ödev teslim tarihi 13.11.2015/cuma

advertisement
ödev teslim tarihi 13.11.2015/cuma
1. BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR
1.1 Bir sıvı, çapı 200 mm ve uzunluğu 1500 mm olan silindirik tank içine yarım dolduruluyor.
Sıvının ağırlığı 223 N ise sıvının yoğunluğunu ve bağıl yoğunluğunu belirleyiniz.
965 kg/m3 ; 0,965
1.2 Çapı 400 mm ve uzunluğu 1600 mm olan silindirik tüp içindeki gazın özgül hacmi 0,6
m3/kg’dır. Tanktaki gazın kütlesini bulunuz.
Şayet daha sonra 0,5 kg aynı gazdan tüpe ilave edilirse özgül hacim ve yoğunluk nasıl
olur?
0,335 kg ; 0,241 m3/kg ; 4,15 kg/m3
1.3 2,5 m derinlikteki deniz suyunun bağıl yoğunluğu 1,03’tür. Burada çapı 400 mm olan yatay
yuvarlak levha bulunmaktadır. Levhaya gelen kuvveti ve deniz suyunun ona uyguladığı basıncı
hesaplayınız.
3,17 kN ; 25,3 kPa
1.4 Çapı 50 mm ve uzunluğu 300 mm olan bir çelik piston alt ucu kapalı olan dikey bir piston
içine yerleştirilmiştir. Piston serbest bırakıldığından havaya uyguladığı basıncı hesaplayınız.
Sürtünmeleri ve hava kaçaklarını ihmal edin ve çeliğin bağıl yoğunluğu 7,8 olarak alın.
23 kPa
1.5 Taban boyutları 1,2mx3,5m olan çelik tankın ağırlığı 4 kN’dır. Tank RD = 0,8 olan kerosen
ile 2,5 m yüksekliğinde doldurulmaktadır. Tank üzerlerine eşit yük gelen dört destek ile
taşınmaktadır.
a) Her desteğe gelen kuvveti
b) Tank tabanına gelen basıncı
hesaplayınız.
(a) 21,6 kN ; (b) 19,6 kPa
1.6 Şekil 1.3’teki hidrolik düzenek için;
a) Akışkan basıncını
b) Dikey kuvveti
hesaplayınız.
(a) 637 kPa ; (b) 5 kN
Şekil 1.3
3. BÖLÜM İLE İLGİLİ PROBLEMLER (piezometre- manometre)
Bütün durumlarda cıvanın bağıl yoğunluğu 13,6 kabul edilecektir.
3.1 Bir borudaki basıncını ölçmek için piezometre kullanılmaktadır. Şayet piezometredeki su
seviyesi, boru merkezinden 200 mm yüksekte ise, bu noktadaki basıncı hesaplayınız.
1,96 kPa
3.2 Su taşıyan yatay bir borudaki piezometrenin açısı 300’dir. Piezometre ölçümü 320 mm’dir
(borunun merkezinden ölçülen). Borunun merkezindeki basınç nedir?
1,57 kPa
3.3 Bir dikey piezometre, bağıl yoğunluğu 1,15 olan sıvı taşıyan 45 0 eğik bir boruya
yerleştirilmiştir. Piezometre okuması boru merkezinden 424 mm yükseklikte ise aşağıdaki
maddeleri belirleyiniz.
a) Boru merkezindeki basınç
b) Bu noktadan 300 mm aşağıdaki basınç
c) Bu noktadan 300 mm yukarıdaki basınç
(a) 4,78 kPa ; (b) 7,18 kPa ; (c) 2,39 kPa
3.4 Bir cıvalı manometre bir borudaki yağ (BY = 0,9) basıncını ölçmede kullanılmaktadır.
Referans seviyesi boru merkezinden 300 mm altındadır ve açık kol referans seviyesinden 125
mm üsttedir. Borudaki yağ basıncını hesaplayınız.
14 kPa
ödev teslim tarihi 13.11.2015/cuma
Download