reaksiyon prensipleri

advertisement
 REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri:  qPCR Master Mix (PMM)  Hedef probe Mix (HPM)  Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR):  Son yıllarda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi gıda patojenlerinin genetik tanısında kullanılmaktadır. PCR, DNA amplifikasyon için güçlü ve hassas bir yöntemdir ve temel olarak üç aşamalı bir işlemden oluşarak çoklu döngü tekrarları ile hedef DNA dizilerini katlayarak çoğaltır. İlk aşamada Kalıp DNA (template DNA), 92‐95 oC’de tutularak çift sarmal DNA birbirlerinden o
ayrılmaktadır. İkinci aşamada ise sıcaklığının, 37‐65 C’ye düşürülmesiyle primerlerinin DNA zincirinin üzerinde kendi baz dizilerine karşılık gelen bölgeye bağlanır. PCR reaksiyonu Son aşamasında, DNA polimeraz enzimi yapışan primerler aracığıyla 72oC sıcaklıkta DNA çoğaltılması yapılır. Yeni sentezlenen DNA bölgesi bir sonraki döngü için kalıp olarak görev yapar ve bu şekilde her döngüde hedef bölge logaritmik bir artış gösterir. Normalde, hedef bölgesinin bulunmadığı DNA örneklerinde PCR ile çoğalma gerçekleşmez. Flüoresan İle Tespit Yöntemi:  TaqMan probe’ları bir uçlarında flüoresan ışınma özelliği olan Reporter boyası ve diğer uçlarında Reporter boyasının flüoresan ışınmasını baskılayan özelliğe sahip Quencher taşımaktadırlar. Hedef gen bölgesinin reaksiyonun içeriğinde bulunduğu durumda probe hedef bölgesine bağlandıktan sonra parçalanarak, Reporter boyasının flüoresan ışını ortaya çıkar. PCR cihazı ışınma miktarını ölçerek çoğalan DNA miktarını belirlemektedir. Artan flüoresan ışını sadece hedef bölgesine yapışan probe’dan kaynaklandığı için spesifik olmayan bir bölgenin tespiti mümkün değildir. REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 312 447 22 79 / 80 F +90 312 447 22 07
www.bmlabosis.com İnternal Pozitif Kontrol (IPC):  Olası PCR reaksiyonunu engelleyen maddelerin (PCR inhibitor) varlığını belirlemek için 2X Salmonella sp. probe Mix, primer ve probe seti ile Internal Pozitif Kontrol (IPC) template içermektedir. GİRİŞ  Listeriaceae familyası üyelerinden olan Listeria monocytogenes, toprak, su ve kümes hayvanları ve sığırlar gibi bazı hayvanlarda bulunan bir bakteridir. Bu bakteri ham süt ve çiğ sütten yapılan gıdalarda mevcut olabilir. Ayrıca gıda işleme tesislerinde de yaşayan bu patojen, çeşitli işlenmiş et ürünlerini kirletebilir.  BM Listeria monocytogenes PCR Tespit Kiti hly genine özgü olarak, bütün Listeria monocytogenes türlerinin spesifik ve hassas tespiti için tasarlanmıştır. Kitte kullanılan primer seti gelişmiş biyoinformatik analizler ile geniş kapsamlı referans DNA dizileri ile %100 benzerlik göstermektedir. KİTİN İÇERİĞİ:  Listeria monocytogenes Real‐Time PCR tespit Kiti 50 örneğin testi için tasarlanmıştır. Bileşen Hacim (µl) 5X qPCR Master Mix (PMM) 250 1 2X Listeria monocytogenes Probe Mix (HPM) 200 1 Negatif Kontrol (PCR Grade Water) 1 1000 Tüp Sayısı Kullanım ve Saklama Koşulları:  Kitin tüm bileşenleri ‐20°C sıcaklığında saklanmalıdır.  Mümkün olduğunca çözme/dondurma sayısı en aza indirilmesi tavsiye edilmektedir. REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 312 447 22 79 / 80 F +90 312 447 22 07
www.bmlabosis.com PROSEDÜR: Ön‐zenginleştirme:  Aseptik şartlarda 25 gram gıda stomacher poşetlerine tartılarak üzerlerine 225 ml half‐fraser broth eklenerek 30oC derecede 18‐24 saat tutulur  Daha sonra stomacher’dan 0,1 ml alınıp steril koşullarda 10mL Fraser Broth içeren tüplere eklenir ve 37oC derecede 18‐24 saat tutulur.  Ertesi gün her numuneden 1 ml alınarak bakteri DNA izolasyon kiti veya kaynatma yöntemleri ile DNA ekstraksiyonu yapılır. 
Kaynatma yöntemiyle DNA izolasyonu:  Ön‐zenginleştirme örneğinden 1 mL alınarak mikrosantrifüj tüpünde 10 dakika süreyle 14,000 RPM de santrifüj yapılır. Hücrelerin çökmesiyle üstte kalan sıvı atılır.  Pellet’in üzerine 300 µL steril saf su eklenip vorteks yaparak tekrar çözülür.  Tüp 5 dakika 14,000 RPM de santrifüj edilerek üstteki sıvı dikkatlice atılır.  Pellet’in üzerine 200 µL steril saf su eklenip vorteks yaparak çözülür.  Tüp 15 dakika 100oC sıcaklıkta inkübe edildikten sonra hızlıca buz üzerine kaldırılır.  Tüp 5 dakika 14,000 RPM de santrifüj edilerek üstteki sıvı dikkatlice alınarak yeni bir tüpe aktarılır. Tüp 10 dakika 100oC sıcaklıkta inkübe edildikten sonra hızlıca buz üzerine kaldırılır. PCR çalışmaları için elde edilen örnekten 3‐5 µL kullanılır. PCR UYGULAMASI: 1. DNA kontaminasyon riskini azaltmak için pipetleme işlemlerinin özel kabin veya PCR’a uygun temiz ortamda ve filtreli pipet uçları ile yapılması tavsiye edilmektedir. 2. PCR cihazında uygun programın ayarlanması için döngü sayısı, sıcaklıklar ve süreleri altta verilen tablodaki gibi düzenlenmelidir. Sıcaklık Süre 95°C 15 dk. 95°C 15 sn 60°C 1 dk Döngü 1 40 REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 312 447 22 79 / 80 F +90 312 447 22 07
www.bmlabosis.com 3. PCR cihazı programında her örneğin iki hedef gen bölgesi için Cy5 ve JOE olarak iki boya tipi işaretlenmelidir. Passive Referense Dye olarak ROX boyası seçilmelidir. 4. Kitteki solüsyonlar ‐20°C çıkarılarak çözülür. 5. PCR mikisinin hazırlanması için bir tüp alınarak hedef gen adı ile işaretlenir. 6. Alttaki tablo örnek alınarak PCR master mikisin hazırlanır: Bileşen Bir Örnek için NTC Örneği için 5X qPCR Master Mix (PMM) 5 µl 5 µl 2X Listeria monocytogenes Probe Mix (HPM) 4 µl 4 µl DNA (5‐100 ng/µl) 1‐10 µl PCR Grade Water 25 µl’ye tamamlanır ‐ 16µl Not: Pipetleme sırasında PMM ve HPM için ayrı pipet uçları kullanılmalıdır. Not: Tabloda verilen hacimler bir örnek içindir. Pipetleme hatası göz önüne alarak, Master miksi hazırlarken toplamda %10 daha fazla Miks hamcı için hesaplama yapılmalıdır. 7.
Tekrarlı çek‐boşalt pipetleme ile hazırlanan miksin karışımı yapılır. 8. Hazırlanan master miskten alınarak optik kapaklı tüplere veya real‐time PCR plate kuyucuklarının dibine dağıtılır. 9. DNA örneğinden 3‐5 µl alınarak miksin içerisine eklenir. Tekrarlı çek‐boşalt pipetleme ile örneğin miks ile karışması sağlanır. Not: Her örnek için ayrı pipet ucu kullanılmalıdır. 10. NTC örneği için DNA yerine PCR Grade Su eklenir. 11. Tüplerin kapağı kapatılır veya plate’in özel filmi üzerine yapıştırılır. 12.Örnekler real‐time PCR cihazına yerleştirilir ve önceden hazırlan uygun program çalıştırılır. REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 312 447 22 79 / 80 F +90 312 447 22 07
www.bmlabosis.com SONUÇLARIN ANALİZİ: PCR programı sona erdikten sonra çıktıların saklanması için çalışma dosyası kayıt edilerek sonuçların analizi için altta verilen prosedür izlenilir: 1. Oluşan amplifikasyon eğrileri bütün örnekler için görüntülenir. 2. Base Line ve Threshold (Ct) değerleri belirlenir. 3. Hedef gen boyası (Cy5) ve IPC (JOE) ile elde edilen amplifikasyonlar belirlenir. Amplifikasyon oluşma durumuna bağlı olarak hedef gen ve IPC sonuçları pozitif (+) veya negatif (‐) olarak değerlendirilir. Elde edilen sonuçların analizi için alttaki tablo temel olarak kullanılabilir: Cy5 Boyası ile elde edilen Sinyal (hedef gen) JOE Boyası ile elde edilen Sinyal (IPC) Sonuç  , Pozitif   Negatif   PCR reaksiyonu çalışmamıştır İlgili Ürünler RPL229: Listeria Half‐Fraser Broth 225 ml for primary enrich., ISO 11290 RPL230: Listeria Fraser Base without antib. 225 ml for enumeration, ISO 11290 REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 312 447 22 79 / 80 F +90 312 447 22 07
www.bmlabosis.com 
Download