İstanbul Apartman Yaşantısında Ayakkabı Saklamanın Kültürel

advertisement
İstanbul Apartman Yaşantısında Ayakkabı Saklamanın Kültürel Biçimleri;
Ayakkabılık Kullanım Farklılıklarına İlgiyle
Bu yazı, İstanbul apartman yaşantısında ayakkabılık kullanımına dair bir etnografik
araştırmayı yansıtmayı amaçlar. Bu konunun seçilme nedeni, kültürel bir davranış biçimi
olarak, özel alana girmeden önce ayakkabı çıkarma eyleminin etkilerini gözlemleyebilmektir.
Bu ortak kültürel davranış biçimi, ayakkabılık tasarım biçimlerini değiştirebilir, kullanıcılar
tarafından geliştirilmiş varyasyonlar ve müdahaleler yaratabilir. Araştırmayı yapmak için
görüşme ve literatür taraması metotları kullanılmıştır. Öncelikle, insanların ayakkabı çıkartma
alışkanlıkları üzerine görüşülmüş, sonrasında komşuluk alanı içerisindeki ortak alanların
kullanımına dair literatür taraması yapılmıştır. Bu yolun takip edilmesinin nedeni
görüşmelerden önce, literatür ile bir önyargıya kavuşulmamasıdır. Sonuç olarak yazı, sınırlar,
hijyen, ortak alan kavramlarını, ayakkabı kullanımı ve ayakkabı çıkarma eyleminin değişen
yönleri ile sorgulamaya çalışmıştır.
Download