63 17 Aralık 2009 PARA POLİTİKASI KURULU KARARI

advertisement
Sayı: 2009 – 63
17 Aralık 2009
PARA POLİTİKASI KURULU KARARI
Toplantı Tarihi: 17 Aralık 2009
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri
Durmuş Yılmaz (Başkan), Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, M. İbrahim Turhan,
Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu
Para Politikası Kurulu (Kurul), Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan kısa vadeli
faiz oranlarınının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:
a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6,50, borç verme
faiz oranı ise yüzde 9,
b) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması
çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede
uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,50, borç verme faiz oranı
yüzde 12,
c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla
gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8.
Son dönemde açıklanan veriler, iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma sürecine girildiğine
işaret etmektedir. Bununla birlikte, toplam talebe ilişkin belirsizlikler sürmekte, istihdam
koşullarının kalıcı olarak iyileşmesinin uzun zaman alacağı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, orta
vadede yurt içi kaynak kullanımının ve dolayısıyla enflasyonun düşük seviyelerini koruyacağı
tahmin edilmektedir. Kurul, enflasyonda baz etkilerinin güçlü olduğu bir döneme girildiğine ve bu
nedenle özellikle Aralık ayında yıllık enflasyonda belirgin bir artış gözleneceğine dikkat çekmiş,
buna karşılık temel enflasyon göstergelerinin olumlu seyrini sürdüreceği öngörüsünde
bulunmuştur.
2008 yılı Kasım ayından bu yana sürdürülen faiz indirimlerinin etkisi ve küresel risk
algılamalarındaki iyileşmenin desteği ile kredi piyasasında olumlu gelişmeler gözlenmektedir.
Bununla birlikte, küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olduğunu ve
toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini dikkate alan Kurul, Enflasyon
Raporu’nda açıklanan para politikası duruşu doğrultusunda faiz oranlarının uzun bir süre düşük
düzeylerde tutulması gerekeceğini vurgulamıştır.
Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un
geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards