2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM

advertisement
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇOCUK CERRAHİSİ
ANABİLİM DALI DÖNEM V DERS PROGRAMI
Grup I
11 Eylül 2017 -29 Eylül 2017
Dersin Tarihi
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
Dersin Saati
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Etkinlik/Ders/….
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
14.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
15.09.2017
15.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Anorektal anomaliler, atreziler
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
18.09.2017
18.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
21.09.2017
21.09.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
25.09.2017
09.00-09.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
25.09.2017
25.09.2017
25.09.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup III
23 Ekim 2017 - 10 Kasım 2017
Dersin Tarihi
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
Dersin Saati
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Etkinlik/Ders/….
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
26.10.2017
09.00-09.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Akut skrotum
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
30.10.2017
30.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
02.11.2017
02.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
03.11.2017
03.11.2017
03.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup IV
Dersin Tarihi
13 Kasım 2017 - 01 Aralık
2017
Dersin Saati
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Etkinlik/Ders/….
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
20.11.2017
20.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
23.11.2017
23.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
28.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup V
Dersin Tarihi
04 Aralık 2017 - 22 Aralık
2017
Dersin Saati
04.12.2017
04.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Etkinlik/Ders/….
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Kabızlık nedenleri
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
11.12.2017
11.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
11.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
12.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
14.12.2017
14.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
19.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Sakrokoksigeal teratom
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
19.12.2017
19.12.2017
10.00-10.50
11.00-11.50
Grup VI
25 Aralık 2017 - 12 Ocak 2018
Dersin Tarihi
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
Dersin Saati
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Etkinlik/Ders/….
26.12.2017
26.12.2017
26.12.2017
26.12.2017
26.12.2017
26.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
28.12.2017
28.12.2017
28.12.2017
28.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Anorektal anomaliler, atreziler
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfad
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), h
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
01.01.2018
01.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
02.01.2018
02.01.2018
02.01.2018
02.01.2018
02.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
04.01.2018
04.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis)
08.01.2018
08.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atrezile
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, ko
ve omental kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posteri
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplaz
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genit
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
08.01.2018
08.01.2018
10.00-10.50
11.00-11.50
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
09.01.2018
09.01.2018
09.01.2018
09.01.2018
09.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup VII
15 Ocak 2018 - 02 Şubat 2018
Dersin Tarihi
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
Dersin Saati
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Etkinlik/Ders/….
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
18.01.2018
18.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
18.01.2018
18.01.2018
11.00-11.50
11.00-11.50
Konjenital diyafram hernisi
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
22.01.2018
22.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
22.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
25.01.2018
25.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
26.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
30.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup VIII
05 Şubat 2018 - 23 Şubat
2018
Dersin Tarihi
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
Dersin Saati
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Etkinlik/Ders/….
06.02.2018
06.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
06.02.2018
06.02.2018
06.02.2018
06.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
12.02.2018
12.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
12.02.2018
12.02.2018
12.02.2018
12.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
13.02.2018
13.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
13.02.2018
13.02.2018
13.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Akciğerin konjenital anomalileri
15.02.2018
15.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
19.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
20.02.2018
20.02.2018
20.02.2018
20.02.2018
20.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup IX
Dersin Tarihi
26 Şubat 2018 - 16 Mart 2018
Dersin Saati
Etkinlik/Ders/….
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanl
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018
02.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
05.03.2018
05.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
08.03.2018
08.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
12.03.2018
12.03.2018
12.03.2018
12.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Grup X
Dersin Tarihi
19 Mart 2018 - 06 Nisan 2018
Dersin Saati
Etkinlik/Ders/….
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
23.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
Anorektal anomaliler, atreziler
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
23.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
26.03.2018
26.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
29.03.2018
29.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
30.03.2018
30.03.2018
30.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
02.04.2018
02.04.2018
02.04.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
02.04.2018
11.00-11.50
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup XI
Dersin Tarihi
09 Nisan 2018 - 27 Nisan
2018
Dersin Saati
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
12.04.2018
09.00-09.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Etkinlik/Ders/….
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Akut skrotum
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
16.04.2018
16.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
19.04.2018
19.04.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Grup XII
Dersin Tarihi
30 Nisan 2018 - 18 Mayıs
2018
Dersin Saati
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
Etkinlik/Ders/….
