Konu : Aşağıda verilmiş olan metni html etiketleri kullanarak bir web

advertisement
YAHYA KERİM ONART MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA DERSİ
Konu : Aşağıda verilmiş olan metni html etiketleri kullanarak bir web sayfası şeklinde tasarlama
Nükleer enerji
Fisyon Tepkimesi: Uranyum, nötron bombardımanına tutulur. Karasız hale gelen ağır atomik yapı daha
hafif atomlara parçalanır. Nükleer santrallerde yaygın şekilde kullanılır.
Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye
dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein'a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir.
Bununla beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru
olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer enerji
tiplerine dönüştürmek için nükleer reaktörler kullanılır.
Nükleer enerji, üç nükleer reaksiyondan biri ile oluşur:
1. Füzyon: Atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu.
2. Fisyon: Atom çekirdeğinin zorlanmış olarak parçalanması.
3. Yarılanma Çekirdeğin parçalanarak daha kararlı hale geçmesi. Doğal (yavaş) fisyon
(çekirdek parçalanması) olarak da tanımlanabilir.
Ağır radyoaktif maddelerin,dışarıdan nötron bombardımanına tutularak daha küçük atomlara
parçalanması olayına fisyon,hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları meydana
getirdiği nükleer tepkimelere ise füzyon tepkimesi denir. Füzyon tepkimeleriyle fisyon
tepkimelerinden daha fazla enerji elde edilir. Güneş patlamaları füzyon'a, nükleer santrallerde
kullanılan tepkimeler, atom bombası teknolojisi gibi faaliyetler de fisyona örnek olarak
gösterilebilir.
Nükleer enerji, 1896 yılında Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından
kazara, uranyum maddesinin fotoğraf plakaları ile yan yana durması ve karanlıkta yayılan
radyoaktif ışınların fark edilmesi ile keşfedilmiştir.
İçindekiler






1Nükleer Enerjinin Elde Edilmesi
2Nükleer Santrallerde Üretim
3Tartışmalar
4Ayrıca bakınız
5Kaynakça
6Dış bağlantılar
NOT:
1. Metinleri kopyala yapıştır yapabilirsiniz ancak etiketleri kendiniz yazacaksınız ve ekran
görüntüsünde görülecek.
2. Mavi renkle ve altı çizili yazılmış olan kelimeler birer bağı işaret etmektedir. İnternet üzerinde
o kelimeyi anlatan bir site bulup linkleri aktif yapmalısınız. Örneğin ben enerji kelimesi için
google’dan https://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji adresini buldum yapacağım web sayfasında
enerjiye tıkladığımda bu sayfa açılacak.
3. Teslim tarihine kadar ödevinizi yapıp internet sitesi üzerinde kendi sayfanıza atıp index
dosyanıza link vermeyi unutmayın.
Başarılar…
Download