cem sultanın şiir dünyası

advertisement
KAMU EKONOMİSİ KAYNAKÇASI
Akalın, G. (2006). Kamu Ekonomisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Burhan, N. (1984). "İhtiyaç Kavramı Üzerine Düşünceler ve Kamu Ekonomisi".
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 38 (3-4), 17-34,
Koç, A., & Güvel, E. A. (2011). "Kamu Açıklarının Politik Ekonomisi".
Sosyoekonomi Dergisi, 14 (14), 232-251,
Arın, T. (1995). "Dünya'da ve Türkiye'de Maliye Eğitimi: Kamu Ekonomisi
Konusunun Kapsamı ve Ders Programları". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, (11-12-13), 66-87,
Kirmanoğlu, H. (2013). Kamu Ekonomisi Analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Aytaç, D., & Güran, M. C. (2010). "Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik
Büyümeyi Etkiler Mi? Türkiye Ekonomisi İçin Bir Analiz". Sosyoekonomi
Dergisi, 13 (13), 130-152,
Şeker , M. (2007). "Kamu Ekonomisi Açısından Rüşvet". İstanbul Üniversitesi
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, 1 (50), ,
Download