türkiye büyük millet meclisi başkanlığına

advertisement
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Manisa ili Turgutlu ilçesinin 15 km kuzeyindeki ormanlık Çal Dağı bölgesinde nikel
madeni çıkarılması için deneme üretimlerine başlanmıştır. Asıl üretim faaliyetlerine geçmek
için Çevre ve Orman Bakanlığına izin girişiminde bulunulmuş ve Çal Dağı bölgesinde
3.298.539 metrekare alanda sülfürik asit kullanılarak nikel madeni çıkarma, ayrıştırma ve
zenginleştirme yapılması izni verilmiştir.
Bölgede deneme üretimi için yapılan çalışmalarda birçok ağaç kesilerek ormanlık alanın
zarar görmesine neden olmuşlardır. İşletme süresince 200 binin üzerinde ağacın kesileceği
tahmin edilmektedir. Bu durum bölgedeki ormanlık alanın tamamen yok olması demektir.
Bölgedeki ağaçların kesilmesi ve dere yataklarının bozulması nedeniyle erozyon artmış, daha
önce hiç görülmemesine rağmen bazı köyler sel felaketine maruz kalmıştır. Ayrıca nikel
madeninin çıkarılmasında kullanılan sülfürik asitin neden olduğu olumsuzluklarla ilgili
şikayetlerde gelmeye başlamıştır.
Bölgenin en önemli su havzası olan Gediz nehri Çal Dağının ve maden sahasının çok
yakınından geçmektedir. Bu nedenle yer altı ve yer üstü su kaynakları ile doğal kaynaklar
bundan olumsuz etkilenecektir. Projesinde işletme ömrü 15 yıl olarak belirlenen maden
tükendiğinde bölgede orman ve tarım alanları ile birlikte nüfusu yüz bini bulan Turgutlu ilçe
merkezimiz bu çevre kirliliğinden önemli ölçüde zarar görecektir. Turgutlu Çaldağ bölgesinde,
Musulcalı, Akköy, Çampınar, İzzettin, Yakuplar, Temrek ve Sarıbey köyleri bulunmakta bölge
halkı geçimini tarım ve ormancılıktan sağlamaktadır. Bölge halkı, geleceklerini karartmamak
adına konuya duyarlılık göstermekte ve Çaldağ ormanlık alanlarına tarım arazilerine ve
köylerine sahip çıkmak için nikel madeni çıkarılmasına karşı olup, ülkenin en büyük çevre
felaketini önlemek adına, işletmenin kapatılmasını talep etmektedirler.
Turgutlu Çal Dağı bölgesinde nikel madeni çıkarılması ve işlenmesi amacıyla kurulacak
işletmenin; fayda-maliyet analizinin tespiti, ormanlar ve tarım arazileri üzerine etkilerinin,
nikel madeninin ayrıştırılmasında kullanılacak olan sülfürik asidin, yer altı ve yerüstü su
kaynakları, tarım arazileri ve çevre üzerindeki kirletici etkilerinin ve çevre köylerde yaşayan
bölge halkının yaşam standartlarının ve sağlıklarının korunması, tedbirlerinin araştırılması,
işletme kapandığında ortaya çıkacak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 nci maddeleri gereğince bir Meclis
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
1) Şahin Mengü
(Manisa)
2) Orhan Ziya Diren
(Tokat)
3) Ensar Öğüt
(Ardahan)
4) Şevket Köse
(Adıyaman)
5) Gürol Ergin
(Muğla)
6) Ergün Aydoğan
(Balıkesir)
7) Zekeriya Akıncı
(Ankara)
8) Rasim Çakır
(Edirne)
9) Algan Hacaloğlu
(İstanbul)
10) Hüsnü Çöllü
(Antalya)
11) Ferit Mevlüt Aslanoğlu
(Malatya)
12) Fatma Nur Serter
(İstanbul)
13) Enis Tütüncü
(Tekirdağ)
14) Fehmi Murat Sönmez
(Eskişehir)
15) Yaşar Ağyüz
(Gaziantep)
16) Vahap Seçer
(Mersin)
17) Faik Öztrak
(Tekirdağ)
18) Nesrin Baytok
(Ankara)
19) Hüseyin Ünsal
(Amasya)
20) Ali Rıza Ertemür
(Denizli)
21) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
22) Mevlüt Coşkuner
(Isparta)
23) Ahmet Küçük
(Çanakkale)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards