Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep Milletvekili Serindağ IŞİD için araştırma
önergesi verdi
Tarih : 15.08.2014
Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Suriyeli sığınmacılar ve IŞİD ile ilgili TBMM’ye
“Araştırma Önergesi” verdi. Serindağ ve 30 CHP milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye
verilen önergede, “sınır güvenliğimiz, sınırdan kayıtlı ve kayıt dışı girişlerin yanı sıra,
IŞİD’in faaliyetlerinin ülkemizin güvenliğine getirdiği risklerle ilgili olarak bir
araştırmanın açılması” istendi.
Gaziantep Milletvekili Serindağ ve 30 CHP milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye verilen
araştırma önergesi şöyle:
“AKP hükümetinin Orta Doğu’ya yönelik yanlış dış politikaları sonucu özellikle Suriye ve
Irak sınırlarımız kevgire dönmüş, sınır güvenliği tümüyle ortadan kalkmıştır. Bunun
sonucu olarak sınırlarımızdan sayıları milyonlarla ifade edilen kanunsuz giriş-çıkışlar
yaşanmış, Suriye ve Irak sınırlarımız terör örgütlerinin cirit attığı yerlere dönmüştür.
Komşu ülkelerde yaşanan sorunlar, özellikle Suriye’den, son günlerde ise Irak’tan
toplamda 2 milyon civarında insanın ülkemize gelmesine neden olmuştur. Gelenlerin
önemli bir bölümü kontrol dışı gelişler olduğu için sığınmacılar için açılmış kamplarda
kalmamaktadır. (AFAD’ın resmi rakamlarına göre ise 18 Temmuz 2014 itibarıyla
barınma merkezleri içinde ve dışında yaklaşık 1 milyon 103 bin Suriye vatandaşı
bulunmaktadır.)
Ülkemizde sayıları her geçen gün artan Suriyeli sığınmacılar, hükümetin bir planlaması
ve kontrolü de olmayınca bir yandan ciddi bir sosyal-kültürel soruna, diğer yandan da
insani bir drama dönüşmektedir. Bu durum Suriyelilerle Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa,
Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi illerimizde ciddi gerilimlere neden olmaktadır.
Bu gerilimler Kahramanmaraş, Şanlıurfa örneklerinde olduğu gibi fiili saldırılardan
sonra ölümlere de dönüşmektedir. Son olarak Gaziantep’te Gaziantepli bir evsahibinin
kiracısı Suriye vatandaşı tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan olaylar artık bardağın
taştığını da işaret etmektedir.
Suriyeli sığınmacıların kalış süreleri uzadıkça, ekonomik ve sosyal sorunları da
büyümekte, kontrol edilmeleri güçleşmektedir. Dilencilik, gayri ahlaki işler, hırsızlık,
ucuz işgücü gibi çok ciddi sosyal sorunlar, gayri insani bir yaşamı da beraberinde
getirmektedir. Bu konularda çözüm üretmek için kısa, orta ve uzun vadede ise hükümet
tarafından bir planlamanın olmadığı gözlenmektedir.
Diğer yandan ise hükümetin maddi, manevi olarak desteklediği, silah verdiği, eğitim
yaptırdığı, sağlık hizmeti sunduğu birçok örgüt ülkemizi ciddi olarak tehdit eder hale
gelmişlerdir. Bu örgütlerin başında ise hükümetin halen “terör örgütü” diyemediği IŞİD
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
15.08.2014
2
terör örgütü gelmektedir. Eski adıyla “IŞİD” (Irak Şam İslam Devleti) yeni adıyla “İslam
Devleti” olan örgütün Gaziantep başta olmak üzere birçok sınır ilimizde, dernek ve
internet sayfaları üzerinden kendine eleman topladığı, hücreler oluşturduğu, eğitim
verdiği artık iddiaların ötesine geçmiştir.
Bu örgütün Irak sınırları içinde Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD
ablukasında olduğu, askerlerimizin nöbet değişiminin de bu örgütün iznine bağlı olduğu
dile getirilmektedir. Musul konsolosluğumuzu basarak konsolosumuz dahil 49
vatandaşımızı rehin alan IŞİD’in, vatandaşlarımızı yöneticilerinin evlerine dağıtarak
vatandaşlarımızı “koruma kalkanı” olarak kullandığı iddia edilmektedir.
Bu nedenlerle, sınır güvenliğimiz, sınırdan kayıtlı ve kayıt dışı girişlerin yanı sıra, IŞİD’in
faaliyetlerinin ülkemizin güvenliğine getirdiği risklerle ilgili olarak bir araştırmanın
açılması amacıyla, Anayasa’nın 98. Ve TBMM’nin İçtüzüğü’nün 104. Ve 105. Maddeleri
gereğince, Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.”
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
15.08.2014
Download