. Bağlar, G. Turaç
3.Gün: 19 Ekim 2016 ÇARŞAMBA
09.00-09.50
:Kök Hücre Karakterizasyonunda Flow Sitometri
Dr. G. Gacar
10 dk. Çay-Kahve Molası
10.00-10.30
:Flow Sitometride Hücre Siklusu
Bio. G. Erman
10 dk. Çay-Kahve Molası
10.40-11.10
:Kök Hücre Çalışmalarında ELISA Yöntemi
Dr. Z. S. Halbutoğulları
10 dk. Çay-Kahve Molası
11.20-11.50
: Klinikte Kök Hücre Uygulamalarına Güncel Yaklaşım Dr. A. Aydın
12.30-13.30: Öğle yemeği
13.40-17.30
:Uygulama (KÖGEM/HAYVAN KÖK HÜCRE LAB./FLOW SİTOMETRİ LAB.)
 Flow Sitometri uygulaması
G. Gacar, G. Erman
 ELISA uygulaması
Y. Yazır, Z. S. Halbutoğulları, S. Yusufoğlu
4.Gün: 20 Ekim 2016 PERŞEMBE
09.00-09.30
:Gen Ekspresyon Analizi ve PCR Yöntemi
Dr. Z. S. Halbutoğulları
(RNA İzolasyonu, cDNA sentezi ve PCR)
10 dk. Çay-Kahve Molası
09.40-10.10
: Gen Ekspresyon Analizi ve PCR Yöntemi
Dr. Z. S. Halbutoğulları
(Real-time PCR)
10 dk. Çay-Kahve Molası
1020-11.00
:Kök Hücre Gen Aktarım Teknolojileri ve Yeni Hücre
Dr. G. Duruksu
Hatlarının Oluşturulması
10 dk. Çay-Kahve Molası
11.10-11.50
:Protein İzolasyonu ve Western Blotlama
Dr. G. Akpınar
10 dk. Çay-Kahve Molası
12.00-12.40
:Kök Hücre ve Proteomiks
12.50-13.50: Öğle yemeği
14.00-17.00
:Uygulama (KÖGEM/MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB.)
Lab 1
 Western Blotlama
Y. Yazır, G. Akpınar, K.C. Kılıç
Lab 2
 Gen Ekspresyon Analizi
Z. S .Halbutoğulları, S. Önder
 Gen Aktarımı
G. Duruksu, L.Kayiş
17.10-19.30
ŞEHİR GEZİSİ
19.30-23.00
GALA YEMEĞİ
Dr. M. Kasap
5.Gün:21 Ekim 2016 CUMA
09.00-09.40
:Doku Mühendisliği ve Kök Hücre
Dr. G. Duruksu
10 dk. Çay-Kahve Molası
09.50-10.30
:Görüntüleme Yöntemleri
10 dk. Çay-Kahve Molası
10.40-11.20
:Kök Hücre Uygulamalarında İmmünohistokimya
Dr. Y. Yazır
10 dk. Çay-Kahve Molası
11.30-11.50
:Post Test
12.00-13.00: Öğle yemeği
13.10-14.30
:Uygulama (KÖGEM/İNSAN KÖK HÜCRE LAB. VE HAYVAN KÖK HÜCRE LAB.)
 Hücre Tutunması ve Yaşlanması Mikroskopik İnceleme
Y. Yazır, A.Okcu, B. Yurtsever
 3-Boyutlu Yapı İskelesine Kök Hücre Ekimi
G. Duruksu, A. Kaya
14.40-15.10
: Seçmeli laboratuvar uygulaması
 ELİSA ve Real-Time PCR analizlerinin yorumlanması
Dr. G. Duruksu, A. Bağlar
 Flow Sitometri analizlerinin yorumlanması
G. Gacar, G. Erman
KURS DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
SERTİFİKA TÖRENİ
Download