Ülkemiz Cinsel Sorunların Kıskacında Yaşıyor!

advertisement
Psikoterapist CEM KECE
www.cemkece.com.tr
Ülkemiz Cinsel Sorunların Kıskacında Yaşıyor!
Günümüzde artık her olay kişilerin sinirlerini yıpratıyor. Kimileri bu olaylardan o kadar etkileniyor ki
depresyona girebiliyor. Fakat depresyon sadece sinirleri bozmakla kalmıyor, insan ruhunda derin
izler bırakabiliyor. Hatta cinsel yaşamı yok edebiliyor. Yani depresyon cinsel yaşamı yok edebildiği
gibi, cinsel sorunlar da depresyonu tetikleyebiliyor. Yumurta tavuk hikâyesinde olduğu gibi;
“Depresyon mu cinsel sorunlara yol açar, yoksa cinsel sorunlar mı depresyona yol açar?” İşte bu
soruya yanıtı 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde vermek istedim.
DEPRESYON: KÜRESEL KRİZ
Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla, 1992
yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanmakta olan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, Dünya Ruh
Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğdu. Ruh sağlığı hastalığından muzdarip olanların sesini
duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak, kişinin ruh
sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek ve
bu hastalıkların tedavi ve bakımını geliştirmek amacıyla kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü bu yıl
‘Depresyon: Küresel Kriz’ başlığına sahip. Bu nedenle 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde cinsel
sorunların depresyonla ilişkisi üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü ülkemizde cinsel hayatı aktif olan
her on erkekten yedisi, her on kadından sekizi hayatının bir döneminde cinsel sorunlar yaşıyor.
Yani ülkemiz cinsel sorunların altında kaldı, eziliyor. Ülkemiz cinsel sorunların kıskacında yaşıyor.
DEPRESYON CİNSEL HAYATIN DÜŞMANIDIR
Depresyon cinsel hayatı bitirebiliyor. Bir tükenmişlik ve çökkünlük tablosu oluşturan, uyku ve iştah
sorunları yaşatan, hatta kişileri intiharın eşiğine götürebilen depresyon aynı zamanda cinsel
problemlere yol açabiliyor. Depresyona girmiş erkeklerde başta cinsel isteksizlik, erken boşalma ve
sertleşme sorunları görülürken, kadınlarda ise daha çok cinsel isteksizlik ortaya
çıkabiliyor. Depresyon cinsel hayatın düşmanıdır. Çünkü cinselliğin; cinsel istek, uyarılma ve orgazm
olmak üzere üç aşaması oluyor. Depresyonda başta yaşam enerjisi libido olmak üzere cinsel istek
azalıyor. Buna bağlı olarak uyarılma ve orgazm sorunları ortaya çıkabiliyor. Hatta birleşme olsa bile
depresyonda ki kişi bundan cinsel haz alamıyor. Ancak tüm cinsel sorunlar depresyonun tedavi
edilmesiyle birlikte kendiliğinden düzelebiliyor.
DEPRESYON ZAMANLA CİNSEL SORUNLARA YOL AÇIYOR!
Depresyonun cinsel sorunlara yol açabilirken, cinsel sorunlar da mevcut depresyonu
ağırlaştırabiliyor. Ağırlaşan umutsuzluk ve karamsarlıkta daha önce var olmayan cinsel sorunlar
ortaya çıkabiliyor. Yani depresyon zamanla cinsel sorunlara yol açıyor. Böylece kişiler cinsel
hayatının tamamen sona erdiğini düşünerek depresyonunu daha ağır yaşamaya başlayabiliyorlar. Bu
durumda ‘Yine başarılı olamazsam!’ düşüncesiyle başaramama korkusuna kapılan kişilerde,
depresyon tedavi edilse bile cinsel işlev bozukluğu zamanla kalıcı olabiliyor.
Yayınlanma tarihi: 10.10.2012
Makale adresi: http://www.cemkece.com.tr/m-ulkemiz-cinsel-sorunlarin-kiskacinda-yasiyor.html
Web : http://www.cemkece.com.tr
Facebook: http://facebook.com/drcemkece
Twitter: http://twitter.com/drcemkece
Google+: https://plus.google.com/114707731481596974039
Instagram: http://instagram.com/drcemkece
Youtube: http://youtube.com/user/cisedorgtr
1/2
Psikoterapist CEM KECE
www.cemkece.com.tr
RSS: http://feeds.feedburner.com/drcemkece
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download