www.ogretmenevrak.net

advertisement
……………………..LİSESİ 201.. – 201.. EĞT-ÖĞRT YILI ………………………LİSESİ 9.SINIF
DKAB 1. DÖNEM 2.SINAVI
1) Aşağıdakilerden hangisi abdestin
farzlarındandır?
A) Ağza su vermek
B) Burna su vermek
C) Başı mesh etmek
D) Kulakları yıkamak
E) Enseyi mesh etmek
2) Teyemmüm abdesti ne zaman yapılır.
A) Cuma günü
B) Su bulunmadığı zaman
C) İsteğimize bağlı
D) Namaz abdestinden sonra
E) Piknikte
3) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz.
A) Vücuttan kan çıkması
B) Bayılmak
C) Uyumak
D) Gülmek
E) Gaz çıkarmak
4) Ele geçirilen esirlerin, 10 Müslüman çocuğuna
okuma yazma öğretmen şartıyla serbest
bırakılmaları
hangi
savaştan
sonra
gerçekleşmiştir?
A) Hayber
B) Uhud
C) Hendek
D) Mute
E) Bedir
5) Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre
doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?
I. Hz. Muhammed’in Hicreti
II. Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam
Dini'ne ilk daveti
III. Bedir Savaşı
IV. Mekke'nin
Müslümanlar
tarafından
alınması
A) ll-l-lll-lV
C) l-ll-lV-lll
E) II-I-IV-III
B) ll-lll-lV-l
D) l-lll-ll-lV
6) “Ashab"
sözcüğünü
açıklayan
yanıt
hangisidir?
A) Kudüs'te bulunan camiin adı
B) Kuran’ın ilk ayeti
C) Hz. Peygamberin sohbetlerinde bulunan
dost ve arkadaşları
D) Sabah namazlarından sonra okunan
duanın adı
E) Moral durumu demek
7) Hz. Muhammed'e “Muhammed’ül Emin"
lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güler yüzlü, tatlı dilli olması
B) Misafirlerine
ve
komşularına
iyi
davranması
C) Her zaman doğru ve dürüst olması
D) Mahzun ve takva sahibi olması
E) Emanet kabul etmesi demek
8) Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Muhammed
(sav)’in dede, baba ve annesinin ismi doğru olarak
sıralanmıştır.
A) Abdulmuttalib-Abdullah-Amine
B) Abdullah-Ebu Talip-Amine
C) İbrahim-Abdullah-Hatice
D) Abdulmuttalib-Abdullah-Hatice
E) Abdullah-Abdulmuttalib-Hatice
9) Hz. Muhammed (sav) 8 yaşından sonra kimin
yanında kaldı.
A) Dedesinin
B) Amcasının
C) Halasının
D) Dayısının
E) Süt Annesinin
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed
(sav) için yanlıştır.
A) Hz. Peygamber(sav) bebekliğinde
emzirilmesi için Halime’ye verildi.
B) Hz. Peygamber(sav) doğumundan iki ay
sonra babasını kaybetti.
C) Hz. Peygamber(sav) 4 yaşlarında iken
sütannesi tarafından annesine teslim edildi.
D) Hz. Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken
amcasının himayesine girdi.
E) Hz. Muhammed (sav) 25 yaşında evlendi.
11) Hz. Muhammed (sav) nerede doğdu ve nerede
vefat etti.
A) Mekke-Cidde
B) Taif-Mekke
C) Medine-Taif
D) Mekke-Medine
E) Mekke- Riyad
12) Hz. Muhammed (sav) gençliğinde
haksızlıklara karşı koymak üzere hangi cemiyette
bulunmuştur.
A) Darun nedve
B) Mücadele
C) Darul-Erkam
D) Hılful Fudul
E) Hudeybiye
13) Kâbe tamir edilirken kabileler arasında
Hacer’ül Esved isimli taş yüzünden kavga çıkmak
üzere iken hakem olarak tayin edilen
Peygamber(SAV) nasıl hareket etti.
A) Taşı kendisi taşıdı, kendisi yerine koydu.
B) Kabilelerin en yaşlısı yerine koydu.
C) İçlerinden en büyük olan kişiye koydurdu.
D) Taşı yerine koyacak olan kura ile tespit
edildi.
E) Kabileler taşıdı, Rasulullah (sav) yerine
koydu.
14) Hz. Muhammed (sav) Nurdağı Hira
mağarasında vahiy getiren melekle arasında
geçenleri ilk defa kime anlattı.
A) Hz.Ömer’e
B) Hz.Ali’ye
C) Hz.Ebu Bekir’e
D) Hz.Hatice’ye
E) Hz.Osman’a
……………………..LİSESİ 201.. – 201.. EĞT-ÖĞRT YILI ………………………LİSESİ 9.SINIF
DKAB 1. DÖNEM 2.SINAVI
15) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan
değildir.
A) Hz. Hatice
B) Hz. Ali
C) Hz. Zeyd
D) Hz. Hamza
E) Hz. Ebubekir
16) Hz. Muhammed (sav) Medine’ye hicret
ederken kendisindeki emanetleri sahiplerine
vermesi için Mekke’de kimi bıraktı.
A) Hz. Ali’yi
B) Hz. Ebu Bekir’i
C) Hz. Osman’ı D) Hz. Zeyd’i
E) Hz. Hatice’yi
17) Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara ne denir.
A) Ensar
B) Mücahit
C) Muhacir
D) Sahabe
E) Yolcu
18) Hz. Muhammed (sav) öğrencilerine Ashabı
Suffe denilen ilk Müslüman okulunu hangi
şehirde kurmuştur.
A) Mekke
B) Medine
C) Taif
D) Hayber
E) Riyad
19) Hz. Muhammed (sav)’in İslam’a daveti
yaklaşık kaç yıl sürdü.
A) 10
B) 25 C) 40
D) 20
E) 23
20) Hz. Muhammed (sav)’in en büyük mucizesi
aşağıdakilerden hangisidir.
A) Gelecekten haber vermesi
B) Kuranı Kerim
C) Ayı ikiye bölmesi
D) Parmaklarından su çıkması
E) Miraç hadisesi
21) Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce
meydana gelmiştir.
A) Miraç olayı
B) Rasulullah (sav)’in hükümdarları İslam’a
daveti
C) Mescidi Nebevinin inşası
D) Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
E) Hudeybiye Antlaşması
22) "Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,insanı bir
kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz
kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten
O'dur"(Alak S-1,4) ayetleriyle ilgili yanlış ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir
B) İslam’ın Tevhid akidesini işler.
C) Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir.
D) İslam’ın ilme verdiği önemi gösterir.
E) Kalemle yazı yazmayı Allah öğretmiştir.
23) Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir?
A) Medine’de
B) Kâbe’de
C) Mescidi Nebi’de
D) Sevr Mağarasında
E) Hira Mağarasında
24) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed
(sav)’in doğduğu ortam için söylenemez?
A) Kölelik Yaygındı.
B) Kız çocuklarına ve kadınlara değer
verilmezdi.
C) Toplumun tamamı putlara tapıyordu.
D) Kabilecilik sosyal hayatın temeliydi.
E) Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca
geçim kaynağıydı.
25) Hz. Muhammed (sav)'in aile çevresine, ev
halkına ne ad verilir?
A) Ehl-i Bid'at
B) Ehl-i Beyt
C) Ehl-i Sünnet
D) Ehl-i Kitap
E) Ehl-i Medine
NOT BAREMİ: Her soru 4 puan.
Başarılar.
CEVAPLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Download