1/2 EK-4 ETKİLİLİK ve YAN/ADVERS ETKİ GERİ BİLDİRİM FORMU

advertisement
EK-4
ETKİLİLİK ve YAN/ADVERS ETKİ GERİ BİLDİRİM FORMU
(Yurt dışı ilaç kullanımı süresince ciddi yan/advers etki, hastalıkta ilerleme veya ölüm
halinde; mümkün olan en kısa süre içerisinde, ayrıca tedavi sonrası periyodik olarak
doldurulması gereken izlem formu)
Hasta Kimlik Bilgileri:
Adı-Soyadı:
T.C. Kimlik No*:
Teşhis:
Teşhis Tarihi:
Hastanın Yaşı:
Kullanılan İlacın:
İlacın adı:
Etkin madde:
Dozu ve süresi:
Göz hastalarında ilacın kullanımıyla oluşan değişiklikler:
Enjeksiyon öncesi görme seviyesi :
Enjeksiyon sonrası görme seviyesi :
Enjeksiyon öncesi lezyon boyutu :
Enjeksiyon sonrası lezyon boyutu :
Enjeksiyon sonrası aktivasyon
: 1.Var ( )
a. Persistans ( )
b. Nüks ( )
2.Yok ( )
1/2
Tedavi sonrasında hastada gözlenen cevap aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?
a. Klinik tam cevap
b. Kısmi objektif cevap
c. Subjektif cevap
ç. Stabil hastalık
d. Hastalık ilerlemesi
e. Diğer:
Gözlenen Yan/Advers Etkiler:
Hekimin:
Adı Soyadı:
Kurumu:
Unvanı:
GSM*:
Tel:
e-posta*:
Fax:
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve aksi durumda olası
tıbbi/etik/hukuksal/mali süreçlerin sorumluluğunu kabul ederim. Uygulanacak tedavi
sonrasında beklenmeyen bir yan/advers etki, hastalık ilerlemesi veya ölüm gelişmesi
durumunda mümkün olan en kısa süre içinde bildirimde bulunacağımı taahhüt ederim.
…./…./20….
Müdavi Hekim
(Adı, Soyadı, İmzası)
*Dikkat: e-posta ve GSM no ile ilgili bölümleri mutlaka doldurunuz. Başvurunuzla ilgili size
ulaşılmak istendiğinde ihtiyaç duyulmaktadır.
2/2
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards