TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

advertisement
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
KASIM 2014
Türkiye İstatistik Kurumu 31/12/2014 tarihinde 2014 yılı Kasım ayı “Dış Ticaret İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Kasım ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 7,5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolara
gerilerken, ithalat % 0,2 artarak 21 milyar 448 milyon dolara yükselmiştir.

Dış ticaret açığı % 15,3 artarak 7 milyar 213 milyon dolardan 8 milyar 316 milyon
dolara yükselmiştir.

2013 yılı Kasım ayında % 66,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2014 yılı Kasım
ayında % 61,2’ye düşmüştür.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat % 3,3
azalırken, ithalat % 10,0 artmıştır.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 8,3, ithalat % 8,8 azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya
Federasyonu olmuştur. Kasım ayında Almanya’ya 1 milyar 260 milyon dolarlık ihracat
yapılırken, Rusya Federasyonu’ndan 2 milyar 50 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 497 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve
aksesuarı, ithalatta 4 milyar 477 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada
yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,9, ithalatı
içindeki payı % 13,3 olmuştur.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.01.2015
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Kasım ayında ihracat 2013 yılının aynı ayına göre % 7,5 azalarak 14.201 milyon
dolardan 13.132 milyon dolara gerilerken, ithalat % 0,2 artarak 21.414 milyon dolardan 21.448
milyon dolara yükselmiştir. Böylece dış ticaret açığı % 15,3 artarak 7.213 milyon dolardan 8.316
milyon dolara yükselirken, dış ticaret hacmi % 2,9 azalarak 35.615 milyon dolardan 34.580
milyon dolara gerilemiştir (Tablo 1, Grafik 1).
2013 yılının Kasım ayında % 66,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2014 yılının aynı ayında
5,1 puan azalarak % 61,2’ye gerilemiştir.
Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri
İhracat (FOB)
Aylar
Kasım
Ocak-Kasım
Yıllar
Değer
2013
14.201
2014
13.132
2013
138.628
2014
144.485
İthalat (CIF)
Değişim
(%)
Değer
Dış Ticaret Dengesi
Değişim
(%)
21.414
-7,5
21.448
220.450
Değişim
(%)
-7.213
0,2
228.522
4,2
Değer
-8.316
35.615
15,3
-89.894
-3,5
-75.965
(Milyon ABD $)
İhracatın
Dış Ticaret Hacmi
İthalatı
Karşılama
Değişim
Oranı
Değer
(%)
(%)
34.580
66,3
-2,9
367.150
-15,5
364.936
61,2
60,7
-0,6
65,5
Kaynak: TÜİK.
Grafik 1. Dış Ticaret Göstergeleri
(Milyon ABD $)
40.000
35.615
34.580
35.000
30.000
25.000
21.448
21.414
20.000
15.000
14.201
13.132
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-7.213
-8.316
-15.000
2013 - Kasım
İhracat (FOB)
2014 - Kasım
İthalat (CIF)
Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Hacmi
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.01.2015
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre, 2014 yılı Kasım ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre ihracat % 4,6 azalırken, ithalat % 4,6 artmıştır.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre ise, 2014 yılı Kasım ayında
bir önceki aya göre ihracat % 3,3 azalırken, ithalat % 10,0 artmıştır.
Ekonomik faaliyetlere göre 2014 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre tarım ve
ormancılık sektörü ihracatında % 3,6 artış olurken, diğer bütün sektörlerin ihracatında azalış
olmuştur. En yüksek oranlı azalış % 20,2 ile balıkçılık sektörü ihracatında olurken, onu % 19,7
madencilik ve taşocakçılığı sektörü ihracatı, % 7,6 ile imalat sanayi sektörü ihracatı takip etmiştir
(Tablo 2).
Tablo 2. Ekonomik Faaliyetlere Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Kasım
2013
Sektörler
2014
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%) Değişim (%)
14.201
682
30
344
13.067
79
100,0
4,8
0,2
2,4
92,0
0,6
13.132
706
24
276
12.072
53
100,0
5,4
0,2
2,1
91,9
0,4
-7,5
3,6
-20,2
-19,7
-7,6
-32,1
21.414
704
4
3.252
16.857
597
100,0
3,3
0,0
15,2
78,7
2,8
21.448
774
4
3.309
16.674
688
100,0
3,6
0,0
15,4
77,7
3,2
0,2
9,8
-3,5
1,7
-1,1
15,3
İHRACAT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
İTHAL AT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
Kaynak: TÜİK.
2014 yılı Kasım ayında 12.072 milyon dolarlık imalat sanayi ürünleri ihracatı, 706 milyon dolarlık
tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı, 276 milyon dolarlık madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
ihracatı ve 24 milyon dolarlık balıkçılık ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.01.2015
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sermaye (yatırım) malları ithalatında %
