editörden - Türk Geriatri Dergisi

advertisement
EDİTÖRDEN
Ustalıkla oynanan yaşlı insan rolü; sükun, akıl, özgürlük, ağırbaşlılık ve mizah
duygusu ile belirtilir. Hemen herkes yaşlı
insanı böyle oynamak ister, ama pek azı
cesaret eder.
Skinner & Vaughan 1984
Yaşlı nüfusun hızla artması ile uzun yaşamın getirdiği yalnızlık, yoksulluk, özürlülük,
kronik hastalıklar, bakım ve destek gereksinimi; yaşlı sorunları ve yaşlılık hizmetlerinin tüm
yönleri ile yeniden ele alınmasını gündeme getirmiştir.
Yaşlı açısından her anlamda güçlü güvenlik anlayışının, yaşlı ile genç arasında
karşılıklı yakın ilişki ve desteğin geliştiği toplumlarda var olduğu gözlemlenmektedir.
Genç hekimlerce kurgulanan ve gerçekleştirilen araştırmalarda yaşlıların sağlık
sorunlarına sadece erken tanı, etkin tedavi ve rehabilitasyon açısından değil, koruyucu
hekimlik penceresinden de bakılması bilimsel ve toplumsal açıdan ciddi bir kazanıma yol
açacaktır.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Download