Çocuğun cerrahiye bakış açısı ve ameliyatların yapılış zamanları
Ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım, çocuğun hastaneye uyumu
Kabızlık nedenleri
Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı)
Çocuklarda karın ağrısı nedenleri
Çocuklarda akut karın, ayırıcı tanısı apandisit ve mezenterik lenfadenit, pr
Çocukluk çağında travmalar (göğüs, karın, genitoüriner, doğum), hırpalanm
Çocuk Cerrahisinde radyodiyagnoz
Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarının cerrahi tedavi prensipleri
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Koroziv maddelere bağlı özofagus yanıkları, özofagus striktürü
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Çocuk cerrahisinde prenatal tanı ve tedavi
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Anorektal anomaliler, atreziler
07.05.2018
07.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sakrokoksigeal teratom
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Özofagusun nöromüsküler hastalıkları, akalazya
Özofagus atrezileri ve trakeoözofagial fistüller, özofagus stenozu
Kasık fıtığı, inmemiş testis, hidrosel, varikosel
Çocuklarda transplantasyon ve prensipleri
Çocuklarda yabancı cisim sorunları ve yaklaşım (Gastrointestinal ve solunu
Akut skrotum
Konjenital diyafram hernisi
Nekrotizan enterokolit
Anal fissür, perianal fistüller, perianal abseler ve rektal prolapsus
Çocuklarda tıkanma sarılıkları, biliyer atrezi, kolelitiazis
Pankreas ve safra yolu kistleri, koledok kisti, kolesistit
Çocuk Cerrahisinde endoskopik girişimler
Gastroözefageal reflü ve tedavisi
Böbrek ve üst toplayıcı sistem anomalileri
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
Hepato-splenomegali nedenleri
Intestinal kökenli kitleler, nöroblastom, teratom, pilor stenozu, kolorektal
kistler
Çocukluk çağı böbrek, karaciğer ve dalak kitleleri, kist hidatid
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları
08.05.2018
08.05.2018
08.05.2018
08.05.2018
08.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocuklarda göğüs duvarı anomalileri
10.05.2018
10.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
Dışaatım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
11.05.2018
11.05.2018
11.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Çocukluk çağı genital sistem tümörleri, (Over, uterus, vajen, testis), rabdo
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğanda ve çocukta intestinal obstrüksiyon, intestinal atreziler, meko
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Yenidoğan ve çocuklarda entübasyon
Date
Time
Activity, lecture,…
11.09.2017
09.00-09.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
Group I
2017
Üriner sistemin obstrüktif hastalıkları (UP darlık, UV darlık, posterior üretr
Akciğerin konjenital anomalileri
Mediastinal kitleler
Vezikoüreteral reflü
Tiroglossal kist, branşiyal artıklar, tortikollis, boyun bölgesi neoplazmları
Cinsel farklılaşma bozuklukları, kuşkulu genitalya (ambiguous genitalia)
Yumuşak doku tümörleri, nevüsler
Göbek patolojileri
Dermoid kistler, hemanjiom ve lenfanjiomlar
Çocuklarda karın ön duvarı anomalileri ve ekstrofik anomaliler
Portal hipertansiyon
Çocuklarda lenfatik sistem hastalıkları
Gastrointestinal kanamalar (Üst-alt)
Hipospadias, epispadias, fimozis, parafimozis
September 11, 2017 - September 29,
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
14.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
15.09.2017
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
15.09.2017
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
15.09.2017
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
15.09.2017
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
15.09.2017
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
15.09.2017
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
15.09.2017
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
18.09.2017
18.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Chest wall abnormalities
21.09.2017
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
21.09.2017
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
25.09.2017
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
25.09.2017
10.00-10.50
Umbilical disorders
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
25.09.2017
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
25.09.2017
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
26.09.2017
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
26.09.2017
09.00-09.50
Portal hipertension
26.09.2017
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
26.09.2017
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
26.09.2017
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
02.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
02.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
Group II
October 02, 2017 - October 20, 2017
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
03.10.2017
11.00-11.50
Foreign body aspiration and ingestion
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
06.10.2017
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
06.10.2017
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
06.10.2017
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
06.10.2017
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
06.10.2017
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
06.10.2017
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
06.10.2017
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
09.10.2017
09.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
10.10.2017
10.10.2017
10.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
10.10.2017
10.10.2017
10.00-10.50
11.00-11.50
Mediastinal masses
12.10.2017
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
12.10.2017
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
13.10.2017
13.10.2017
13.10.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
16.10.2017
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
16.10.2017
10.00-10.50
Umbilical disorders
16.10.2017
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
16.10.2017
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
17.10.2017
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
17.10.2017
09.00-09.50
Portal hipertension
17.10.2017
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
17.10.2017
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
17.10.2017
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
23.10.2017
23.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
Group III
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
October 23, 2017 - November 10, 2017
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Causes of constipation
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
27.10.2017
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
27.10.2017
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
27.10.2017
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
27.10.2017
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
27.10.2017
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
27.10.2017
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
27.10.2017
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
30.10.2017
30.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
02.11.2017
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
02.11.2017
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
03.11.2017
03.11.2017
03.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
06.11.2017
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
06.11.2017
10.00-10.50
Umbilical disorders
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
06.11.2017
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
06.11.2017
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
07.11.2017
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
07.11.2017
09.00-09.50
Portal hipertension
07.11.2017
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
07.11.2017