5,1, tüketim malları ithalatında % 13,5 azalış olurken, ara (ham madde) malları ithalatında % 4,1
artış olmuştur. Sermaye (yatırım) malları ithalatı 3.033 milyon dolar, ara (ham madde) malları
ithalatı 15.969 milyon dolar, tüketim malları ithalatı 2.425 milyon dolar düzeyinde
gerçekleşmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Kasım
2013
Sektörler
2014
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%)
Değişim
(%)
14.201
1.494
6.637
6.030
40
100,0
10,5
46,7
42,5
0,3
13.132
1.290
5.726
6.029
86
100,0
9,8
43,6
45,9
0,7
-7,5
-13,6
-13,7
0,0
113,2
21.414
3.197
15.342
2.803
72
100,0
14,9
71,6
13,1
0,3
21.448
3.033
15.969
2.425
22
100,0
14,1
74,5
11,3
0,1
0,2
-5,1
4,1
-13,5
-69,9
İHRACAT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
İTHAL AT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
Kaynak: TÜİK.
Fasıllara göre ihracatta 2014 yılı Kasım ayında ilk sırayı 1.497 milyon dolar ile “motorlu kara
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı” alırken, bunu 1.076 milyon dolar ile “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları”, 832 milyon dolar ile de “örme giyim eşyası ve
aksesuarı” ihracatı izlemiştir.
2014 yılı Kasım ayında ithalatta “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler” 4.477 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, 2.444
milyon dolarlık ithalat ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve
parçaları” ikinci, 2.076 milyon dolarlık ithalat ile “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli
metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” üçüncü sırada yer almıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.01.2015
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
İller itibariyle 2014 yılı Kasım ayında ihracatta İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla
Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara izlemiştir. Toplam ihracat içinde İstanbul’un payı % 51,8,
Kocaeli’nin payı % 6,1, Bursa’nın payı % 5,9, İzmir’in payı % 5,6, Ankara’nın payı % 4,9 olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. En Çok İhracat ve İthalat Yapılan 10 İl
(Bin ABD $)
Kasım-2014
İller
Değer
Pay (%)
İHRACAT
Genel
İstanbul
Kocaeli
Bursa
İzmir
Ankara
Gaziantep
Denizli
Hatay
Mersin
Manisa
Kaynak: TÜİK.
13.131.524
6.797.773
805.784
771.023
737.457
646.739
608.859
224.322
205.439
194.773
176.661
Değer
Pay (%)
İTHALAT
100,0 Genel
51,8 İstanbul
6,1 Ankara
5,9 Kocaeli
5,6 İzmir
4,9 Bursa
4,6 Gaziantep
1,7 Hatay
1,6 Manisa
1,5 Adana
1,3 Denizli
21.448.014
12.246.540
1.087.538
781.175
713.269
693.432
540.097
306.578
271.850
205.726
136.566
100,0
57,1
5,1
3,6
3,3
3,2
2,5
1,4
1,3
1,0
0,6
Not: Firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göredir.
2014 yılı Kasım ayında ithalatta ilk sırada yer alan İstanbul’u, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa
izlemiştir. Toplam ithalat içinde İstanbul’un payı % 57,1, Ankara’nın payı % 5,1, Kocaeli’nin payı %
3,6, İzmir’in payı % 3,3 ve Bursa’nın payı % 3,2 olmuştur.
2014 yılının Kasım ayında, 2013 yılının aynı ayına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan
ihracat % 8,3, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan ihracat % 16,5, diğer ülkelere yapılan ihracat
% 6,7 azalmıştır (Tablo 5).
Aynı dönemde AB’den yapılan ithalat % 8,8, Türkiye Serbest Bölgelerinden yapılan ithalat %
10,0 azalırken, diğer ülkelerden yapılan ithalat % 5,8 artmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.01.2015
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Kasım
2013
Ülke Grupları
2014
Değer Pay (%)
Değer Pay (%)
Değişim
(%)
İHRAC AT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
14.201
100,0
13.132
100,0
-7,5
6.264
44,1
5.744
43,7
-8,3
219
1,5
183
1,4
-16,5
7.719
54,4
7.204
54,9
-6,7
21.414
100,0
21.448
100,0
0,2
8.146
38,0
7.427
34,6
-8,8
109
0,5
98
0,5
-10,0
13.159
61,5
13.922
64,9
5,8
İTHALAT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
Kaynak: TÜİK.
2014 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer
alırken, bu ülkeye olan ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,8 azalarak 1.260 milyon
dolar olmuştur. Almanyayı 943 milyon dolarlık ihracat ile Irak ve 848 milyon dolarlık ihracat ile
İngiltere takip etmiştir.
2014 yılı Kasım ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında ilk sırada Rusya Federasyonu yer
almıştır. Bu ülkeden yapılan ithalat 2014 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre % 12,4
azalarak 2.050 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi 2.029 milyon dolarlık ithalat ile Çin,
1.905 milyon dolarlık ithalat ile Almanya izlemiştir.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
06.01.2015
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download