SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE

advertisement
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Page 1 of 1
Sayı : 28212
Resmî Gazete
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/2778
Ekli “Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi
Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması;
Sağlık Bakanlığının 8/2/2012 tarihli ve 1741 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN
A. BABACAN
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
F. ŞAHİN
Adalet Bakanı
F. ÇELİK
S. KILIÇ
İ. N. ŞAHİN
M. M. EKER
Gençlik ve Spor Bakanı
Kalkınma Bakanı
Ö. DİNÇER
Milli Eğitim Bakanı
R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
H. YAZICI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
C. YILMAZ
İçişleri Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
C. YILMAZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
N. ERGÜN
Avrupa Birliği Bakanı
E. BAYRAKTAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Başbakan Yardımcısı
E. BAĞIŞ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
B. BOZDAĞ
E. GÜNAY
M. ŞİMŞEK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ
MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN
ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 – 23/6/2010 tarihli ve 2010/646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak
İhalelere İlişkin Esasların 40 ıncı ve 42 nci maddelerinde yer alan “bir milyon” ibareleri “üç milyon” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Esasları Sağlık Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/7/2010
27658
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120222-4.htm
2/22/2012
Download