genetik kopyalama

advertisement
GENETİK KOPYALAMA
• Genetik Kopyalama; Bir memeli hayvan
yumurtasından, vücut hücresinin çekirdeğinin
yeniden programlanabileceği ve onu bütün bir birey
oluşturabilme potansiyeline sahip kılabileceği'
gerçeğine dayanan bir süreç olduğu belirtilmektedir.
Yani 'Klonlama (kopyalama), tek bir hücre
çekirdeğindeki genetik malzemeden, birbirinin
özdeşi çok hücreli canlıların üretilmesidir
• Bilim adamları ilk kez, bir erkeğin spermleri ile
döllenmeyen, "Kaguya' ismi verilen iki dişi
farenin kromozomlarını birleştirerek memeli
bir hayvanın doğduğunu açıkladı.
• Şubat 1997 de ilk kez Dolly (koyun meme
hücresinden alınan DNA ile elde edilen genetik
kopyalama) hakkında yayın yapıldığında önemli
bilimsel başarı ortaya konulmuştur. Bu uygulama
genetik mühendisliğinde farklı gelişmelere neden
olmuştur.
• Bütün bu olaylar, çekirdekte bulunan DNA
molekülünün çalışmasıyla ilgilidir. Genetik
kopyalama çalışmaları ile tarım , hayvancılık ve
hastalıkların tedavisinde çığır açabilecek
sonuçlar verebilir. Ayrıca tıpta hastalıkları
gidermek amacıyla kök hücre üretimi
çalışmaları yapılmaktadır.
MATERYAL VE METOT
• Genetik Materyal (DNA)
Her canlının kendine özgü özellikleri vardır ve
bunlardan birisi canlının cüssesidir. Yaklaşık olarak canlı
büyüklüğü milimetrenin 1/100.000 kadar küçük
boyutundan 6-7 metre boyunda olan zebralara kadar
geniş bir farklılık göstermektedir. 0.1 mm’den sonra
gözümüzle göremediğimiz cisimleri ışık mikroskopu gibi
yardımcı araçlarla görebiliriz. Bunlar, maya hücreleri,
kömür tozu, kırmızı kan hücreleri , ciğerde rahatsızlık
oluşturan toz, boya pigmenti, bazı bakteriler dir. 0.1
mikrondan daha küçük parçaları da elektron
mikroskobundan görebiliriz. Bunlar ise tütün dumanı,
virüsler, albumin proteini şeklinde sıralanabilir. DNA’nın
çapı yaklaşık 0.00001mm=10000 mikron 1-10nm’dir.
Bunlardan daha küçük birimler bazı tuzlar, şeker
molekülleri ve atomları oluşturmaktadır. Hücre
büyüklüğü ise yaklaşık 10-100 mikron=0.1-0.01 mm
arasındadır.
Klonlama Teknolojisinin Gelişimi
Bu teknolojinin gelişim aşamalarını
şöyle özetleyebiliriz;
• 1-Transgenik Teknoloji : Gen veya gen
parçalarının bir fertten alınıp bir başka ferdin
DNA’sına tranferi şeklinde düşünülebilir. Bu
teknolojide gen veya genler döllenmiş
yumurtaya aktarılır. Mesela kanser oluşturan
insan genleri fare embriyolarına aktarılarak
drog sanayiinde tedavilerin testinde
kullanılabilmektedir. Bu teknoloji ile insan’dan
koyun’a, domuz’a, sığır’a ve keçi’ye gen
aktarımı yapılmakta, sütlerinde insan proteini
üretilmesi yanısıra organ, doku ve kan üretme
imkanı da bulunmaktadır. Bu protein ile
emphysema ve cystic fibrosis gibi hastalıklar
tedavi edilebilmektedir.
• 2-Çekirdek Transfer Teknolojisi : Bu teknoloji
bir hücredeki bütün genomu yani somatik
kromozomların bir hücreden diğerine naklini
ifade eder. Çekirdek, döllenmiş yumurta
hücresinden alınmakta ve çekirdeği alınmış
fakat döllenmemiş yumurta hücresine
yerleştirilmektedir. Bu sistemle uygulanan
böyle bir teknik klonlama olarak
değerlendirilmemektedir. Zira bir duplikasyon
işlemi bulunmamaktadır. Ancak burada
sitoplazmada bulunan mitokondri DNA’ları
farklıdır.
• Çekirdek teknolojisini kullanarak yapılan
klonlama : İki şekilde yapılmaktadır;
• a) Embriyo Klonlama :Alınan örnek, döllenmiş bir
embriyodan alınıp yine aynı annenin yumurtasında
çekirdek transferi yapılırsa bu durumda mitokondri
DNA’ları aynı olacaktır. Bu teknoloji benzer ikizlerin
oluşturulmasında kullanılmakta ve embriyo
klonlama olarak bilinmektedir..
• Sığır, kurbağa ve farede de başarılı şekilde
denenmiştir. İnsanlarda da bu tip klonlama yapılmış
ancak bu ikizler yaşatılamamıştır. Bununla beraber
basında klonlama olarak isimlendirilmesine rağmen
bu uygulamada farklı çekirdekler kullanıldığı için
bunlar gerçek klonlar değillerdir.
• b) Normal Canlı Klonlama : Dolly doğuncaya kadar, normal
bir canlıyı klonlamak mümkün değildi. Organizma döllenmiş
bir yumurtadan meydana gelmekte ve her bir hücre
döllenme sonucunda oluşan tüm bir genomu içermektedir.
Her bir hücre birbirinin tamamen aynısıdır. Ancak, büyüme
ve gelişme olayları hücrelerde farklılaşma meydana
getirmekte ve beyin dokusu, kalp dokusu, deri, kemik vs
oluşmaktadır. Bazı genler somatik hücrelerde bu şekilde
özel görevlere ayrıldığı zaman çalışmasını durdurmakta ve
sadece ilgili deri, kemik gibi genleri çalışmaktadır.
. Embriyonik klonlamada farklılaşmaya başlamamış döllenmiş
yumurta hücresinin çekirdeği (genom) kullanılmaktadır.
Dolly’nin oluşumunda böyle bir dokudan alınan hücreyle bu
işlem başarılmıştır. Bu transfer sonunda, somatik dokudaki
çalışmayan genler tekrar çalışmaya başlamış ve genlerin
çalışması organların oluşmasıyla durmuştur. Genlerin
gerektiği zamanda çalışması veya çalışmasını durdurması
klonlamanın esasını oluşturmaktadır. Bu işlem 277
denemeden sadece birinde başarıya ulaşmıştır. Bu
uygulamada döllenmemiş yumurtanın çekirdeği çıkarılarak,
somatik hücre çekirdeği bu yumurtanın içine yerleştirilmiştir.
Oluşan zigot, herhangi bir koyuna nakledilerek gelişmeye
bırakılmıştır. Bu uygulamanın embriyonik klonlamadan farkı,
mitokondriyal DNA’nın farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Burada ilginç olan diğer nokta, Dolly bir babaya sahip değildir,
fakat 4 anneye sahip olabilir. Mesela, annesi; Genomu
kullanılan bir dişi olabilir ,Yumurta hücresini veren dişi olabilir
,Gameti taşıyan bir dişi olabilir ,Dişi, klonlanmış kuzuyu
taşıyabilir.
TEŞEKKÜRLER
Download