Sıra Numarası: 1/27 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal

advertisement
İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ADRESLİ
2013 YILI TÜRK TIP DİZİNİ VERITABANINDA YER ALAN BİLİMSEL YAYINLAR
(28 Ocak 2014 Tarihinde ‘’Cerrahpaşa ‘’adresi ile kısıtlanarak taranmıştır. Mayıs ayında güncellenecektir.)
Sıra Numarası: 1/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Sirotik asit
Kaynak: Bakırköy Tıp Dergisi, 2013,9(1):1-7
Yazar Adı: ÖZDEMİR, Sebati
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 2/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İntrakraniyal kitleyi taklit eden tumefaktif multiplskleroz olgusu
Kaynak: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
2013,38(2):329-332
Yazar Adı: ÜNVER, Olcay ;HASILOĞLU, Zehra Işık ;DURAK, Umut ;UYSAL,
Serap
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 3/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Diz altı baypas yapılan hastalarda ortalama trombosit
hacminin sağkalım üzerindeki etkileri
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013,21(2):353-357
Yazar Adı: BEŞİRLİ, Kazım;GÖDE, Safa;ARSLAN, Caner;ARAPİ, Berk;TAN,
Berra Zümrüt;VEHİD ERTEM, Hayriye;TÜZÜN, Kamil Hasan
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 4/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: A successful treatment with carotid arterial stenting
for symptomatic severe internal carotid artery stenosis with
ipsilateral persistent primitive hypoglossal artery and aplasia of
the A1 segment of anterior cerebral artery: a case report
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013,21(2):440-444
Yazar Adı: NUMAN, Furuzan;GÜLŞEN, Fatih;YILMAZ, Oğuz;CANTAŞDEMİR,
Murat;SOLAK, Serdar;SÖNMEZ, Bingür
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 5/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The impact of social and demographic features on
comprehensive receptive and expressive performance in cochlear implant
patients
Kaynak: Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2013,23(2):90-95
Yazar Adı: POLAT, Beldan;BAŞARAN, Bora;KARA ÇETİN, Halide;ATAŞ,
Ahmet;SÜOĞLU, Yusufhan
1
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 6/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Atopik dermatitli olgularda ve sağlıklı bireylerde
korneanın topografik ve biyomekaniksel özelliklerinin
karşılaştırılması
Kaynak: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2013,43(3):140-144
Yazar Adı: YILDIRIM, Yusuf ;KARA, Necip ;YILMAZ, Tolga ;DEMİRCAN, Ali
;ÇANKAYA, İlker ;KUTLUBAY, Zekai ;ENGİN, Burhan ;SERDAROĞLU, Server
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 7/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Glokom tedavisinde irise yönelik lazer uygulamaları
Kaynak: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2013,43(3):190-194
Yazar Adı: OZKOK, Ahmet ;TAMÇELİK, Nevbahar ;ÇİCİK, Erdoğan ;UÇAR
ÇÖMLEKOĞLU Didar
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 8/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Türkiye'deki cezaevlerinde akciğer tüberkülozu
insidansı: Olgu bulma ve tarama stratejilerinin önemi
Kaynak: Tüberküloz ve Toraks, 2013,61(1):21-27
Yazar Adı: ÖNGEN, Gül ;BÖREKÇİ, Şermin ;İÇMELİ, Özlem Saniye ;BİRGEN,
Nur ;KARAGÜL, Gülsüm ;AKGÜN, Salih ;KILIÇASLAN, Zeki ;UMUT, Sema
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 9/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Şehir içi araç kullanan şoförlerde obstrüktif uyku
apne sendromu semptomları ve trafik kazası ilişkisi
Kaynak: Tüberküloz ve Toraks, 2013,61(1):33-37
Yazar Adı: AKKOYUNLU, Muhammed Emin;KART, Levent ;ULUDAĞ, Murat
;BAYRAM, Mehmet ;ALİSHA, Gersi ;ÖZÇELİK, Hatice ;KARAKÖSE, Fatmanur
;SEZER, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 10/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Diagnostic and prognostic value of tumor M2-pyruvate
kinase levels in patients with colorectal cancer
Kaynak: Turkish Journal of Gastroenterology, 2013,24(1):36-42
Yazar Adı: DEMİR, Ahmet Suat ;ERDENEN, Füsun ;MÜDERRİSOĞLU, Cüneyt
;TOROS, Ahmet Burak ;BEKTAŞ, Hasan ;GELİŞGEN, Remise ;TABAK, Ömür
;ALTUNOĞLU, Esma ;UZUN, Hafize ;HUQ ERDEM, Gülben ;ARAL, Hale
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 11/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides
stercoralis: Olgu sunumu
2
Kaynak: Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2013,37(2):143-146
Yazar Adı: YANIK, Keramettin ;KARADAĞ, Adil ;ODABAŞI, Hakan ;ÜNAl,
Nevzat;ALTINTOP, Levent ;HÖKELEK, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 12/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Correlation among the heart rate variability indices
in healthy children and those with atrial septal defect
Kaynak: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013,41(3):193-198
Yazar Adı: KOCA, Bülent ;BAKARİ, Süleyman ;ÖZTUNÇ, Funda
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 13/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Understanding the features of posterior auricular
muscle response in a facial nerve disease prototype