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
07.11.2017
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
Group IV
2017
November 13, 2017 - December 01,
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
14.11.2017
14.11.2017
11.00-11.50
11.00-11.50
Principles of pediatric organ transplantation
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
17.11.2017
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
17.11.2017
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
17.11.2017
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
17.11.2017
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
17.11.2017
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
17.11.2017
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
17.11.2017
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
20.11.2017
20.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
21.11.2017
21.11.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Congenital anomalies of the lung
23.11.2017
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
23.11.2017
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
27.11.2017
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
27.11.2017
10.00-10.50
Umbilical disorders
27.11.2017
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
27.11.2017
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
28.11.2017
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
28.11.2017
09.00-09.50
Portal hipertension
28.11.2017
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
28.11.2017
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
28.11.2017
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Time
Activity, lecture,…
Group V
2017
Date
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
December 04, 2017 - December 22,
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
08.12.2017
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
08.12.2017
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
08.12.2017
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
08.12.2017
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
08.12.2017
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
08.12.2017
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
08.12.2017
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
11.12.2017
11.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
11.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
12.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Chest wall abnormalities
14.12.2017
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
14.12.2017
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
18.12.2017
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
18.12.2017
10.00-10.50
Umbilical disorders
18.12.2017
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
18.12.2017
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
19.12.2017
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
19.12.2017
09.00-09.50
Portal hipertension
19.12.2017
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
19.12.2017
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
19.12.2017
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
25.12.2017
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
26.12.2017
26.12.2017
26.12.2017
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
Group VI
December 25, 2017 - January 12, 2018
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
26.12.2017
26.12.2017
26.12.2017
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
28.12.2017
28.12.2017
28.12.2017
28.12.2017
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
29.12.2017
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
29.12.2017
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
29.12.2017
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
29.12.2017
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
29.12.2017
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
29.12.2017
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
29.12.2017
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
01.01.2018
01.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
02.01.2018
09.00-09.50
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
02.01.2018
02.01.2018
02.01.2018
02.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
04.01.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
04.01.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
08.01.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
08.01.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
08.01.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
08.01.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
09.01.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
09.01.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
09.01.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
09.01.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
09.01.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Time
Activity, lecture,…
Group VII
Date
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
January 15, 2018 - February 02, 2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
18.01.2018
18.01.2018
18.01.2018
18.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
19.01.2018
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
19.01.2018
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
19.01.2018
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
19.01.2018
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
19.01.2018
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
19.01.2018
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
19.01.2018
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
22.01.2018
22.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
22.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Chest wall abnormalities
25.01.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
25.01.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
26.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
29.01.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
29.01.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
29.01.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
29.01.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
30.01.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
30.01.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
30.01.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
30.01.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
30.01.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
06.02.2018
06.02.2018
06.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
Group VIII
February 05, 2018 - February 23, 2018
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
06.02.2018
06.02.2018
06.02.2018
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
09.02.2018
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
09.02.2018
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
09.02.2018
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
09.02.2018
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
09.02.2018
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
09.02.2018
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
09.02.2018
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
12.02.2018
12.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
12.02.2018
12.02.2018
12.02.2018
12.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
13.02.2018
09.00-09.50
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
13.02.2018
13.02.2018
13.02.2018
13.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
15.02.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
15.02.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
19.02.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
19.02.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
19.02.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
19.02.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
