Temel Bilgi Teknolojileri

advertisement
Temel Bilgi Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğan
• Pivot Tablo:
Biçimsel yapısı
değiştirilebilir;
Süzme, filtreleme
gibi işlemleri kendi
içinde barındıran
işlevsel bir tablo
biçimidir.
VERİ DOĞRULAMA
• Excel de bir hücreye, satıra ya da sütuna girilen
verilerin tek bir türde olması gerekiyorsa ve bu
konuda bir doğrulama aracı kullanılmak
isteniyorsa VERİ menüsü VERİ ARAÇLARI
sekmesinden VERİ DORĞRULAMA ÖZELLİĞİ
kullanılır.
• Karşımıza gelen menüden girilecek
verinin türü veya veriye yönelik bir
formül eklenebilir ya da liste
sekmesinden, bir veri listesi
eklenebilir bu listenin dışındaki
veriler kabul edilmez.
Hücrelere İsim Verme
• Seçili alandan bir isim yaratılabilir
• Yeni Ad sekmesinden bir isim ve özellikleri daha
esnek olarak adlandırılabilir.
• Bir seçimin ardından formül çubuğunun
yanındaki ad kutusundan bir isim girilebilir.
• Hücre, hücre aralığı, formül veya sabit değeri temsil eden ad.
• Excel tablolara otomatik olarak isim verir. Ancak bu isimlerde
değiştirilebilir.
Sıaralama Özelliği
Çok geniş ve karmaşık
tablolarla çalışırken,
hücreleri bir düzene göre
sıralamak için Veri
Menüsünün altındaki
«Sırala» sekmesini
kullanırız.
VERİLERİ SIRALAMAK
Karşımıza çıkan panelde birden fazla düzey ekleyerek verilerimizi
düzenlememiz mümkündür.
Dikkat: Bu menüyü kullanmadan önce seçmiş olduğumuz sütunda boş
hücre olmamasına dikkat etmeliyiz.
ALT TOPLAM ALMAK
Geniş tablolarda, grupların kendi içinde alttoplamlarını almak için
Veri sekmesi altından, Alt toplam sekmesini kullanırız.
Alttoplam Almak
Karşımıza çıkan sekmede, alttoplam alınacak kriteri ve alttoplamın
hangi değerler üzerinden alınacağını belirleriz.
Alttoplam alınacak değişim kriteri
Alttoplam alınırken kullanılacak işlev
Alttoplam alınırken, hangi başlıklarda
İşlem yapılacağı
Filtrelemek
• Çok fazla veri bulunan tablolarda görmek
istemediğimiz verinin gizlenmesi için kullanılan
özelliktir. VERİ SEKMESİ-FİLTRE
Filtre
Uygulanmış
Sütun
Filtre
Uygulanmamış
Sütun
Temizle
komutu
Uygulanan
tüm filtreleri
Kaldırır.
TEKRARLARI KALDIRMA
• Büyük tablolarda yanlışlıkla aynı verinin iki kere
girilmesi ile karşılaşılır. VERİ sekmesi Yinelenenleri
Kaldır özelliği tekrar eden verileri kontrol ederek
listemizden çıkarır.
TEKRARLARI KALDIRMA
• Karşımıza gelen sekme,
tekrarın aranacağı
alanları belirtmemizi
ister.
• Bu örnekte aynı anda
tüm alanlarda tekrar
eden verileri kontrol
ediyoruz.
• Sadece tüm alanlarda aynı
olan veriler kaldırıldı. Tek
alanda var olan tekrar aynen
bırakıldı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards