Trivastal 50 Retard

advertisement
Trivastal 50 Retard

FORMÜL:
Beher uzun salınımlı kaplı tablet 50 mg piribedil içerir, boyar madde olarak titanyum dioksit ve
Ponceau 4R ihtiva eder.
FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI:
Bir dopamin agonisti olan piribedil, dopamin reseptörlerini ve serebral dopaminerjik yolları uyarır.
- Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda piribedil’in :
* Kortikal elektrogenezi uyarmak (tavşan ve maymunlarda)
* Oksijen kullanımı arttırmak (maymunlarda)
* Serebral kortekste PO2 ‘yi arttırmak (tavşanlarda)
* Ve serebral dolaşımı arttırmak suretiyle serebral metabolizmayı uyardığı ortaya konmuştur.
- Insanlar üzerinde yapılan klinik farmakolojik çalışmalar ile de hayvan sonuçları doğrulanmış ve
piribedil’in :
* Dopaminerjik etki mekanizmasıyla kortikal elektrogenezi uyardığı
* Psikometrik ve davranışsal testler ile kanıtlandığı üzere dopamin ile kontrol altında tutulan bir çok
fonksiyonlar üzerinde klinik etkinliği olduğu gösterilmiştir. Pribedil’in periferik Dopamin reseptörleri
üzerinde de etkil olduğu gösterilmiştir. Dopamin reseptörlerinin var olduğu bilindiği femoral arter
yatağında piribedil debiyi arttırmakta ve bu artış dopamin reseptörlerinin bloke edilmesiyle (pimozid)
inhibe olmaktadır. Atropin veya beta blokajı ile herhangi bir inhibisyon elde edilmemektedir.
Farmakokinetiği:
Piribedil oral yoldan alındığında hızla emilir ve bifazik olarak plazma pik konsantrasyonları 1,7 ve 6,9
saatlerde elde edilir. Esas olarak idrarla meta-bolitleri halinde ekskrete edilir. %25 oranında da safra ile
ekskrete edilir. Trivastal 50 Retard kaplı tabletler ise invitro ve invivo gösterildiği üzere etken madde
kontrollü olarak salınmak üzere progresif bir şekilde absorbe olurlar. Idrarla eliminasyon 24. saatte
%50 ve 48. saatte %100 olarak gerçekleşmektedir.
ENDIKASYONLARI:
- Yaşlılığın patolojik entellektüel bozukluklarından ileri gelen semptomların tedavisinde (hafıza
bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon güçlükleri...)
- Alt ekstremitelerin kronik obliteran arterriyopatillerine bağlı claudicatio intermittens’in tedavisinde (2.
evre)
- Parkinson hastalığının tedavisinde
* Özellikle tremorun ön planda olduğu formların tedavisinde tek ilaç olarak
* Veya L- Dopa tedavisi ile kombine olarak
- Yaşlıların işitme bozukluklarında
- Iskemik retina hastalıklarında
KONTRENDIKASYONLARI:
- Kardiyovasküler
- Akut miyokard infarktüsü
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Hayvan çalışmalarında herhangi bir etki görülmemiş olmakla beraber, insanlarda yeterli çalışmanın
olmaması sebebiyle tedbir mahiyetinde olmak üzere, piribedil’in hamilelerde kullanımı önerilmez.
Hipertansif hastalarda piribedil kullanılması herhangi bir ilave tedbir gerektirmez.
YAN ETKILER/ADVERS ETKILER:
Bulantı kusma ve şişkinlik gibi hafiflik ve geçici gastro-intestinal şikayetler nadiren bildirilmiştir. Bu
belirtiler doz ayarlanması veya domperidon cinsi bir C.T.Z. antagonisti hipotansiyon vakaları da
bildirilmiştir.Ayrıca, çok daha nadir olarak uykuya meyil ve ortostatik hipotansiyon vakaları da
bildirilmiştir.
- BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
- DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ
ILAÇ ETKILEŞMELERI VE DIĞER ETKILEŞMELER:
Dopamin antagonistler ile birlikte kullanılmamalıdır.
Trivastal 50 mg Retard
1/2
KULLANIM ŞEKLI VE DOZU:
Hekim başka türlü tavsiye etmediyse, Trivastal 50 Retard ‘ın optimal dozu yemekten sonra alınmak
üzere bir kaplı tablettir.
Ağır vakalarda günde 2 kaplı tablete çıkılabilir.
Parkinson hastalığının tedavisinde
- Tek ilaç tedavisi olarak :
Günde 3 ila 5 kaplı tablet (150 mg-250 mg) 3 ila 5 seferde alınmak üzere
- L-Dopa ile kombine tedavide:
Günde 3 ila 5 seferde alınmak üzere 80 ila 140 mg. (2 ila 3 kaplı tablet) kullanılır.
DOZ AŞIMI VE TEDAVISI:
Çok yüksek dozlarda piribedil C.T.Z. (Chemoreceptive trigger Zone) üzerine etkiyle kusmaya yol açar.
Bu şekilde tabletler derhal atılacağından doz aşımı ile ilgili herhangi bir veri mevcut değildir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ
SICAK VE RUTUBETTEN KORUYUNUZ
TICARI TAKDIM ŞEKLI VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Trivastal 50 Retard herbiri 50 mg piribedil içeren 30 kaplı tabletlik blister ambalajlarda piyasaya arz
edilmiştir.
REÇETE ILE SATILIR
Ruhsat tarihi
Ruhsat no
Ruhsat sahibi
Üretim yeri
Müseccel isim sahibi
Trivastal 50 mg Retard
: 10.10.1991
: 157/92
: SERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.
Maslak Giz Kule, Meydan sok. No: 28 K:22-23
80650
Maslak/ISTANBUL
: ABDI IBRAHIM ILAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş.
Hadımköy/ISTANBUL
: LES LABORATOIRES SERVIER - FRANSA
2/2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

Create flashcards