Eğitim Sunusu

advertisement
Veri Yapıları
• Veri, her türlü değer demektir.
• Veri yapılarının tasarlanma ve
oluşturulma amacı; “verinin işlenmesini
kolaylaştırmak ve bu işlemi daha verimli
hale getirmek”tir ve verinin bellekte
saklanma şeklini ve düzenini belirler[3].
• Ana bellek, programların ve verilerin
kullanıldıkları zaman geçici olarak
depolandıkları yerdir[2].
• Program tasarlarken, makinanın iç
yapısının organizasyonuna göre değil
probleme cevap veren soyut bir yapıya
göre düşünmek gerekir[1].
Diziler
•Dizi, aynı adı taşıyan ve aynı tür olan
bir grup bellek yerine verilen addır[4].
8
•Tek boyutlu ve çok boyutlu olabilirler.
21
•Önemli bir özelliği zaman içinde
7
boyutunun sabit kalmasıdır.
120
12
5
4
15
20
6
75
10
12
5
16
2
53
Tek Boyutlu Diziler
•Elemanlar ard arda eklenmiştir.
var
sayi: array [1..10] of integer;
i,toplam:integer;
begin
for i := 1 to 10 do
begin
clrscr;
write('Bir sayı giriniz.');read(sayi[i]);
toplam:=toplam+sayi[i];
end;
clrscr;
i[1]
i[2]
i[3]
writeln(toplam:3:0);
end.
readings
indeks
i[4]
i[5]
i[6]
i[7]
i[8]
i[9]
i[10]
•Tek boyutlu diziler ard arda dizildiği için belleğe eşlenmesi
kolaydır.
•İlk elemanın yerinin bilinmesi ile diğer elemanların yeri
kolayca bulunabilir.
Hazıfa
adresleri
6
Reading(3) ?
7
8
9
6+(3-1) = 8
10
11
Çok Boyutlu Diziler
•İki boyutlu dizilerde her satırda eşit sayıda sütun
bulunur.
var
ogrenci: array [1..5] of array [1..2] of integer;
i,j,toplam:integer;
begin
for i := 1 to 5 do
begin
clrscr;
write('Birinci notu giriniz.');read(ogrenci[i,1]);
write('İkinci notu giriniz.');read(ogrenci[i,2]);
end;
clrscr;
for j := 1 to 5 do
begin
write(j,'. öğrencinin ortalaması=',(ogrenci[j,1]+ogrenci[j,2])/2:3:0);
end;
end.
i[1,1]
i[1,2]
i[2,1]
i[2,2]
i[3,1]
i[3,2]
i[4,1]
i[4,2]
i[5,1]
i[5,2]
Satır esaslı saklama
K = Her satırdaki eleman sayısı
i = Satır numarası
j = istenilen eleman
Adres = K * (i-1) + (j-1)
Adres Polinomu
2
1
4
7
6
9
3
5
8
2 1 4 7 6 9 3 5 8
Satır esaslı adresleme
2 7 3 1 6 5 4 9 8
Sütun esaslı adresleme
Listeler- imleçler
• Dizilerin boyutları sabittir. Zamanla değişmez.
• Dinamik ver yapılarında boyut ve şekil zaman
içinde değişir.
• Verinin adresini saklayan hücreye imleç
(pointer) denir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards