düsük rısklı mds

advertisement
Yanıtlı- devam
DÜŞÜK RİSKLİ MDS
5qdel
EPO tedavisine uygun
EPO tedavisine
uygun
EPO tedavisine
uygun değil
diğerler
RARS
EPO+G-CSF
(16 hafta)
EPO tedavisine uygun
değil veya yanıtsız
İmmünsupresif tedavi adayı
lenalidomid
EPO (8 hafta)
Yanıt yok
yanıtlı
ATG, CS-A
EPO+GCSF (8
takip
Yanıt yok
Yanıt yok
Allogeneik kök hücre nakli adayı
KHN, geçişte DNA
MT inhibitörleri
Allogeneik kök hücre nakli adayı değil
Thalidomid/lenalidomid
Yanıt var, devam
Thalidomid/lenalidomid
Yanıt yok
DNA metiltransferaz inhibitörleri
Azasitidin/decitabin
Destek tedavisi ve/veya çalışmalar
Yanıt var, devam
Yüksek riskli MDS
Yoğun tedavi adayı
Donör var
Yoğun tedavi adayı değil
Donör yok
DNA MT inhibitörleri
Allo
DNA metiltransferaz
inhibitörleri
Melphalan
Düşük doz Ara-C
AML benzeri tedavi
Nüks veya yanıtsız
Destek tedavisi ve/veya calışmalar
Download