Çarlık Rusya`sından renkli kareler

advertisement
Çarlık Rusya'sından renkli kareler
İmparatorluğun öncesindeki alacakaranlık Rusya’da bir geçiş süreciydi. Sanayileşmeyle
birlikte sınıf farklılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı ve çardan duyulan
memnuniyetsizlik artıyordu. Rusya'nın son çarı II. Nikolay tarafından kraliyet fotoğrafçısı
Sergei Mikhailovich olarak ünvanlandırılan Prokudin Gorski , o
dönemin yaşantısını ölümsüzleştirdi.
1907-1915 yılları arasında çekilen bu fotoğraflarda, Prokudin Gorski ilginç bir metot
uyguladı. Bugün bile çok yeni olan bu metot şöyle: Sanatçı art arda çektiği fotoğraflara 3
ayrı renkte -kırmızı, mavi, yeşil- filtreler uyguluyor ve bunları renkli bir projeksiyonda
birbiriyle kombine ediyordu. Sanki dün gibi çekilmiş bu fotoğraflar, aslında 100 yıl öncesine
ait.
Çar Bolşevik İhtilali'nde 1917 yılında öldürüldükten sonra, Prokudin- Gorski Rusya’dan kaçtı
ve Fransa’ya yerleşti. Sanatçı 1944 yılında Fransa’da hayatını kaybetti. Ölümünden çok kısa
bir süre sonra, Kongre Kütüphanesi eserlerini satın aldı. Ancak eserlerin, dijital görünümleri
2001 yılında bir takım yenilenmeden sonra yayımlandı.
Rusya'nın Doğu Avrupa'da kalan bölgesi- 1910
Ural Dağları- 1910
Trinity Katedrali- 1912
Ural Dağları 1910
1909
Semerkant'taki Yahudi çocukları ve öğretmenleri- 1907-1915 yılları arasında çekildiği tahmin
ediliyor
Günümüzün Gürcistan'ı- 1907-1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor
Şah-ı Zinde camii, Semerkant- 1907- 1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor.
Dağistan- 1907-1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor
Semerkant- 1907- 1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor.
Semerkant- 1907- 1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor.
Buhara Emiri 1911
Moskova 1911
Smolenks 1911
Sibirya 1911
Moskova’nın güneydoğusu 1912
Chakva- 1907-1915 yılları arasında çekildiği tahimn ediliyor.
1909
Özbekistan- 1907- 1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor
Leo Tolstoy- 1908
Pidma 1909
Gürcistan- 1915
Özbekistan- 1907- 1915 yılları arasında çekildiği tahmin ediliyor
Sheksna nehri- 1909
Kostroma 1909
Kama nehri 1910
Download