20.02.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
20.02.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
20.02.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
20.02.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
20.02.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Time
Activity, lecture,…
Group IX
Date
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
February 26, 2018 - March 16, 2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
02.03.2018
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
02.03.2018
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
02.03.2018
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
02.03.2018
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
02.03.2018
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
02.03.2018
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
02.03.2018
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
05.03.2018
05.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Chest wall abnormalities
08.03.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
08.03.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
12.03.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
12.03.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
12.03.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
12.03.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
13.03.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
13.03.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
13.03.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
13.03.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
13.03.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
Group X
March 19, 2018 - April 06, 2018
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
23.03.2018
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
23.03.2018
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
23.03.2018
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
23.03.2018
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
23.03.2018
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
23.03.2018
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
23.03.2018
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
26.03.2018
26.03.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
27.03.2018
09.00-09.50
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
29.03.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
29.03.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
30.03.2018
30.03.2018
30.03.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
02.04.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
02.04.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
02.04.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
02.04.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
03.04.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
03.04.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
03.04.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
03.04.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
03.04.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Time
Activity, lecture,…
Group XI
Date
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
April 09, 2018 - April 27, 2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
13.04.2018
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
13.04.2018
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
13.04.2018
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
13.04.2018
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
13.04.2018
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
13.04.2018
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
13.04.2018
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
16.04.2018
16.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Chest wall abnormalities
19.04.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
19.04.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
23.04.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
23.04.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
23.04.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
23.04.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
24.04.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
24.04.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
24.04.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
24.04.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
24.04.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Date
Time
Activity, lecture,…
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Surgery from the perspective of children, timing of operation
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Differential diagnosis of acute abdomen in children, apendicitis, mesenter
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Corrosive esophageal injuries, esophageal stricture
Group XII
April 30, 2018 - May 18, 2018
Preoperative preparation, postoperative care, adaptation of child to the h
Causes of constipation
Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung's disease)
Causes of abdominal pain in children
Pediatric trauma (thorax, abdomen, genitourinary, karın, genitoüriner, bir
Radiodiagnosis in pediatric surgery
Principals of surgery in pediatric hematologic diseases
Neuromuscular diseases of the esophagus, achalasia
Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, esophageal stenosis
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Inguinal hernia, undescended testis, varicocele
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
03.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
Prenatal diagnosis and treatment
04.05.2018
09.00-09.50
Anorectal malformations, atresia
04.05.2018
09.00-09.50
Anal fissure, perianal fistulas, perianal abscess and rectal prolaps
04.05.2018
10.00-10.50
Obstructive jaundice, biliary atresia, cholelithiasis
04.05.2018
10.00-10.50
Panvreatic and biliary cysts, choledochal cysts, cholecystitis
04.05.2018
10.00-10.50
Endoscopic interventions in Pediatric Surgery
04.05.2018
11.00-11.50
Gastroesophageal reflux and its treatment
04.05.2018
11.00-11.50
Renal and upper collecting cystem anomalies
07.05.2018
07.05.2018
09.00-09.50
09.00-09.50
Sacrococcygeal teratoma
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
11.00-11.50
08.05.2018
09.00-09.50
Principles of pediatric organ transplantation
Foreign body aspiration and ingestion
Acute scrotum
Congenital diaphragmatic hernia
Necrotising enterocolitis
Hepato-splenomegaly
Intestinal masses, neuroblastoma, teratoma, plyloric stenosis, colorectal c
omental cysts
Renal, liver, and splenic cysts, cyst hydatid
Inflammatory bowel diseases
Polypoid diseases of the gastrointestinal system
Chest wall abnormalities
08.05.2018
08.05.2018
08.05.2018
08.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Obstructive diseases of the urinary system (UP obstruction, UV obstructio
10.05.2018
09.00-09.50
Elimination disorders (Enuresis, Encopresis)
10.05.2018
10.00-10.50
Thyroglossal canal cysts, branchial remnants, torticollis, head and neck ne
11.05.2018
11.05.2018
11.05.2018
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pediatric genital tumors (Ovary, uterus, vagina, testis), rhabdomyosarcom
14.05.2018
09.00-09.50
Neonatal and pediatric intestinal obstruction, intestinal atresias, meconiu
14.05.2018
10.00-10.50
Umbilical disorders
14.05.2018
10.00-10.50
Dermoid cysts, hemangiomas, lymphangiomas
14.05.2018
11.00-11.50
Abdominal wall defects and exstrophic anomalies
15.05.2018
09.00-09.50
Neonatal end pediatric intubation
15.05.2018
09.00-09.50
Portal hipertension
15.05.2018
10.00-10.50
Lymphatic system disorders in children
15.05.2018
10.00-10.50
Gastrointestinal bleeding (upper-lower)
15.05.2018
11.00-11.50
Hipospadias, epispadias, phymosis, paraphymosis
Congenital anomalies of the lung
Mediastinal masses
Vesicoureteral reflux
Disoreders of sexual differentiation (ambiguous genitalia)
Soft tissue tumors, nevi
Download