Cypermethrin

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
CYPERMETHRIN
ICSC: 0246
SİPERMETRİN
(RS)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
C22H19Cl2NO3
Moleküler Ağırlığı: 416.3
ICSC # 0246
CAS # 52315-07-8
RTECS # GZ1250000
UN #
3352
EC #
607-433-00-X
Mart 13, 2001 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
İLK YARDIM/YANGINLA
MARUZ
SEMPTOMLAR
MÜCADELE
KALMA
Yanıcı. Organik solvent içeren Açık alev olmamalı.
Toz, AFFF, Köpük,
sıvılar parlayıcı olabilir.
Karbondioksit.
Yandığı zaman göz yaşartıcı
YANGIN
veya zehirli buharlar veya
gazlar çıkar.
Yangın çıktığı takdirde: içinde
madde bulunan bidon vb. ne su
PATLAMA
sıkarak soğutun.
SİS OLUŞMASINI
MARUZ
ÖNLEYİNİZ.
KALMA
Yanma hissi. Öksürük. Baş
Havalandırma, yerel aspirasyon Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
TENEFFÜS
dönmesi. Başağrısı. Mide
veya solunum koruyucuları.
yardımı için başvurun.
ETME
bulantısı. Kesikli nefes alma.
Kızarıklık. Yanma hissi.
Koruyucu eldiven. Koruyucu Madde bulaşmış giysilerinizi
CİLTLE
Uyuşma. Karıncalanma.
elbise.
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
TEMAS
Kaşınma.
yıkayın.
Kızarıklık, Acı.
Yüz siperi.
Önce bol su ile birkaç dakika
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
hekime gidin.
Karın ağrısı. Kusma. Kas
İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın. Tıbbi
kasılması nöbetleri. (bakınız
ve sigara kullanmayın.
yardım alın.
YUTMA
teneffüs etme).
Yemekten önce ellerinizi
yıkayınız.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Mümkün olduğu kadar sızan sıvıları Yangın söndürme akıntılarını bir
Gıda ve gıda katkı maddeleri ile
sızmaz kaplarda toplayınız, sonra
yerde toplamak için gerekli önlemi
birlikte taşınmaz.
emniyetli bir yere götürünüz. Bu
alınız. Gıda ve gıda katkı
Şiddetli deniz kirliliği.
maddeyi kuma veya inert absorsant maddelerinden ayrı depolayınız. İyi Xn Sembol
kullanarak emdirin ve güvenli bir
havalandırılmış yerlerde muhafaza
N Sembol
yerde muhafaza edin. Yıkama atığını edin.
Risk Durumu: 22-37/38-43-50/53
kanalizasyona vermeyiniz. Bu
Güvenlik Tavsiyeleri: 2-36/37/39-60kimyasalın çevreye yayılması
61
önlenmelidir. Kişisel koruma: Organik
UN Tehlike Sınıfı: 6.1
buhar ve zararlı tozlar için A/P2
UN Ambalaj Grubu: II
filtreli solunum cihazı.
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
CYPERMETHRIN
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
ICSC: 0246
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
KAREKTERİSTİK KOKULU, SARI,
VİSKOZ MACUNUMSU SIVI.
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunumla aerosolleri yutma ile
vücuda tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20°C daki buharlaşması ile
havada zararlı konsantrasyona ulaşmasıyla
ilgili tespit edilen bir değer
verilememektedir.
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde 220°C nin üstünde ısındığında
hidrojen siyanit, hidrojen klorit içeren zehirli
gazlar çıkar.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
ETKİLERİ:
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: Göz, cilt ve solunum sistemine zarar verir.
TLV ispatlanmamıştır.
Madde merkezi sinir sistemini etkileyebilir,
yüzde hassasiyet ile çınlama ve kaşıntı
oluşabilir.
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Kaynama Noktası (bozunum): 220°C
Buhar basıncı, Pa 20°C de: <10
Erime noktası: 60-80°C
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
Rölatif yoğunluk (su = 1): 1.1
üssü olarak): 6.3
Suda çözünürlük: yok
Bu madde su organizmalarına çok toksik etkisi vardır. Normal olmayan kullanım
şartlarında çevreye salınmasından sakının.
NOT
Ticari formüllerde kullanılan taşıyıcı solventler, maddenin fiziksel ve toksik özelliklerini değiştirir. Ticari Adları:
Ripcord, Barricade, Cymbush, Agrothrin. Ayrıca Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu No. 22 Cypermethrin, ve Çevresel
Sağlık ve Güvenlik Kriterleri No. 82 Cypermethrin, of IPCS.
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download