1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.55
Adı :
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
1
8.723.068,31
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
05
Diğer Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
2.207,00
02
04
Geçici Personel
3.313,28
630
03
630
03
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
7.195.301,30
7.156.154,96
8.493,34
24.548,20
6.104,80
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
1.128.143,05
1.122.622,77
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
389.348,83
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
309.353,54
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
18.951,39
630
630
03
05
Hizmet Alımları
59.737,97
630
630
05
630
12
05
01
12
03
1.305,93
Cari Transferler
6.779,63
Görev Zararları
6.779,63
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
3.495,50
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.495,50
GİDERLER TOPLAMI :
21/02/2017 13:25
8.723.068,31
Sayfa 1 / 1
Download