Konrad ve Inge Weinberger Œ Ýnandýklarý için biyolojik tarým

advertisement
Konrad ve Inge Weinberger – ÇĐFTÇĐ
Hayvanların dışkısından elde edilen sıvı gübrede ciddi bir değişiklik
göze çarpıyor. Daha önceleri sıvı gübreyi çöktürmek için mutlaka
karıştırmamız gerekiyordu.
Regen şehrinde biyolojik tarım yapan çift
Đnge ve Kondrat
Weinberger:” Bir
yıl
boyunca yavrulamayan ineklerimiz vardı.
Veteriner bile bu duruma çare bulamadı.
Grander cihazını taktırdığımızdan beri bu
konu ile ilgili bir sorunumuz kalmadı.
Büyükbaş
hayvan
sayısı
arttı.
Bu
gerçektende çok dikkat çekiciydi.”
Bir şey daha biyolojik tarım yapan bu çiftçilerin dikkatini çekti: “ Hayvanların
dışkısından elde edilen sıvı gübrede ciddi bir değişiklik göze çarpıyor. Daha
önceleri sıvı gübreyi çöktürmek için mutlaka karıştırmamız gerekiyordu. Bu yıl
Đlkbaharda kuyunun kapağını açtığımızda artık yüzen bir tabakanın olmadığını
gördük. Pürüzsüz homojen bir sıvı halindeydi gübre. Pompa ile çekip hemen
tarlada kullanabilir durumdaydı. Sıvı gübrenin kalitesindede artış oldu artık
kötü kokmuyor ve kötü görünmüyor.”
Diğer çeşitli Grander kullanıcı raporlarından sebze, meyve ve özelliklede çiçeklerin
mükemmel gelişimesine katkı sağladığı bilinmektedir.
Download