04.12.2012, Halifenin Avrupa Parlemantosundaki tarihi konuşması

advertisement
04.12.2012, Halifenin Avrupa Parlemantosundaki tarihi konuşması
4 Aralık 2012 günü, Müslüman Ahmediye Cemaatinin V. Halifesi ve Başkanı Hz. Mirza Masroor
Ahmad, Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda, salonu hıncahınç bir şekilde doldurmuş 30 ülkeyi
temsil eden 350 misafirin huzurunda, tarihi bir konuşma yaptı.
Toplantının ev sahipliğini, yeni kurulan “Müslüman Ahmediler Grubunun Avrupa Parlamenter
Dostları” adlı organizasyon üstlenirken, Başkanı ve Başkan Yardımcıları bizzat sahnede yer
almak suretiyle Hz.Mirza Masroor Ahmad’i karşıladılar. Avrupa Parlamentosu üyesi Martin
Shulz ve Avrupa Parlamentosu Başkanı da Halife Hazretlerini karşılamak üzere geldiler.
Hz.Mirza Masroor Ahmad yaptığı otuz beş dakikalık konuşmasında, Avrupa Topluluğuna
birliğini koruma çağrısında bulundu, Batılı ülkelere doğru artan göç meselesine değindi, uluslar
arası münasebetlerde eşitliği savundu ve de ayrıntılı bir şekilde İslam’ın dünya barışını tesis
etmek üzere öğretilerini anlattı.
Hz.Mirza Masroor Ahmad, modern dünyada birçok kimsenin İslam’ı şiddet ve aşırılığı
destekleyen bir din olarak gördüklerini ve dünyanın değişik bölgelerinde vuku bulan
anlaşmazlıklardan da onu sorumlu tuttuklarını anlattı. O, İslam kelimesinin anlamının “Barış” ve
“Emniyet” olduğunu belirterek, böylesi suçlamaların bilhassa haksız olduğunu söyledi.
1/5
04.12.2012, Halifenin Avrupa Parlemantosundaki tarihi konuşması
Halife Hazretleri, Batılı ülkelere artan göç karşısında yaygınlaşan endişeler ile ilgili de konuştu.
Halife Hazretleri detaylı bir analizle, bu meselenin “huzursuzluk ve kaygının” yayılmasına yol
açtığını ileri sürdü. Zaman zaman uyum göstermeye direnmek suretiyle yerel insanları tahrik
eden göçmenlere ve diğer taraftan da yabancılara karşı hoşgörüsüz olan yerel toplumun bazı
kesimlerine işaret ederek O, hem göçmenleri hem de yerel halkı bu çatışma halinden dolayı
kınadı. O, bu bölünmenin sonuçlarının çok geniş kapsamlı olması sebebiyle, tüm tarafları bu
meseleyi çözmek üzere birlikte çalışmaya davet etti.
Hz.Mirza Masroor Ahmad şöyle buyurdu:
“Hükümetler, başkalarının duygularının incitilmesini ve onlara herhangi bir şekilde zarar
verilmesini men edecek şekilde, karşılıklı saygıyı yerleştiren ve onu koruyan politikalar
oluşturmalıdırlar. Göçmenlere gelince, yerli halk onlara kalplerini açıp hoşgörü
göstermeye hazır olduğunda, onlar da istekle yerel insanlarla kaynaşmalıdırlar.”
“Avrupa ülkeleri için, bu kıtanın bütünlüğünü sağlaması sebebiyle, Avrupa Topluluğunun
oluşumu büyük bir başarı olmuştur. İşte bu nedenle, bu birliği korumak için her türlü
makul çabayı göstermelisiniz… Avrupa’nın gücünün, bir arada, tek ve beraber kalmakta
yattığını hatırlayınız. Böylesi bir birlik sizlere sadece burada, Avrupa’da fayda sağlamakla
kalmayıp, küresel düzeyde de bu kıtanın gücünü ve etkisini muhafaza etmesine vesile
olacaktır.”
Halife Hazretleri, sadece Avrupa’da bir işbirliğine olan ihtiyaçtan bahsetmeyip, küresel bir
beraberlik için de çağrıda bulundu. O, şöyle buyurdu:
“İslami açıdan konuştuğumuzda, bizler tüm dünyayı birleştirmek üzere çaba
göstermeliyiz. Para birimi bakımından dünyada birlik olmalıdır. İş ve ticaret alanları
olarak da dünya birleştirilmelidir. Keza hareket özgürlüğü ve göçmenlik alanlarında da
dünya üzerinde birlik sağlansın diye, kaynaştırıcı ve uygulanabilir politikalar
geliştirilmelidir.”
2/5
04.12.2012, Halifenin Avrupa Parlemantosundaki tarihi konuşması
Halife Hazretleri, çağdaş ülkelerin artık izole yaşamak için maddi güçlerinin yetersiz kalacağını,
hatta Birleşik Devletler gibi küresel güçlerin bile uluslar arası ticarete ve dış ilişkilere muhtaç
olduğunu beyan etti.
O, gelişmiş ülkeler, zayıf ülkeleri istismar etmemeli, aksine onların gelişmesi ve başarılı olmaları
için çabalamalıdırlar, diye buyurdu.
Hz. Mirza Masroor Ahmad konuşmasında Arap Dünyasında ve Orta Doğuda yaşanan
anlaşmazlıklara da yer verdi. O, bir taraftan Batı dünyasının Suriye ve Libya’daki meseleler
hakkında açıkça “öfke ve endişe” dile getirmesine rağmen, Filistinlilerin vahim durumu
karşısında hiç aldırış eder görünmediğinden bahsetti.
Hz.Mirza Masroor Ahmad şöyle buyurdu:
“Algılanan bu çifte standart, Müslüman ülkelerin insanlarının kalplerinde, dünyanın
büyük güçlerine karşı artan bir kin ve gareze sebep olmaktadır. Bu kızgınlık ve husumet
son derece tehlikelidir ve her an galeyana gelip, patlak verebilir…
Şu herkes için açık olmalıdır ki, ben belirli bir ülkenin yararına veya lehine
konuşmamaktayım. Söylemek istediğim, zulmün her şeklinin, nerede olursa olsun, ister
Filistinliler, ister İsrailliler, isterse başka herhangi bir ülkenin insanları tarafından
işlensin, kökünün kazınıp durdurulmasının şart olduğudur.”
Halife Hazretleri, uluslar arası kurumlarda veto yetkisi esasını da eleştirdi O, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi daimî üyelerinin oylama geçmişinin, belli olaylarda veto gücünün hatalı
kullanılması ile nasıl zulmün önüne geçmek yerine, ona yardımcı olunduğunu gösterdiğini de
açıkladı.
Hz.Mirza Masroor Ahmad, konuşmasını adalete ve eşitliğe davette bulunarak tamamladı ve
şöyle buyurdu:
3/5
04.12.2012, Halifenin Avrupa Parlemantosundaki tarihi konuşması
“Daima hatırlayınız ki, barış, ancak baskı görene ve baskı yapana bir arada, tarafsız, çıkar
gözetmeden ve her türlü düşmanlıktan uzak bir şekilde yardım edilerek yerleştirilebilir.
Barış tüm taraflara eşit bir platform ve hareket alanı sağlanarak oluşturulur.”
Açılış konuşması öncesinde bir grup parlamenter sahneye çıkarak, Müslüman Ahmediye
Cemaatinin savunduğu şekliyle, barışsever İslam hakkındaki hayranlıklarını dile getirdiler.
“Müslüman Ahmediler Grubunun Avrupa Parlamenter Dostları” Başkan Yardımcısı ve
parlamenter Tunne Kelam, katılımının sebebi olarak, bunu barış için bir soluk hareketinde yer
almak üzere fırsat gördüğünü belirtti O, Müslüman Ahmediye Cemaatini her türlü şiddet ve
terörizmi reddetmesi nedeniyle överek, cemaati dünya çapında desteklemek üzere söz verdi.
“Müslüman Ahmediler Grubunun Avrupa Parlamenter Dostları” Başkan Yardımcısı ve
parlamenter Barones Sarah Ludford ise, İngiltere’de Müslüman Ahmediye Cemaati ile uzun
zamandır süregelen münasebetinden bahsetti. O, cemaatin sloganının modern dünyamızda
şiddetle ihtiyaç duyduğumuz bir esin olduğunu ifade etti.
“Müslüman Ahmediler Grubunun Avrupa Parlamenter Dostları” Başkan Yardımcısı ve
parlamenter Claude Moraes de bu organizasyonun Avrupa Parlamentosunda herhangi bir
toplantıda sağlanılandan daha büyük bir katılım çektiğini belirtti.
Avrupa Parlamentosu Güney Asya temsilcisi ve parlamenter Jean Lambert ise, kendisinin
Pakistan Hükümeti nezdinde Müslüman Ahmedilerin seçme haklarının takipçisi olacağını
söyledi. O, tüm tarafların hür olarak ve ayrımcılık görmeden oylarını kullanabilmelerinin gerekli
olduğunu açıkladı.
İngiltere Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı Rafiq Hayat da söz alarak, “Müslüman
Ahmediler Grubunun Avrupa Parlamenter Dostları” organizasyonunun kurulmasından dolayı
memnuniyetini dile getirdi.
Bu tarihi toplantı saat 16.35’de Hz.Mirza Masroor Ahmad öncülüğünde yapılan sessiz dua ile
son buldu.
4/5
04.12.2012, Halifenin Avrupa Parlemantosundaki tarihi konuşması
Bu basın açıklaması ile ilgili İngilizce olarak daha fazla bilgi edinmek için e-posta adresimiz: pr
[email protected]
5/5
Download