ACNELYSE KREM

advertisement
ACNELYSE KREM
FORMULÜ:
% 0,1 Retinoik asit = Tretinoin (etken madde). Propil Paraben. Metil Paraben (koruyucu).
Butil Hidroksi Tolyen (antioksidan) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler :
Acnelyse Krem’in bileşiminde bulunan Retinoik Asit foliküler epitel hücrelerinin birbirine
yapışmasını ve mikrokomedon oluşumunu azaltır. Tretinoin ayrıca mitotik aktiviteyi stimüle
eder; foliküler epitel hücrelerin devrini arttırır. Bu özellikleriyle komedon oluşumunu önler,
epitelin ekfoliasyonunu sağlar ve akne vulgaris tedavisinde istenen etkileri gösterir.
Farmakokinetik Özellikler :
Susuz topikal tretinoin formülasyonlarının 10 gün süre ile uygulanan tekrarlanan dozlarının %
8' inin sistemik olarak emilime uğrayabileceği bildirilmiştir. Bu oran sulu topikal tretinoin
formülasyonları için % 1.41 olarak belirlenmiştir.
İlaç geniş yüzeylere uygulandığında ya da uzun süre kullanıldığında emilimi artabilir.
Topikal olarak uygulanan tretinoin dozunun % 4.45'inin renal yol, % 1,58'inin ise safra yolu
ile eliminasyona uğradığı bildirilmiştir.
ENDİKASYONLARI :
Akne vulgaris, açık komedon, psoriazis, lameller iktiyozis epidermolitik hiperkeratoziste
kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI :
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı, önceden oluşmuş aşırı duyarlılık
durumlarında kontrendikedir.
UYARI / ÖNLEMLER :
Genel
Duyarlılık veya kimyasal iritasyon oluşursa, tedavi kesilmelidir. Acnelyse Krem kullanımı
sırasında, hastanın güneş ışığı ile teması en aza indirilmelidir. Güneş yanığı olan hastalar
tamamen iyileşinceye kadar Acnelyse Krem kullanılmamalıdır. Ultraviyole ışığı ile temas
engellenemiyorsa, güneş ışığını engelleyici ajanların kullanımı önerilmelidir.
Acnelyse Krem, gözlere, mükoz memebranlara, burun kenarlarına ve ağıza temas
etmemelidir. Topikal kullanım, uygulama bölgesine iritasyona bağlı lokal eriteme ve ciltte
soyulmaya neden olabilir. Lokal iritasyon aynı şiddetle devam ederse, hastalara ilacı daha
seyrek kullanmaları; geçici bir süre için ara vermeleri veya tamamen bırakmaları
önerilmelidir. Ekzematöz deri bölgelerinde iritasyona neden olduğu bildirilmiştir; bu nedenle,
böyle hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
GEBELERDE VE EMZİKLİLER:
Gebelik Kategorisi C ' dir.
Hamilelik sırasında kullanıldığında : yeni doğanlarda gastrointestinal ve üriner sistemde
malformasyona ( ileal atresi, orta bağırsakta düğümlenme, kısmi pelvi-üreterik bağlantı
tıkanıklığı ile birlikte sağ hidroknefroz ) neden olduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle hamile
kadınlarda kullanılmamalıdır. Emziren kadınlarda ise risk/yarar ilşkisi değerlendirilerek
kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Duyarlı kişilerin ciltlerinde kızarıklık, ödem, veziküle veya kabuklanma oluşabilir. Böyle bir
durum ortaya çıkarsa, ya ciltte düzelme olana kadar ilaç kesilmelidir veya ilaç, hastanın tolere
edebileceği bir düzeyde uygulanmalıdır. Topikal Tretioin’e karşı gerçek kontakt allerji çok
nadiren ortaya çıkmaktadır. Acnelyse Krem, hipo veya hiperpigmentasyona neden olabilir.
Bugüne kadar Acnelyse Krem ile ilgili olarak ortaya çıktığı bildirilen yan etkiler, tedavi
kesildikten 3-5 gün sonra ortadan kalkmaktadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Tedavi edici sabunlar ve temizliyicilerle birlikte kullanıldığında, kuvvetli bir kurutucu etki
ortaya çıkmaktadır. Kükürt, Rezorsin veya salisilik asit içeren preparatlar Acnelyse Krem ile
birlikte kullanılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Acnelyse Krem günde bir kez ve gece olmak koşuluyla, parmak ucu ile lezyonlu bölgeye çok
hafif sürülür.
Uygulama ile ciltte geçici bir sıcaklık ve batışma hissi olabilir. Gerekirse, tedaviye ara
verilerek veya uygulama sıklığı azaltılarak, hastanın tolere edeceği doz ayarlanabilir.
Tedavinin ilk haftalarında enflamatuar lezyonlarda artış olabilir. Bunun nedeni, ilacın
lezyonlar üzerindeki etkisidir ve ilacın kesilmesini gerektirmez.
Tedavi sonuçları 2-3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır, fakat tam fayda sağlanması için 6
haftadan fazla süre gerekebilir.
Lezyonlar düzelmeye başladıktan sonra ilaç, daha seyek olarak kullanılabilir.
Acnelyse Krem kullanan hastalar, kozmetik maddeler kullanabilir; ancak tedavi öncesinde
cilt tamamen temizlenmelidir.
DOZ AŞIMI :
İlacın çok fazla sürülmesi, daha iyi ve hızlı düzelmeye neden olmaz: hatta belirgin kızarıklık
ve soyulma ortaya çıkabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
30 0C’nin altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.
TİCARİ ŞEKLİ :
20 g’lık Aluminyum tüplerde
RUHSAT TARİHİ
14.3.1974
RUHSAT NO
118/15
RUHSAT SAHİBİ
İbrahim Hayri Barut Veressesi
ÜRETİM YERİ
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Hadımköy – İSTANBUL
Reçete ile satılır.
Download