A işletmesi gerçekleştireceği paketleme tesisi için iki alternatif ile

advertisement
A işletmesi gerçekleştireceği paketleme tesisi için iki alternatif ile karşı karşıyadır. Bu projelere ait
nakit giriş ve çıkışları aşağıdaki gibidir. Karar ağacı yöntemi ile projeleri değerlendiriniz? Sermaye
Maliyeti (%14)
X Projesi
Y Projesi
Yatırım Tutarı
200.000
180.000
Ekonomi Ömür
2 Yıl
2 Yıl
X Projesi
Y Projesi
Nakit Girişleri (2 Yıl) Olasılık (%)
Nakit Girişleri (2 Yıl) Olasılık (%)
En İyi
160.000
30
150.000
30
Normal
140.000
50
120.000
50
Kötü
120.000
20
80.000
20
X Projesine ait Karar Ağacı aşağıdaki gibi olacaktır.
Y Projesi Karar Ağacını yapınız…
Ekonomik ömrü 4 yıl olan yatırım projesinin nakit girişleri En iyi, Normal ve Kötü koşullarda tahmin
edilmiş ve aşağıdaki tabloda verilmiştir. Projeyi olasılık yaklaşımına ve projenin sonlandırılması Reel
opsiyon kullanılması durumlarına göre değerlendiriniz. 2. Yıl projenin sonlandırılması durumunda
mevcut proje değerinin 18.244 TL olacağı varsayılmaktadır.
Beklentiler
0
1
En İyi
Normal
-
26,000
Kötü
Standart Sapma=
68.735
-
2
3
4
NBD
Olasılık
Beklenen
Değer
33,810
45,629
59,997
95,600
144,024
0.25
36,006
6,702
7,149
6,733
23,116
5,166
0.5
2,583
- 7,356
- 6,660
Değişim Katsayısı= 2.4
10,501
- 38,315
0.25
- 9,579
9,390
Beklenen NBD
29,010
Ekonomik ömür dolmadan projede Gerçek Opsiyon kullanılması (Sonlandırılması)
Beklentiler
0
1
En İyi
Normal
-
26,000
Kötü
-
2
3
4
Olasılık
Beklenen
Değer
33,810
45,629
59,997
95,600
144,024
0.25
36,006
6,702
7,149
6,733
23,116
5,166
19,840
0.5
2,583
9,390
18,244
0
Değişim Katsayısı= 1.9
0
Standart Sapma = 64.54
REEL OPSİYON DEĞERİ =
33.629 – 29.010 = 4.619 TL
NBD
0.25
Beklenen NBD
Sermaye Maliyeti % 12
-
4,960
33,629
Download