Müzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından birisidir. Turizm

advertisement
Müzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından birisidir. Turizm ve müzeler karşılıklı
olarak birbirini etkiler. Turizmin gelişimi ile birlikte müzelere olan talep artar. Müzelerin etkili
kullanıldığı, iyi pazarlandığı ve marka haline geldiği bir bölgede; turist sayısı ve ekonomik gelir
artar, alternatif turizm imkânları oluşur. Bundan dolayı dünyanın birçok ülkesinde müze
turizmine olan yatırımlar artmakta ve turizm politikalarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden ve
farklı temaları işleyen; bilim, sanat, doğa, çocuk, oyuncak, astronomi, arkeoloji, tarihi, özel
müzeler oluşturulup, turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı; müzelerin
Türkiye turizmindeki yerini değerlendirmek ve Türkiye’de müze turizminin mekânsal analizini
ortaya koymaktır. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve TÜİK’ten elde elde
edilen müze sayılarının, müzelerdeki eser sayılarının, müzeye gelen ziyaretçi sayılarının ve
müze gelirlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığı ile illere göre mekânsal dağılımı
haritalandırılmış ve müze göstergelerinin mekânsal analizi (Standart Sapma Elipsi, Moran’s I,
LISA) yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Türkiye’de müzelerin turizmde kullanımı son
yıllarda artmaya başlasa da, ziyaretçi sayıları ve müze gelirlerine bakıldığında beklenen
hedeflerin gerçekleşmediği görülmektedir. İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Antalya, Nevşehir,
Denizli gibi illerde müze turizminin geliştiği, diğer illerde ise müzelerin turizmde yeteri kadar
kullanılamadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkiye, müze, turizm, mekânsal analiz. 
Download