Resmî Gazete

advertisement
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
20 Haziran 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29392
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7726
5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme
kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav
ücretleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve
15 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
14/5/2015 TARİHLİ VE 2015/7726 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
belirlenen ekli listede yer alan mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununa
göre yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik
sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri aynı listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Asgari ücretteki artışlar bu Kararla belirlenen sınav ücretlerine aynı oranda yansıtılır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-4.htm[16.09.2017 12:01:45]
Karar Sayısı : 2016/8677
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
M. ŞİMŞEK
Y. AKDOĞAN
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
V. BOZKIR
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
M. ÜNAL
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
BAKANLAR KURULU
2016-8677
Dizgi, film
1
BAKANLAR KURULU
2016-8677
Dizgi, film
2
Karar Sayısı : 2017/10713
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ
M. ŞİMŞEK
F. IŞIK
R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
H. ÇAVUŞOĞLU
A. GÜL
F. B. SAYAN KAYA
Ö. ÇELİK
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. ÖZLÜ
J. SARIEROĞLU
M. ÖZHASEKİ
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
B. ALBAYRAK
O. A. BAK
A. E. FAKIBABA
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
S. SOYLU
L. ELVAN
N. KURTULMUŞ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
İ. YILMAZ
N. CANİKLİ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
A. DEMİRCAN
A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
BAKANLAR KURULU
2017-10713
film
1
BAKANLAR KURULU
2017-10713
film
2
BAKANLAR KURULU
2017-10713
film
3
Download