Hüseyin Sürücü - Otak Çeşme Evleri

advertisement
Otak Çeşme Evleri Sitesi
Yaşar Dış Ticaret A.Ş. Gn. Müdürlüğü
Gazi Osman Paşa Bulvarı, Batı İşhanı,
No. 10/1, Kat : 3-4-5,
Cumhuriyet Mahallesi,
4334 Sokak, No 8
35945 İzmir - Çeşme
Tel.
+90 (232) 724 89 57
E-Posta [email protected]
URL
www.otaksitesi.com
35210 İzmir
E-Posta : [email protected]
Çeşme, 12 Ocak 2016
Konu : Otak Çeşme Evleri Sitesi, Desa-Otak
Sayın Yaşar Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Sitemiz, 90’lı yılların sonlarında Otak’ca inşa edilmiştir.
Tapuda Çeşme, Kumidi Mevkii’nde kayıtlı 7039 ada 3 parsel ve 7040 ada 4 parseller üzerine kuruludur.
Konunun sizin ile ilgili bölümü 7039 ada 3 parseldir.
Bu parselde, 97/1004 arsa paylı 10 bağımsız bölüm ve F1 blokta 34/1004 arsa paylı mesken(Bekçi Evi)
ve trafo eklentisi kayıtlıdır.
Sözkonusu F1 blok, Trafo eklentisi bilahare Tedaş’a devir yapılmak üzere, projede Otak İnşaat
Mimarlık, Mühendislik A.Ş. adına ayrılmış, sonra da Tapu’da Desa-Otak adına kaydedilmiş olup,
halihazırda Desa-Otak adına kayıtlıdır.
Sitemiz, elektrikte ferdi aboneliğe geçmek amacıyla, Tedaş(Gediz)a başvurmuş, buradan alınan
expertiz raporuna uygun ve Gediz’ce onaylı bir proje yaptırarak, Bu proje çerçevesinde Orta Gerilim
hattımızı Gediz standartlarına uygun hale getirmiştir. İnşaat bitmiştir.
Ancak, Gediz Standartlarına uygun yerleştirilen F1 Bloktaki trafonun (Trafo Köşkü deniliyor) yerinin
Çeşme Belediyesi’nce onaylanması için belediyeye bir dilekçenin verilmesi ve belediye encümeninin
kararından sonra bu yerin tapuda Gediz’e devri için bir Desa-Otak yetkili temsilcisinin imzası
gerekmektedir.
Şirketiniz’ce bir yetkili tayin ederek yardımcı olunabileceği gibi, uygun görmeniz halinde, Sitemiz
yönetiminden aşağıda Kimlik numaraları yazılı iki kişiye vekalet vererek de yardımcı olabilirsiniz.
İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
Hüseyin Sürücü
Otak Çeşme Evleri Sitesi Yöneticisi
Hüseyin Sürücü, Yönetim Kurulu Başkanı
15040938640
Avukat Mahir Fikret Maral, Yönetim Kurulu Üyesi, 26056874716
Otak Çeşme Evleri Sitesi
Cumhuriyet Mahallesi, 4334 Sokak, No.: 8
35930 İzmir – Çeşme
Banka :
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Çeşme Şubesi
Şube No.: 0302, Hesap No.: 00158007301493763
IBAN : TR260001500158007301493763
Download