Kaynak: Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2013,23(3):173-178
Yazar Adı: GÜNDÜZ, Ayşegül;KIZILTAN, Meral;UYGUNOĞLU, Uğur;DELİL,
Şakir;SOHTAOĞLU, Melis;ERGİN, Hayal;TUTUNCU, Melih
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 14/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: A retrospective case-control study, factors affecting
treatment outcomes for Pulmonary Tuberculosis in İstanbul, Turkey
Kaynak: Balkan Medical Journal, 2013,30(2):204-210
Yazar Adı: BABALIK, Aylin;KILIÇASLAN, Zeki ;KIZILTAŞ, Şule;GENCE,
Serap ;ÖNGEN, Gül
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 15/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Glukozamin sülfatın kırık iyileşmesine etkisi
Kaynak: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2013,19(1):8-12
Yazar Adı: UĞRAŞ, Akın;GÜZEL, Elif;KORKUSUZ, Petek;KAYA,
İbrahim;DİKİCİ, Fatih;DEMİRBAŞ, Emrah;ÇETİNUS, Ercan
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 16/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Morbid obezite nedeniyle gastrik by-pass cerrahisi
yapılan olguda wernicke ensefalopatisi ve mrg bulguları
Kaynak: Haseki Tıp Bülteni, 2013,51(1):21-23
Yazar Adı: HAŞILOĞKU, Zehra Işık;ÜNAL, Nimet Yelda;DENİZ, Sinan;AŞIK,
Murat;ALBAYRAM, Sait
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 17/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Jinekolojik onkoloji ameliyatlarında magnezyum sülfat
infüzyonunun intraoperatif anestezik gereksinimi ve postoperatif
analjezi üzerine etkisi
3
Kaynak: Göztepe Tıp Dergisi, 2013,28(1):7-13
Yazar Adı: ÜNAY ALAY, Ferah;EROLÇAY, Hülya
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 18/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Pallidal deep brain stimulation in a 5-year-old child
with dystonic storm: Case report
Kaynak: Turkish Neurosurgery, 2013,23(1):125-128
Yazar Adı: AYDIN, Sabri ;ABUZAYED, Bashar ;UYSAL, Serap ;UNVER, Olcay
;UZAN, Mustafa ;MENGI, Murat ;KIZILKILIC, Osman;HANCI, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 19/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Yaşlı bir hastada kronik hastalıklara eşlik eden
ısosporiyazis: Olgu sunumu
Kaynak: Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2013,37(3):222-224
Yazar Adı: ÜNAL, Nevzat ;GÜNEY, Akif Koray ;BİLGİN, Kemal ;YAVUZ,
Yücel ;HÖKELEK, Murat ;GÜNAYDIN, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 20/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Oftalmopati Gelişmemiş Tiroid Hastalarında Kan
Hormon seviyeleri ile oküler cevap analizörü ve pascal dinamik kontur
tonometre ölçümlerinin ilişkilerinin incelenmesi
Kaynak: Medical Network Oftalmoloji, 2013,20(2):117-122
Yazar Adı: UTİNE, Canan Aslı;ZİYLAN, Şule;ALTUNSOY, Muhsin;KULAÇOĞLU,
Destan Nil;PAZARLI, Halit;ÇİFTÇİ, Ferda
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 21/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz
mekanizmasına neler oluyor?
Kaynak: Türk Pediatri Arşivi, 2013,48(2):94-101
Yazar Adı: CELKAN, Tülin Tiraje
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 22/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: On dört yaşında akut lenfoblastik lösemili hastada
düzelmeyen taşikardi
Kaynak: Türk Pediatri Arşivi, 2013,48(2):176-178
Yazar Adı: AVAR, Pınar Özge ;ÖZDEMİR, Gül Nihal ;KUTLUBAY, Büşra
;TÜYSÜZ, Gülen ;ÖZCABİ, Bahar ;EVLİYAOĞLU, Olcay ;EROĞLU, Ayşe Güler
;CELKAN, Tülin Tiraje
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 23/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Stapler hemoroidektominin yaşam kalitesine etkisinin
4
sf-36 ölçeği ile değerlendirilmesi
Kaynak: Ulusal Cerrahi Dergisi, 2013,29(2):59-62
Yazar Adı: ERDOĞDU, Ahmet ;SİPAHİOĞLU TURFANER, Nurver ;ERGİNÖZ, Ethem
;APAYDIN, Berat ;SİPAHİOĞLU, Fikret
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 24/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akromegali: Olgu bildirimi
Kaynak: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,
2013,30(1):32-34
Yazar Adı: KÖSE, Taha Emre ;KARABAŞ, Hülya Çakır ;HATİPOĞLU, Esra
;ERDEM, Tamer Lütfi ;ÖZCAN, İlknur
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 25/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Serum paraoxonase levels and pon1(192) polymorphism
in type 2 diabetes mellitus patients
Kaynak: Gazi Medical Journal, 2013,24(3):70-73
Yazar Adı: GÖKÇEN, Sanem ;CENGİZ, Müjgan ;ÖZAYDIN, Ahmet
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 26/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Dasatinib may override F317L BCR-ABL kinase domain
mutation in patients with chronic myeloid leukemia
Kaynak: Turkish Journal of Hematology, 2013,30(2):211-213
Yazar Adı: EŞKAZAN, Ahmet Emre;SOYSAL, Teoman
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 27/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Interstitial pneumonitis in a patient with chronic
myeloid leukemia
Kaynak: Turkish Journal of Hematology, 2013,30(4):435-436
Yazar Adı: EŞKAZAN, Ahmet Emre;SALİHOĞLU, Ayşe ;ERTURAN,
Serdar;SOYSAL, Teoman
5
Download